Dokument & lagar (99 träffar)

Skriftlig fråga 2008/09:1072 av Pethrus Engström, Désirée (kd)

den 29 juni Fråga 2008/09:1072 Skyddsombudens straffansvar av Désirée Pethrus Engström kd till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Skyddsombuden spelar en viktig roll för att upprätthålla en god arbetsmiljö på våra arbetsplatser. De har till uppgift att granska arbetsmiljön på den lokala arbetsplatsen och

Inlämnad: 2009-06-29 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2008/09:617 av Sacrédeus, Lennart (kd)

den 12 februari Fråga 2008/09:617 Deltidsbrandmäns möjlighet till a-kassa vid deltidsarbetslöshet av Lennart Sacrédeus kd till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m För räddningstjänsten i många samhällen på landsbygden har det blivit allt svårare att rekrytera deltidsbrandmän, då många i dag har sitt ordinarie

Inlämnad: 2009-02-12 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2008/09:320 av Sacrédeus, Lennart (kd)

den 28 november Fråga 2008/09:320 Arbetsmiljön i rovdjursområden av Lennart Sacrédeus kd till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Att ha björn och varg som rör sig på arbetsplatsen är en verklighet få av oss skulle finna behaglig. I takt med att antalet vilt ökar och även vargen etablerar sig i vårt land

Inlämnad: 2008-11-28 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2008/09:204 av Pethrus Engström, Désirée (kd)

den 30 oktober Fråga 2008/09:204 Statlig lönegaranti för anställda på Sterling av Désirée Pethrus Engström kd till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m I samband med flygbolaget Sterlings konkurs har det framkommit att de anställda inte kommer att få ut någon lön för vare sig september eller oktober månad.

Inlämnad: 2008-10-30 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1653 av Lindgren, Else-Marie (kd)

den 15 september Fråga 2007/06:1653 Besöksverksamhet i jobb- och utvecklingsgarantin av Else-Marie Lindgren kd till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m I Borås bedrivs sedan ett antal år besöksverksamhet med Svenska kyrkan som arrangör. Omkring 500 besök görs varje vecka på äldreboenden och i hemmen. De

Inlämnad: 2008-09-15 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Interpellation 2007/08:510 av Pethrus Engström, Désirée (kd)

den 13 mars Interpellation 2007/08:510 Fler aktörer inom arbetsförmedling för att bryta utanförskapet av Désirée Pethrus Engström kd till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m I och med regeringens nya politik har arbetsförmedlingen förbättrats. Arbetsförmedlingarnas huvuduppgift ska vara att matcha arbetssökande

Inlämnad: 2008-03-13 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Fler aktörer inom arbetsförmedling för att bryta utanförskapet

Skriftlig fråga 2007/08:652 av Sacrédeus, Lennart (kd)

den 25 januari Fråga 2007/08:652 Ett säte för Europaparlamentet av Lennart Sacrédeus kd till statsrådet Cecilia Malmström fp När EU:s nya fördrag förhandlades fram var det en viktig symbolfråga rörande Europaparlamentet som inte löstes, nämligen den i fördragen inskrivna pendlingen mellan Strasbourg och Bryssel.

Inlämnad: 2008-01-25 Besvarare: Cecilia Malmström (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:438 av Sacrédeus, Lennart (kd)

den 7 december Fråga 2007/08:438 Tidsgräns för kommissionens möjligheter att förhala reformer av Lennart Sacrédeus kd till statsrådet Cecilia Malmström fp Under senare tid har flera för Sverige viktiga reformer förhalats av EU-kommissionen. Ett område som berörs är det svenska presstödet. På en fråga angående detta

Inlämnad: 2007-12-07 Besvarare: Cecilia Malmström (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:192 av Oskarsson, Irene (kd)

den 31 oktober Fråga 2007/08:192 Arbetsgivaravgift för ungdomar under 18 år av Irene Oskarsson kd till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m För att få unga i arbete har förändringar gjorts gällande arbetsgivaravgiften. Arbetsgivare betalar nu en lägre arbetsgivaravgift för ungdomar mellan 18 och 25 år, en

Inlämnad: 2007-10-31 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1453 av Andersson, Yvonne (kd)

den 2 juli Fråga 2006/07:1453 Arbetsmiljöverkets bestämmelser för äldreboenden av Yvonne Andersson kd till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m Arbetsmiljöverket har bestämt att vid vård av patienter i säng eller förflyttning av patienter, till exempel mellan säng och rullstol eller till toalettstol, behövs

Inlämnad: 2007-07-02 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1057 av Gustafsson, Holger (kd)

den 20 april Fråga 2006/07:1057 Synskadades situation på arbetsmarknaden av Holger Gustafsson kd till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m En undersökning från Arbetslivsinstitutet visar att av personer med synskada har 42 procent av kvinnorna och 41 procent av männen en anställning eller är egenföretagare.

Inlämnad: 2007-04-20 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2006/07:19 av Svensson, Alf (kd)

den 13 oktober Fråga 2006/07:19 Förbud mot åldersdiskriminering av Alf Svensson kd till justitieminister Beatrice Ask m Enligt ett EU-direktiv från 2000 ska alla medlemsländer ha en lag som förbjuder diskriminering på grund av kön, religion, etniskt ursprung, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. De övriga

Inlämnad: 2006-10-13 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2005/06:1976 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 4 augusti Fråga 2005/06:1976 av Ragnwi Marcelind kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Effektivisering inom samhällsbyggnadsområdet Statskontoret redovisade förra året i rapporten Stor potential för effektivisering hos statliga myndigheter genom automatiserad elektronisk ärendehantering att myndigheterna

Inlämnad: 2006-08-04 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2005/06:411 av von der Esch, Björn (kd)

den 17 maj Interpellation 2005/06:411 av Björn von der Esch kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Estonia Redan vid utfrågningen av statsrådet Mona Sahlin i Konstitutionutskottet den 3 april 2002 ifrågasattes huruvida fartyget var sjövärdigt på sin sista resa. Det hade nämligen framkommit att under utbildning

Inlämnad: 2006-05-17 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Estonia

Skriftlig fråga 2005/06:1526 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 4 maj Fråga 2005/06:1526 av Ragnwi Marcelind kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Bostadsförsörjningen Statskontoret har i en rapport redovisat hur arbetet med de statliga målen för bostadsförsörjningen går till i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås, Linköping och Uppsala. Rapporten bygger på ny empiri.

Inlämnad: 2006-05-04 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1525 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 4 maj Fråga 2005/06:1525 av Ragnwi Marcelind kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Geodatarådet inom lantmäteriområdet Riksdagen tog för fem månader sedan ställning till bostadsutskottets betänkande 2005/06:BoU4 Lantmäteriverksamheten prop. 2005/06:5Bland annat beslutades att inrätta ett geodataråd.

Inlämnad: 2006-05-04 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1471 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 25 april Fråga 2005/06:1471 av Ragnwi Marcelind kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Marknads- och konkurrensråd inom lantmäteriområdet Riksdagen tog för fem månader sedan ställning till bostadsutskottets betänkande 2005/06:BoU4 om Lantmäteriverksamheten prop. 2005/06:5Bland annat beslutades att

Inlämnad: 2006-04-25 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1343 av Gustafsson, Lars (kd)

den 31 mars Fråga 2005/06:1343 av Lars Gustafsson kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Investeringsbidrag till mindre bostäder och hyreslägenheter i tillväxtområden Sveriges riksdag har beslutat om att inrätta två olika stöd för att underlätta byggnationer av mindre bostäder och hyreslägenheter i tillväxtområden,

Inlämnad: 2006-03-31 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1233 av Lindström, Torsten (kd)

den 20 mars Fråga 2005/06:1233 av Torsten Lindström kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Konkurrens mellan byggnadsmaterial Boverket förutspår ett ökat bostadsbyggande i den nya byggprognosen för 2006 och 2007. Boverket räknar med att 35 500 bostäder kommer att påbörjas i år. Prognosförutsättningarna är

Inlämnad: 2006-03-20 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1196 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 14 mars Fråga 2005/06:1196 av Ragnwi Marcelind kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Prissättningen på geografisk information Lantmäteriutredningen SOU 2003:111 bedömde att prissättningen på grundläggande geografisk information bör grundas på att användare, utöver en ren uttagskostnad, också ska betala

Inlämnad: 2006-03-14 Besvarare: Mona Sahlin (S)