Dokument & lagar (105 träffar)

Skriftlig fråga 2019/20:16 av Magnus Oscarsson (KD)

Fråga 2019/20:16 Spridning av granbarkborre från statlig skogsmark av Magnus Oscarsson KD till Statsrådet Jennie Nilsson S Staten tar inte sitt ansvar för att hindra spridning av granbarkborre från statligt ägd skogsmark. Genom att fastighetsägaren staten inte plockar bort granar som angripits av granbarkborren har skadedjuren

Inlämnad: 2019-09-13 Svarsdatum: 2019-09-25 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2019/20:16 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:827 av Magnus Oscarsson (KD)

Fråga 2018/19:827 Införsel till Sverige av smittade levande djur av Magnus Oscarsson KD till Statsrådet Jennie Nilsson S Förhandlingar pågår om EU:s nya djurhälsoförordning, som ska träda i kraft 2021. Vissa djurexporterande länder inom EU driver på för att sjukdomsfrihet i ett land inte längre ska vara en giltig grund

Inlämnad: 2019-06-27 Svarsdatum: 2019-07-12 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2018/19:827 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:787 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Fråga 2018/19:787 Licensjakt på varg av Kjell-Arne Ottosson KD till Statsrådet Jennie Nilsson S I ett pressmeddelande skriver Naturvårdsverket att man inte kommer att delegera till länsstyrelserna att besluta om licensjakt på varg den kommande jaktsäsongen. Enligt Naturvårdsverket ligger populationen på gränsen för vad

Inlämnad: 2019-06-14 Svarsdatum: 2019-06-27 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2018/19:787 av Kjell-Arne Ottosson (KD) (pdf, 85 kB)

Interpellation 2018/19:182 av Magnus Oscarsson (KD)

Interpellation 2018/19:182 Livsmedelsstrategins konkreta resultat av Magnus Oscarsson KD till Statsrådet Jennie Nilsson S För två år sedan fattade regeringen beslut om en livsmedelsstrategi för Sverige. Det finns en bred uppslutning i riksdagen kring målen för livsmedelsstrategin. Den svenska livsmedelsproduktionen ska

Inlämnad: 2019-04-09 Svarsdatum: 2019-04-23 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Interpellation 2018/19:182 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 87 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Livsmedelsstrategins konkreta resultat

Skriftlig fråga 2018/19:520 av Magnus Oscarsson (KD)

Fråga 2018/19:520 Planerad nedläggning av agronomprogrammet av Magnus Oscarsson KD till Statsrådet Jennie Nilsson S Ledningen för Sveriges lantbruksuniversitet SLU har beslutat att lägga ned det sammanhållna agronomprogrammet. Detta oroar bland andra Hushållningssällskapens vd:ar. Kritikerna önskar att agronomprogrammet

Inlämnad: 2019-04-09 Svarsdatum: 2019-04-17 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2018/19:520 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2018/19:371 av Magnus Oscarsson (KD)

Fråga 2018/19:371 Utveckling av grödor i norra Sverige av Magnus Oscarsson KD till Statsrådet Jennie Nilsson S Sveriges lantbruksuniversitet SLU har i Öjebyn i Norrbottens län en försöksstation där Hushållningssällskapet har bedrivit försöksodlingar. SLU beslöt nyligen att sälja fastigheten till en privat budgivare. Av

Inlämnad: 2019-03-08 Svarsdatum: 2019-03-22 Besvarare: Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Skriftlig fråga 2018/19:371 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2008/09:1072 av Pethrus Engström, Désirée (kd)

den 29 juni Fråga 2008/09:1072 Skyddsombudens straffansvar av Désirée Pethrus Engström kd till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Skyddsombuden spelar en viktig roll för att upprätthålla en god arbetsmiljö på våra arbetsplatser. De har till uppgift att granska arbetsmiljön på den lokala arbetsplatsen och

Inlämnad: 2009-06-29 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2008/09:617 av Sacrédeus, Lennart (kd)

den 12 februari Fråga 2008/09:617 Deltidsbrandmäns möjlighet till a-kassa vid deltidsarbetslöshet av Lennart Sacrédeus kd till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m För räddningstjänsten i många samhällen på landsbygden har det blivit allt svårare att rekrytera deltidsbrandmän, då många i dag har sitt ordinarie

Inlämnad: 2009-02-12 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2008/09:320 av Sacrédeus, Lennart (kd)

den 28 november Fråga 2008/09:320 Arbetsmiljön i rovdjursområden av Lennart Sacrédeus kd till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Att ha björn och varg som rör sig på arbetsplatsen är en verklighet få av oss skulle finna behaglig. I takt med att antalet vilt ökar och även vargen etablerar sig i vårt land

Inlämnad: 2008-11-28 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2008/09:204 av Pethrus Engström, Désirée (kd)

den 30 oktober Fråga 2008/09:204 Statlig lönegaranti för anställda på Sterling av Désirée Pethrus Engström kd till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m I samband med flygbolaget Sterlings konkurs har det framkommit att de anställda inte kommer att få ut någon lön för vare sig september eller oktober månad.

Inlämnad: 2008-10-30 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1653 av Lindgren, Else-Marie (kd)

den 15 september Fråga 2007/06:1653 Besöksverksamhet i jobb- och utvecklingsgarantin av Else-Marie Lindgren kd till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m I Borås bedrivs sedan ett antal år besöksverksamhet med Svenska kyrkan som arrangör. Omkring 500 besök görs varje vecka på äldreboenden och i hemmen. De

Inlämnad: 2008-09-15 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2007/08:510 av Pethrus Engström, Désirée (kd)

den 13 mars Interpellation 2007/08:510 Fler aktörer inom arbetsförmedling för att bryta utanförskapet av Désirée Pethrus Engström kd till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m I och med regeringens nya politik har arbetsförmedlingen förbättrats. Arbetsförmedlingarnas huvuduppgift ska vara att matcha arbetssökande

Inlämnad: 2008-03-13 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Fler aktörer inom arbetsförmedling för att bryta utanförskapet

Skriftlig fråga 2007/08:652 av Sacrédeus, Lennart (kd)

den 25 januari Fråga 2007/08:652 Ett säte för Europaparlamentet av Lennart Sacrédeus kd till statsrådet Cecilia Malmström fp När EU:s nya fördrag förhandlades fram var det en viktig symbolfråga rörande Europaparlamentet som inte löstes, nämligen den i fördragen inskrivna pendlingen mellan Strasbourg och Bryssel.

Inlämnad: 2008-01-25 Besvarare: Cecilia Malmström (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:438 av Sacrédeus, Lennart (kd)

den 7 december Fråga 2007/08:438 Tidsgräns för kommissionens möjligheter att förhala reformer av Lennart Sacrédeus kd till statsrådet Cecilia Malmström fp Under senare tid har flera för Sverige viktiga reformer förhalats av EU-kommissionen. Ett område som berörs är det svenska presstödet. På en fråga angående detta

Inlämnad: 2007-12-07 Besvarare: Cecilia Malmström (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:192 av Oskarsson, Irene (kd)

den 31 oktober Fråga 2007/08:192 Arbetsgivaravgift för ungdomar under 18 år av Irene Oskarsson kd till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m För att få unga i arbete har förändringar gjorts gällande arbetsgivaravgiften. Arbetsgivare betalar nu en lägre arbetsgivaravgift för ungdomar mellan 18 och 25 år, en

Inlämnad: 2007-10-31 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1453 av Andersson, Yvonne (kd)

den 2 juli Fråga 2006/07:1453 Arbetsmiljöverkets bestämmelser för äldreboenden av Yvonne Andersson kd till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Arbetsmiljöverket har bestämt att vid vård av patienter i säng eller förflyttning av patienter, till exempel mellan säng och rullstol eller till toalettstol, behövs

Inlämnad: 2007-07-02 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1057 av Gustafsson, Holger (kd)

den 20 april Fråga 2006/07:1057 Synskadades situation på arbetsmarknaden av Holger Gustafsson kd till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m En undersökning från Arbetslivsinstitutet visar att av personer med synskada har 42 procent av kvinnorna och 41 procent av männen en anställning eller är egenföretagare.

Inlämnad: 2007-04-20 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2006/07:19 av Svensson, Alf (kd)

den 13 oktober Fråga 2006/07:19 Förbud mot åldersdiskriminering av Alf Svensson kd till justitieminister Beatrice Ask m Enligt ett EU-direktiv från 2000 ska alla medlemsländer ha en lag som förbjuder diskriminering på grund av kön, religion, etniskt ursprung, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. De övriga

Inlämnad: 2006-10-13 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2005/06:1976 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 4 augusti Fråga 2005/06:1976 av Ragnwi Marcelind kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Effektivisering inom samhällsbyggnadsområdet Statskontoret redovisade förra året i rapporten Stor potential för effektivisering hos statliga myndigheter genom automatiserad elektronisk ärendehantering att myndigheterna

Inlämnad: 2006-08-04 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2005/06:411 av von der Esch, Björn (kd)

den 17 maj Interpellation 2005/06:411 av Björn von der Esch kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Estonia Redan vid utfrågningen av statsrådet Mona Sahlin i Konstitutionutskottet den 3 april 2002 ifrågasattes huruvida fartyget var sjövärdigt på sin sista resa. Det hade nämligen framkommit att under utbildning

Inlämnad: 2006-05-17 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Estonia