Dokument & lagar (83 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1597 av Saarinen, Ingkegerd (mp)

den 4 september Fråga 2001/02:1597 av Ingegerd Saarinen mp till statsrådet Mona Sahlin om övernattbefordran av brev Jag har frågat ministern om hon avser att se över de krav som staten ställer på Posten AB om övernattbefordran av brev. Detta mot bakgrund av att en samordnad utdelning av post och tidningar i glesbygd

Inlämnad: 2002-09-04 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1560 av Bergström, Sven (c)

den 27 augusti Fråga 2001/02:1560 av Sven Bergström c till statsrådet Mona Sahlin om statliga bolags agerande På flera områden i samhället har under senare år skett en avreglering och konkurrensutsättning av marknader som tidigare varit statliga monopol. Posten, järnvägen och teleområdet är exempel på sådana områden.

Inlämnad: 2002-08-27 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1552 av Andersson, Margareta (c)

den 23 augusti Fråga 2001/02:1552 av Margareta Andersson c till näringsminister Björn Rosengren om 3 G-nätet Utbyggnaden av 3 G-nätet är hotad. Telekomföretagen begär anstånd med att bygga ut sina nät. Det liknar i någon mån utbyggnaden av bredband som näringsminister Björn Rosengren menade skulle vara utbyggt till

Inlämnad: 2002-08-23 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1505 av Fridén, Lennart (m)

den 14 augusti Fråga 2001/02:1505 av Lennart Fridén m till näringsminister Björn Rosengren om telekommunikationsproblem Under den senaste tiden har många frågor rörande pågående utveckling av telekommunikationerna diskuterats. Det gäller frågan om strålningsrisker med mobilstationer, aviserade avtalsbrott rörande 3 G-utbyggnadstiden,

Inlämnad: 2002-08-14 Besvarare: näringsminister Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1503 av Fridén, Lennart (m)

den 13 augusti Fråga 2001/02:1503 av Lennart Fridén m till försvarsminister Björn von Sydow om sårbarheten vid naturkatastrofer Nyligen har återigen oväntade skyfall lamslagit delar av landet. Orust kommun drabbades så hårt att inte bara en stor del av vägnätet blev oframkomligt utan även och det måste anses vara det

Inlämnad: 2002-08-13 Besvarare: försvarsminister Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1466 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 1 augusti Fråga 2001/02:1466 av Ingegerd Saarinen mp till statsrådet Mona Sahlin om postdistribution Posten har ett krav på sig att klara brevbefordran över natt. Dagstidningarnas läsare vill ha tidningen på morgonen. Tidningsdistributionen är dyr. Och den blir ständigt dyrare. Befolkningen också i glesare bebodda

Inlämnad: 2002-08-01 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1448 av Gustavsson, Lennart (v)

den 25 juli Fråga 2001/02:1448 av Lennart Gustavsson v till näringsminister Björn Rosengren om mobiltäckningen Mobiloperatörerna uppfyller inte kraven i avtalet med staten. Mobiltäckningen i Västerbottens län är bristfällig, visar en granskning utförd av SVT:s Västerbottensnytt. Enligt avtalet med staten ska operatörernas

Inlämnad: 2002-07-25 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1447 av Ångström, Yvonne (fp)

den 25 juli Fråga 2001/02:1447 av Yvonne Ångström fp till näringsminister Björn Rosengren om mobiltäckning i Norrland En undersökning som Västerbottensnytt har gjort visar att mobiltelefonoperatörerna inte uppfyller sina avtal vad gäller mobiltelefontäckning längs Europavägarna och ännu sämre i Norrlands inland. Ett

Inlämnad: 2002-07-25 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1371 av Enochson, Annelie (kd)

den 20 juni Fråga 2001/02:1371 av Annelie Enochson kd till näringsminister Björn Rosengren om tillståndsgivningen för 3 G-nät Regeringen har genom Post- och Telestyrelsen, PTS, i december 2000 givit fyra mobiltelefonioperatörer tillstånd att bygga ut nät för tredje generationens mobiltelefoni. Kraven är att mer än

Inlämnad: 2002-06-20 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1367 av Sjöstrand , Sven-Erik (v)

den 19 juni Fråga 2001/02:1367 av Sven-Erik Sjöstrand v till statsrådet Mona Sahlin om isocyanatforskning Det finns en stor oro hos många fackliga organisationer kring isocyantforskningen. LO-ledningen, förbundsledningar som Industrifacket, Metall och nu senast Byggnads kongress kräver att isocyanatforskningen räddas.

Inlämnad: 2002-06-19 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1350 av Silfverstrand, Bengt (s)

den 17 juni Fråga 2001/02:1350 av Bengt Silfverstrand s till statsrådet Mona Sahlin om politik på arbetsplatserna Det låga valdeltagandet vid 1998 års val ger anledning till allvarliga eftertankar. Orsakerna till det sviktande förtroendet för vårt demokratiska styrelseskick är sannolikt många och mångfasetterade. I

Inlämnad: 2002-06-17 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1295 av René, Inger (m)

den 4 juni Fråga 2001/02:1295 av Inger René m till statsrådet Britta Lejon om övervakning av kommunikation Sverige har tillsammans med EU:s övriga medlemsstater kommit överens om att medborgarnas e-post, datakommunikation och telekommunikation ska kunna registreras och övervakas. Datalagring är en åtgärd som kringgår

Inlämnad: 2002-06-04 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1243 av Unckel, Per (m)

den 27 maj Fråga 2001/02:1243 av Per Unckel m till statsrådet Mona Sahlin om Sveriges 3 G-utbyggnad Samtidigt som Sverige genomför den mest betydande infrastruktursatsningen på många år tredje generationens telefoni och mobila datatjänster är spelreglerna svaga. Det gör att introduktionen av 3 G riskerar att drabbas

Inlämnad: 2002-05-27 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1223 av Brus, Sven (kd)

den 23 maj Fråga 2001/02:1223 av Sven Brus kd till statsrådet Mona Sahlin om lokalisering av Integrationsverket När Integrationsverket tillskapades uttalades en tydlig viljeinriktning från regeringens sida att verkets lokaler skulle lokaliseras till Navestad i Norrköping. Så skedde också efter en kortare tid i centrala

Inlämnad: 2002-05-23 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1205 av Silfverstrand, Bengt (s)

den 22 maj Fråga 2001/02:1205 av Bengt Silfverstrand s till näringsminister Björn Rosengren om statlig lönegaranti vid konkurs i utländskt bolag Det råder uppenbarligen en betydande oklarhet om vilken lagstiftning som ska tillämpas vad gäller statlig lönegaranti vid konkurs i företag med förgreningar i flera EU-länder.

Inlämnad: 2002-05-22 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Interpellation 2001/02:479 av Narti, Ana Maria (fp)

den 26 april Interpellation 2001/02:479 av Ana Maria Narti fp till statsrådet Mona Sahlin om integrationspolitik I början av år 2000 var regeringen i gång med att lansera aktivitetsgarantin som arbetsmarknadspolitikens flaggskepp och då debatterades detta i Sveriges riksdag. Näringsminister Björn Rosengren underströk

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Interpellation 2001/02:477 av Feltzing, Barbro (mp)

den 26 april Interpellation 2001/02:477 av Barbro Feltzing mp till statsrådet Mona Sahlin om sänkt veckoarbetstid Kampen för sex timmars arbetsdag var en jämställdhetsreform som många socialdemokratiska kvinnor slogs för på 70-talet. En kortare arbetsvecka skulle nämligen leda till en jämnare fördelning mellan kvinnor

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Interpellation 2001/02:476 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 26 april Interpellation 2001/02:476 av Ingegerd Saarinen mp till statsrådet Mona Sahlin om mobbning på arbetsplatsen Mobbning på arbetsplatserna ökar. Mer än var tionde anställd har känt sig mobbad eller sexuellt trakasserad det senaste året, visar aktuella siffror. Och kvinnliga anställda drabbas värre än andra,

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1120 av Holmqvist, Nils-Göran (s)

den 26 april Fråga 2001/02:1120 av Nils-Göran Holmqvist s till miljöminister Kjell Larsson om isocyanatforskningen Den så viktiga isocyanatforskningen stoppas. Anledningen sägs vara brist på pengar. Bristen lär uppgå till ca 6,5 miljoner kronor. Summan är i detta sammanhang blygsam och bör ställas mot vad en enda ung

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: näringsminister Mona Sahlin (S)

Interpellation 2001/02:430 av Andersson, Yvonne (kd)

den 26 april Interpellation 2001/02:430 av Yvonne Andersson kd till statsrådet Mona Sahlin om diskriminering av funktionshindrade Handikappolitiken bygger på målsättningen full delaktighet, jämlikhet och alla människors lika värde. För att uppnå dessa mål krävs insatser som berör många områden för offentligt beslutsfattande.

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)