Dokument & lagar (16 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:609 av Schulte, Fredrik (m)

den 22 januari Fråga 2007/08:609 Ingrepp på yttrandefriheten av Fredrik Schulte m till justitieminister Beatrice Ask m På senare år har vi fått en alltmer omfattande antidiskrimineringslagstiftning. Som ett ytterligare steg i denna riktning har regeringens utredare Eva-Maria Svensson nu som bekant föreslagit att

Inlämnad: 2008-01-22 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:153 av von Sydow, Henrik (m)

den 24 oktober Fråga 2007/08:153 Öppenhet och dialog i utredning av Henrik von Sydow m till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Den förra regeringen tillsatte särskild utredare med uppdraget att kartlägga utvecklingen och omfattningen av könsdiskriminerande reklam i Sverige. I uppdraget ingår

Inlämnad: 2007-10-24 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:1408 av Lindblad, Göran (m)

den 21 juni Fråga 2006/07:1408 Försäljning per telefon av Göran Lindblad m till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Det är många som drabbats av bedrägliga samtal från företag som försöker lura på icke ont anande personer abonnemang av diverse produkter. Genom att utlova varuprover inlockas

Inlämnad: 2007-06-21 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:613 av Cederbratt, Mikael (m)

den 8 februari Fråga 2006/07:613 Tillvaratagande av kompetensen hos invandrade akademiker av Mikael Cederbratt m till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Människor som kommer till vårt land är och ska ses som en resurs, detta oberoende om de kommer som flyktingar eller på annat sätt. I västra

Inlämnad: 2007-02-08 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Interpellation 2006/07:114 av Svantesson, Elisabeth (m)

den 30 november Interpellation 2006/07:114 Introduktion av nyanlända invandrare av Elisabeth Svantesson m till statsrådet Nyamko Sabuni fp Vad som händer de första åren i Sverige kan vara avgörande för att nyanlända invandrare snabbt ska etablera sig på arbetsmarknaden. De senaste 20 åren har kommunerna haft det

Inlämnad: 2006-11-30 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Webb-tv interpellationsdebatt: Introduktion av nyanlända invandrare

Skriftlig fråga 1998/99:521 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:521 av Sten Tolgfors m till statsrådet Pierre Schori om flyktingsituationen i Kosovo den 7 april På Blacefältet nära gränsen mellan Jugoslavien och Makedonien trängs tiotusentals och åter tiotusentals flyktingar i väntan på skydd och humanitär hjälp. Många har väntat i dagar under fruktansvärda förhållanden.

Inlämnad: 1999-04-07 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:499 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:499 av Sten Tolgfors m till statsrådet Pierre Schori om uppehållstillstånd för adopterade den 25 mars För exakt ett år sedan, den 25 mars 1998, gav riksdagen regeringen i uppdrag att se över reglerna för uppehållstillstånd för vuxenadopterade. Bakgrunden var att en adopterad flicka, som levt med en svensk

Inlämnad: 1999-03-25 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:404 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1998/99:404 av Bertil Persson m till statsrådet Pierre Schori om biståndet till Eritrea och Etiopien den 25 februari Nästan en miljon kronor om dagen utgår i bistånd till de båda krigförande länderna. Slagfältet längs den 100 mil långa gränsen har krävt nära tiotusen soldaters liv på mindre än två veckor. Fortsatt

Inlämnad: 1999-02-25 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:343 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1998/99:343 av Bertil Persson m till statsrådet Pierre Schori om biståndet till Zimbabwe den 10 februari Övergreppen mot den fria pressen i Zimbabwe blir allt allvarligare. Den 8 februari greps ytterligare fyra journalister, alla från Zimbabwe Mirror. President Mugabes sätt att med the Law and Order Maintenance

Inlämnad: 1999-02-10 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:138 av Ekendahl, Maud (m)

Fråga 1998/99:138 av Maud Ekendahl m till statsrådet Pierre Schori om hiv/aids den 2 december De senaste veckorna har hivepidemin som ett stort globalt problem uppmärksammats. Den 18 november 1998 genomfördes t.ex. ett seminarium om hiv/aids i riksdagshuset. Vid detta seminarium konstaterades bl.a. att 95 av världens

Inlämnad: 1998-12-02 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:49 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:49 av Sten Tolgfors m till statsrådet Pierre Schori om uppehållstillstånd för vuxenadopterade den 6 november Den 25 mars i år debatterade riksdagen reglerna för uppehållstillstånd för vuxenadopterade. Det förelåg full enighet i riksdagen om att de nuvarande reglerna har humanitära brister. Först avgör

Inlämnad: 1998-11-06 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:11 av Fredrik Graf, Carl (m)

Fråga 1998/99:11 av Carl Fredrik Graf m till justitieministern om utvisning av utländska medborgare den 13 oktober I ett uppmärksammat fall från Halmstad dömdes flera vietnamesiska medborgare till långa fängelsestraff för grova våldsbrott. Dessutom dömdes de i högre instans till utvisning efter avtjänat fängelsestraff.

Inlämnad: 1998-10-13 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:946 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1997/98:946 av Sten Tolgfors m till statsrådet Pierre Schori om uppehållstillstånd för vuxenadopterade den 20 juli Den 25 mars i år debatterade riksdagen reglerna för uppehållstillstånd för vuxenadopterade. Det förelåg full enighet i riksdagen om att de nuvarande reglerna har humanitära brister. Först avgör domstol

Inlämnad: 1998-07-20 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:715 av Jonsell, Annika (m)

Fråga 1997/98:715 av Annika Jonsell m till statsrådet Pierre Schori om invandrarpolitiken En familj i Halmstad skall nu utvisas till Kina, enligt ett beslut av Invandrarverket. Familjen har bott i Sverige i sju år, båda makarna har bra inkomst och stabilt arbete, deras barn har vuxit upp i Sverige. Detta fall är bara

Inlämnad: 1998-05-07 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:618 av Wichne, Birgitta (m)

Fråga 1997/98:618 av Birgitta Wichne m till statsrådet Pierre Schori om barn och utlänningslagen De av Utlänningsnämnden utvisade barnen Brian och Faidha från Uganda har blivit ett mycket uppmärksammat fall. Enligt gällande regler är det endast en anknytning till de absolut närmaste såsom föräldrar och barn som utgör

Inlämnad: 1998-04-01 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:487 av Lindblad, Gullan (m)

Fråga 1997/98:487 av Gullan Lindblad m till statsrådet Pierre Schori om Litauen och flyktingpolitiken Riksdagens socialförsäkringsutskott gjorde för en tid sedan ett besök i Litauen och Lettland. Vi besökte därvid bl.a. förläggningen för illegala flyktingar i Pabrade utanför Vilnius. Väl medveten om de stora problem,

Inlämnad: 1998-02-24 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)