Dokument & lagar (38 träffar)

Skriftlig fråga 2002/03:1358 av Ekström, Anne-Marie (fp)

den 5 september Fråga 2002/03:1358 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Mona Sahlin om diskriminering av unga kvinnor i patriarkala familjer I veckan har ett nytt exempel uppdagats på hur invandrarflickor i patriarkala familjer diskrimineras och ställs utanför samhället. Göteborgs-Posten har rapporterat om att

Inlämnad: 2003-09-05 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1309 av Larsson, Kalle (v)

den 15 augusti Fråga 2002/03:1309 av Kalle Larsson v till statsrådet Mona Sahlin om stöd till integrationsprojekt inom folkbildningen Integrationsfrågan är i dag en av de största utmaningar vi står inför. En rad program, satsningar och åtgärder pågår för att fördjupa integrationen. Men fram till nu kan man konstatera

Inlämnad: 2003-08-15 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1284 av Tiefensee, Roger (c)

den 8 augusti Fråga 2002/03:1284 av Roger Tiefensee c till statsrådet Mona Sahlin om valdeltagande i folkomröstningen om EMU Med 5 veckor kvar till folkomröstningen om EMU är osäkerheten stor bland väljarna. Det är inte konstigt, eftersom frågan är stor och svår. Däremot är det oroväckande att osäkerheten tenderar

Inlämnad: 2003-08-11 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1241 av Andreasson, Martin (fp)

den 16 juli Fråga 2002/03:1241 av Martin Andreasson fp till statsrådet Mona Sahlin om utredningar om diskriminering Regeringen beslutade den 18 juni att tillsätta två särskilda utredare i vissa diskrimineringspolitiska frågor, dels frågan om att stärka lagskyddet mot diskriminering på grund av sexuell läggning och

Inlämnad: 2003-07-16 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1240 av Andreasson, Martin (fp)

den 16 juli Fråga 2002/03:1240 av Martin Andreasson fp till statsrådet Mona Sahlin om utredningar om diskriminering Regeringen beslutade den 18 juni att tillsätta två särskilda utredare i vissa diskrimineringspolitiska frågor, dels frågan om att stärka lagskyddet mot diskriminering på grund av sexuell läggning och

Inlämnad: 2003-07-16 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1239 av Andreasson, Martin (fp)

den 16 juli Fråga 2002/03:1239 av Martin Andreasson fp till statsrådet Mona Sahlin om utredningar om diskriminering Regeringen beslutade den 18 juni att tillsätta två särskilda utredare i vissa diskrimineringspolitiska frågor, dels frågan om att stärka lagskyddet mot diskriminering på grund av sexuell läggning och

Inlämnad: 2003-07-16 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1069 av Skånberg, Tuve (kd)

den 5 juni Fråga 2002/03:1069 av Tuve Skånberg kd till statsrådet Mona Sahlin om Demokratiutredningen och marginalisering Etniska och religiösa grupper liksom folkrörelser med flera uttrycker sin stora frustration över att bli marginaliserade i det socialdemokratiska samhällsbygget. Nu senast skrev företrädare för

Inlämnad: 2003-06-05 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2002/03:966 av Linna, Elina (v)

den 19 maj Fråga 2002/03:966 av Elina Linna v till statsrådet Mona Sahlin om sverigefinska minoritetens ställning i Mälardalen Lagstiftningen SFS 1999:1175/1176 garanterar enskildas lagliga rätt att använda samiska, finska och meänkieli i kontakter med myndigheter och domstolar i vissa så kallade förvaltningsområden.

Inlämnad: 2003-05-19 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2002/03:950 av Linander, Johan (c)

den 15 maj Fråga 2002/03:950 av Johan Linander c till statsrådet Berit Andnor om Sveriges åtgärder för att uppfylla den nordiska språkkonventionen Den nordiska språkkonventionen trädde i kraft den 1 mars 1987. Grunden i konventionen är att nordiska medborgare ska ha rätt att använda sitt eget språk även i annat nordiskt

Inlämnad: 2003-05-15 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2002/03:947 av Danestig, Britt-Marie (v)

den 15 maj Fråga 2002/03:947 av Britt-Marie Danestig v till statsrådet Mona Sahlin om utsatta flickor i fristående muslimska skolor I en SVT-dokumentär, I skolans våld den 8 maj granskades några konfessionella fristående skolor med muslimsk inriktning. En rad grava missförhållanden uppdagades. Det förekom hot och

Inlämnad: 2003-05-15 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2002/03:359 av Narti, Ana Maria (fp)

den 9 maj Interpellation 2002/03:359 av Ana Maria Narti fp till statsrådet Mona Sahlin om integrationspolitiska maktutredningen En infekterad konflikt har uppstått kring den integrationspolitiska maktutredningen. Den ansvarige forskaren Anders Westholm ställer sig helt avvisande till den kritik som två etablerade forskare

Inlämnad: 2003-05-09 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2002/03:887 av Bargholtz, Helena (fp)

den 8 maj Fråga 2002/03:887 av Helena Bargholtz fp till statsrådet Mona Sahlin om folkinitiativ om kommunala omröstningar Våren 1999 beslutade riksdagen med anledning av betänkandet 1998/99:KU21, Kommunala demokratifrågor ett tillkännagivande om att en förstärkning av medborgarnas inflytande beträffande folkinitiativ

Inlämnad: 2003-05-08 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2002/03:866 av Eberstein, Susanne (s)

den 5 maj Fråga 2002/03:866 av Susanne Eberstein s till statsrådet Mona Sahlin om Storstadssatsningen Invandrartäta förorter i våra storstäder har under några år kunnat få del av pengar för särskilda satsningar. Stöden har ingått i den så kallade Storstadssatsningen. Landskrona kommun har liknande befolkningssammansättning

Inlämnad: 2003-05-05 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2002/03:314 av Fridolin, Gustav (mp)

den 29 april Interpellation 2002/03:314 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Mona Sahlin om ungdomars deltagande och sänkt rösträttsålder Av internationella undersökningar vet vi att fjortonåringar i Sverige har ett avsevärt sämre politiskt självförtroende än fjortonåringar i andra länder. En jämförelse med 28 andra

Inlämnad: 2003-04-29 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: ungdomars deltagande och sänkt rösträttsålder

Skriftlig fråga 2002/03:855 av Fridolin, Gustav (mp)

den 29 april Fråga 2002/03:855 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Mona Sahlin om islamofobi Natten till söndagen den 27 april 2003 brann den anrika moskén i Malmö. Misstankar finns om att branden var anlagd. Var så fallet ser vi här det yttersta beviset på att islamofobin slagit rot i det svenska samhället. Den

Inlämnad: 2003-04-29 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2002/03:825 av Fridolin, Gustav (mp)

den 17 april Fråga 2002/03:825 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Mona Sahlin om kritik mot bristande integration och växande extremhöger Europarådets kommission mot etnisk diskriminering, rasism och annan intolerans, Ecri, lämnar i en granskning av Sverige starka skäl till oro. Dels handlar det om bristande integration

Inlämnad: 2003-04-17 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2002/03:295 av Osman Sherifay, Mariam (s)

den 16 april Interpellation 2002/03:295 av Mariam Osman Sherifay s till statsrådet Mona Sahlin om rätten att bära slöja Vid ett flertal tillfällen har muslimska kvinnor som valt att bära slöja utsatts för kränkande behandling och diskriminering. Ofta sker det vid ansökningstillfällen eller på arbetsplatsen. Soha fick

Inlämnad: 2003-04-16 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: rätten att bära slöja

Skriftlig fråga 2002/03:820 av Zakrisson, Kristina (s)

den 16 april Fråga 2002/03:820 av Kristina Zakrisson s till statsrådet Mona Sahlin om förutsättningar för idrottssföreningar i Malmfälten Idrottsföreningarna i Malmfälten, liksom på alla andra ställen i landet, bedriver en värdefull verksamhet. I föreningarna görs omfattande ideellt arbete i syfte att ge ungdomar bättre

Inlämnad: 2003-04-16 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2002/03:812 av Osman Sherifay, Mariam (s)

den 15 april Fråga 2002/03:812 av Mariam Osman Sherifay s till statsrådet Mona Sahlin om maktutredning utan invandrare Den 6 april offentliggjorde Paulina de los Reyes, docent i ekonomisk historia, samt Masoud Kamali, professor i socialt arbete, att de avgått från den integrationspolitiska maktutredningen. Maktutredningen

Inlämnad: 2003-04-15 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2002/03:734 av Sabuni, Nyamko (fp)

den 28 mars Fråga 2002/03:734 av Nyamko Sabuni fp till statsrådet Mona Sahlin om ungdomar och det parlamentariska arbetet Det är viktigt att intressera ungdomar för demokratin så att fler röstar. Regeringen borde försöka få fler ungdomar att ta del av det offentliga livets arbete så att ungdomar får se den levande

Inlämnad: 2003-03-28 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Paginering