Dokument & lagar (96 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:559 av Ayoub, Magda (kd)

den 21 januari Fråga 2001/02:559 av Magda Ayoub kd till statsrådet Mona Sahlin om IOM-rapporten Enligt en färsk rapport från IOM, Internationella organisationen för migration, anser hälften av dem som invandrat från Afrika och Asien att deras etniska bakgrund hindrat dem från att få jobb i Sverige. Av dem med indisk

Inlämnad: 2002-01-21 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:531 av Agestav, Amanda (kd)

den 17 januari Fråga 2001/02:531 av Amanda Agestav kd till statsrådet Mona Sahlin om pappaledighet och företag Ny forskning av Philip Hwang och sociologen Linda Haas vid Göteborgs universitet visar att en tredjedel av de 200 företag som deltog i studien passivt motverkar föräldraledighet för män. Enligt studien finns

Inlämnad: 2002-01-17 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:521 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 15 januari Fråga 2001/02:521 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Mona Sahlin om forskning om belastningsskador Belastningsskador ger upphov till ett flertal långtidssjukdomar, inte minst för kvinnor. För närvarande pågår det en diskussion mellan Arbetslivsinstitutet, Belastningsskadecentrum och Näringsdepartementet

Inlämnad: 2002-01-15 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:381 av Lantz, Kenneth (kd)

den 7 december Fråga 2001/02:381 av Kenneth Lantz kd till statsrådet Mona Sahlin om Exit Skåne Framväxten av nazistiska och rasistiska tendenser och grupperingar är ett hot mot demokratin och vår gemensamma värdegrund. Hotbilder finns i hela landet, inte minst i Skåne som har haft flera aktiva nynazistiska grupper

Inlämnad: 2001-12-07 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:349 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 4 december Fråga 2001/02:349 av Gunilla Tjernberg kd till statsrådet Mona Sahlin om postservice i glesbygden Posten genomgår just nu en stor omorganisering. Många postkontor läggs ned och i stället ska postens service flytta in i bensinstationer och mataffärer. När postens stora omorganisering blev känd för allmänheten

Inlämnad: 2001-12-04 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Interpellation 2001/02:90 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 20 november Interpellation 2001/02:90 av Ulla-Britt Hagström kd till jordbruksminister Margareta Winberg om diskriminering av kvinnor vid barnafödande Barnafödandet har aldrig varit så lågt i Sverige som 1999. Samtidigt har heltidsarbetande kvinnor en inkomst som är 84 av männens. Inom TCO och SACO är motsvarande

Inlämnad: 2001-11-20 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:212 av Strömbom, Inger (kd)

den 15 november Fråga 2001/02:212 av Inger Strömbom kd till näringsminister Björn Rosengren om kassaservice på landsbygden Regeringen har lovat svenska folket en fungerande kassaservice i hela landet. Post-i-butik är ett bra sätt att ge denna service, en lösning som ofta innebär bättre och längre öppettider än på det

Inlämnad: 2001-11-15 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:175 av Wälivaara, Erling (kd)

den 7 november Fråga 2001/02:175 av Erling Wälivaara kd till näringsminister Björn Rosengren om refillkort till mobiltelefoner Kvinnojouren i Luleå har uppmärksammat mig på ett problem för kvinnor som är i konflikt med tidigare äkta män eller partner. I ökande utsträckning får denna grupp av kvinnor hotfulla och kränkande

Inlämnad: 2001-11-07 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Interpellation 2001/02:54 av Brus, Sven (kd)

den 2 november Interpellation 2001/02:54 av Sven Brus kd till statsrådet Mona Sahlin om diskriminering av äldre Inom knappt två årtionden kommer antalet invånare i Sverige över 65 år att vara två miljoner. En politik för att möta detta samhälles speciella behov, och ta till vara dess möjligheter, måste utformas redan

Inlämnad: 2001-11-02 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1427 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 15 juni Fråga 2000/01:1427 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Mona Sahlin om uppföljning av Arbetsdomstolen Arbetsdomstolen, AD, är en specialdomstol för tvister om kollektivavtal och andra tvister om förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. AD inrättades 1928 och dess domkrets omfattar hela landet.

Inlämnad: 2001-06-15 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2000/01:917 av Skånberg, Tuve (kd)

den 16 mars Fråga 2000/01:917 av Tuve Skånberg kd till näringsminister Björn Rosengren om Posten AB Regeringen har, genom Näringsdepartementet, gett Posten AB i uppdrag att tillhandahålla en grundläggande kassaservice. Avtalet utgår den 31 mars i år. Denna verksamhet kommer inte att bära sina kostnader och Posten AB:s

Inlämnad: 2001-03-16 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2000/01:895 av Agestav, Amanda (kd)

den 14 mars Fråga 2000/01:895 av Amanda Agestav kd till statsrådet Ingela Thalén om ledighet för fosterföräldrar Att ge barn en bra start är oerhört viktigt. Det är positivt att det finns pappadagar för nyblivna föräldrar. En nybliven pappa har rätt till 10 dagars ersättning i samband med ett barns födelse eller adoption.

Inlämnad: 2001-03-14 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2000/01:447 av Frebran, tredje vice talman Rose-Marie (kd)

den 14 december Fråga 2000/01:447 av tredje vice talman Rose-Marie Frebran kd till näringsminister Björn Rosengren om barnvänligare arbetsliv En förutsättning för att både kvinnor och män ska ha möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll och samtidigt kunna fungera i den viktiga föräldrarollen är ett barnvänligt arbetsliv.

Inlämnad: 2000-12-14 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Interpellation 2000/01:208 av Viklund, Margareta (kd)

den 11 december Interpellation 2000/01:208 av Margareta Viklund kd till statsrådet Mona Sahlin om skydd mot diskriminering Det är en mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad. I Sverige skyddas de mänskliga rättigheterna bl.a. genom diskrimineringslagstiftning. Men lagstiftningen är närmast som ett lapptäcke. Den

Inlämnad: 2001-01-11 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2000/01:378 av Pethrus Engström, Desirée (kd)

den 5 december Fråga 2000/01:378 av Desirée Pethrus Engström kd till näringsminister Björn Rosengren om Aspergers syndrom och arbetslivet Många människor lider av dolda handikapp som gör att de får svårigheter på arbetsmarknaden. Ett sådant handikapp kallas för högpresterande autism, eller Aspergers syndrom. Många

Inlämnad: 2000-12-07 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2000/01:264 av Strömbom, Inger (kd)

den 21 november Fråga 2000/01:264 av Inger Strömbom kd till statsrådet Mona Sahlin om ekonomin i Stockholm Stockholm är Sveriges enda storstad och en av de viktigaste ekonomiska drivkrafterna i svensk ekonomi. Det är viktigt att vi politiker inser värdet av en frisk och dynamisk storstadsregion. Utifrån landet har

Inlämnad: 2000-11-21 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Interpellation 2000/01:106 av Larsson, Maria (kd)

den 10 november Interpellation 2000/01:106 av Maria Larsson kd till statsrådet Mona Sahlin om arbetstidsfrågan om flexibel förläggning Arbetstidsfrågan har som bekant varit föremål för en livlig debatt den senaste tiden. Regeringen lyckades inte komma överens med samarbetspartierna om en generell lagstadgad arbetstidsförkortning.

Inlämnad: 2000-11-10 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Interpellation 2000/01:81 av Strömbom, Inger (kd)

den 31 oktober Interpellation 2000/01:81 av Inger Strömbom kd till statsrådet Mona Sahlin om kommunikationer och bostäder i Stockholm Stockholm är Sveriges enda riktiga storstad och en av de viktigaste ekonomiska drivkrafterna i svensk ekonomi. Det är viktigt att vi politiker inser värdet av en frisk och dynamisk storstadsregion

Inlämnad: 2000-11-01 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2000/01:95 av Skånberg, Tuve (kd)

den 19 oktober Fråga 2000/01:95 av Tuve Skånberg kd till näringsminister Björn Rosengren om postmonopolen i EU Det är välkommet att svenska Posten AB numera är avreglerad och att monopolet i Sverige har upphört. Men så länge monopolet i andra europeiska länder kvarstår, har Posten AB konkurrensnackdelar jämfört med

Inlämnad: 2000-10-19 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2000/01:94 av Gylling, Johnny (kd)

den 19 oktober Fråga 2000/01:94 av Johnny Gylling kd till näringsminister Björn Rosengren om accessnätet I Trafikutskottets betänkande 1999/2000 TU:09 behandlades regeringens IT-proposition Ett informationssamhälle för alla När det gäller operatörers tillgång till accessnätet telefonledningen ut till de enskilda

Inlämnad: 2000-10-19 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)