Dokument & lagar (8 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:671 av Åbjörnsson, Rolf (kd)

Fråga 1998/99:671 av Rolf Åbjörnsson kd till kulturministern om ny kastellholmsbro i Stockholm den 27 maj Ett antal miljöintresserade stockholmare har bildat en arbetsgrupp för att få till stånd en ny bro mellan Skeppsholmen och Kastellholmen. Projektet har väckt intresse och engagemang hos flera privatpersoner och

Inlämnad: 1999-05-27 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1998/99:584 av Strömbom, Inger (kd)

Fråga 1998/99:584 av Inger Strömbom kd till statsrådet Mona Sahlin om Småföretagsdelegationens förslag den 28 april Enligt statsrådet har en tredjedel av Småföretagsdelegationens 71 förslag genomförts. Småföretagare runtom i landet säger sig ha märkt föga av dessa reformer. Med anledning av detta vill jag ställa följande

Inlämnad: 1999-04-28 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:516 av Larsson, Maria (kd)

Fråga 1998/99:516 av Maria Larsson kd till näringsministern om tillväxtavtal den 31 mars Tillväxtavtalen ligger just på länsstyrelsernas beslutsbord. De har föregåtts av ett omfattande arbete runtom i landet. Nya nätverk har spunnits kring ett viktigt framtidsarbete. Redan den 15 juni 1998 inkom från länsstyrelser/självstyrelseorgan

Inlämnad: 1999-03-31 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:446 av Landgren, Per (kd)

Fråga 1998/99:446 av Per Landgren kd till kulturministern om Världskulturmuseets lokalisering i Göteborg den 12 mars År 1996 fattade riksdagen ett principbeslut om lokalisering av ett världskulturmuseum till Göteborg. En särskild organisationskommitté tillsattes av regeringen, som uppdrog åt Göteborgs stadskansli att

Inlämnad: 1999-03-12 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1998/99:426 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1998/99:426 av Dan Ericsson kd till kulturministern om Borghamn den 5 mars Borghamnsskolan och dess hamn är ett område beläget vid norra delen av Omberg invid Vättern. 1997 rekommenderade Riksantikvarieämbetet att Borghamnsskolan i Östergötland skulle överföras från Assi Domän AB till Statens fastighetsverk.

Inlämnad: 1999-03-05 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1998/99:350 av Eldensjö, Kjell (kd)

Fråga 1998/99:350 av Kjell Eldensjö kd till näringsministern om certifierade miljövarudeklarationer den 11 februari Uppgifter finns om att svenska regeringen givit Miljöstyrningsrådet i uppdrag att svara för att ett svenskt system för miljövarudeklarationer etableras. Systemet skall enligt uppgift bygga på certifiering

Inlämnad: 1999-02-11 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:285 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

Fråga 1998/99:285 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Mona Sahlin om Estonia den 27 januari Griftefriden är skyddad i lag. Denna lag tillämpas vad gäller förlista M/S Estonia som en följd av det avtal som träffades den 23 februari 1995 om att stifta lagar som förbjuder all s.k. undervattensverksamhet vid Estonia.

Inlämnad: 1999-01-27 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:71 av Gylling, Johnny (kd)

Fråga 1998/99:71 av Johnny Gylling kd till kulturministern om Statens sjöhistoriska museers ledning den 16 november I mars detta år beslutade riksdagen att ledningen för Statens sjöhistoriska museer borde utlokaliseras till Karlskrona. I regeringens budgetskrivelse står det att regeringen måste ta fram ytterligare

Inlämnad: 1998-11-16 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)