Dokument & lagar (14 träffar)

Skriftlig fråga 2011/12:716 av Widman, Allan (FP)

den 25 juli Fråga 2011/12:716 Uttag av examina av Allan Widman FP till statsrådet Nyamko Sabuni FP SCB redovisar sedan 1977 högskole-universitets- och ett sextiotal yrkesexamina könsuppdelat. Läsåret 1977/78 tog kvinnor ut 16 procent fler examina än män. 1995/96 var skillnaden 49 procent, och de senaste åren har

Inlämnad: 2012-07-25 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2008/09:633 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 18 februari Fråga 2008/09:633 Kvinnorepresentationen i börsbolagens styrelser av Birgitta Ohlsson fp till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Enligt färsk statistik gjord av riksdagens utredningstjänst saknar över hälften av 163 svenska börsbolag kvinnor i sina styrelser. Endast fyra av

Inlämnad: 2009-02-18 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2008/09:424 av Westerholm, Barbro (fp)

den 17 december Fråga 2008/09:424 Diskriminering av tjänstemän i lönehänseende på grund av ålder av Barbro Westerholm fp till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Våren 2008 beslöt riksdagen om en lagstiftning som bland annat förbjuder diskriminering och särbehandling på grund av ålder i arbetslivet

Inlämnad: 2008-12-17 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:1487 av Westerholm, Barbro (fp)

den 18 juli Fråga 2007/08:1487 Vidgning av lagstiftningen mot diskriminering och särbehandling på grund av ålder av Barbro Westerholm fp till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Våren 2008 beslutade riksdagen om en lagstiftning som bland annat förbjöd diskriminering och särbehandling på grund

Inlämnad: 2008-07-18 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:1138 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 23 april Fråga 2007/08:1138 Könsdiskriminering och ny diskrimineringsmyndighet av Birgitta Ohlsson fp till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp En ny diskrimineringslag föreslås träda i kraft nästa år. Förhoppningsvis kan en mer enhetlig lagflora skapas, i dag har vi en spretig lagstiftning

Inlämnad: 2008-04-23 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2007/08:934 av Wikström i Uppsala, Cecilia (fp)

den 11 mars Fråga 2007/08:934 Möjligheten att återfå svenskt medborgarskap av Cecilia Wikström i Uppsala fp till statsrådet Tobias Billström m Den nya svenska medborgarskapslagen 2001:82 som öppnade upp för dubbla medborgarskap blev giltig från och med den 1 juli 2001. I samband med detta inkluderades även en övergångsbestämmelse

Inlämnad: 2008-03-11 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:1502 av Winbäck, Christer (fp)

den 30 juli Fråga 2006/07:1502 Konsumentskydd av Christer Winbäck fp till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Runt om i världen har över 800 000 personbilar från Volvo sålts med ett elektroniskt gasspjäll med ett konstruktionsfel som kan drabbas av problem. När Volvo bytte leverantör 2002 upphörde

Inlämnad: 2007-07-30 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:960 av Flyborg, Eva (fp)

den 29 mars Fråga 2006/07:960 Konsumentskydd av Eva Flyborg fp till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp På senare tid har många människor, ibland äldre, något överraskande funnit att de är uppbundna till ett avtal. Inte sällan rör dessa avtal energi och telefoni, men också annat. Detta tycks

Inlämnad: 2007-03-29 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Interpellation 2006/07:324 av Malm, Fredrik (fp)

den 16 februari Interpellation 2006/07:324 ID-handlingar åt invandrare av Fredrik Malm fp till statsrådet Tobias Billström m Människor som flytt från krig och förföljelser eller sökt sig till Sverige av andra orsaker behöver allt stöd de kan få för att komma in i det svenska samhället. För att skaffa sig ett fungerande

Inlämnad: 2007-02-16 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Interpellation 2006/07:132 av Westerholm, Barbro (fp)

den 5 december Interpellation 2006/07:132 Europeiska året 2007 för lika möjligheter för alla av Barbro Westerholm fp till statsrådet Nyamko Sabuni fp Inom EU har diskriminering på grund av bland annat ålder aktualiserats under senare år. I den stadga om de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen som

Inlämnad: 2006-12-05 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 1998/99:709 av Pilsäter, Karin (fp)

Fråga 1998/99:709 av Karin Pilsäter fp till statsrådet Pierre Schori om stöd till nazismens offer I Sverige gör vi ett stort arbete för att levandegöra kunskapen om Förintelsen och Förintelsens offer, särskilt att förmedla vidare kunskapen kring detta och våra demokratiska värderingar om alla människors lika värde till

Inlämnad: 1999-06-04 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:547 av Westerholm, Barbro (fp)

Fråga 1998/99:547 av Barbro Westerholm fp till statsrådet Pierre Schori om kosovoalbanska flyktingar och visumtvånget den 20 april Bland de kosovoalbaner som är på flykt finns de som vill stanna kvar i närområdet och de som vill komma till sina släktingar i andra länder, t.ex. Sverige. Och i Sverige finns kosovoalbaner

Inlämnad: 1999-04-20 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:488 av Fremling, Lennart (fp)

Fråga 1997/98:488 av Lennart Fremling fp till statsrådet Pierre Schori om Invandrarverkets service Den 1 oktober 1997 tog Invandrarverket över vissa arbetsuppgifter från polisen. I en del av dessa ärenden krävs att sökanden infinner sig personligen. Det gäller ärenden om uppehållstillstånd, förlängning av tillstånd,

Inlämnad: 1998-02-25 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:38 av vice talman Christer Eirefelt, tredje (fp)

Fråga 1997/98:38 av tredje vice talman Christer Eirefelt fp till statsrådet Leif Blomberg om internationellt idrottsutbyte Internationellt idrottsutbyte har stor betydelse när det gäller bl.a. ökad förståelse mellan länder och folk. Många svenska idrottsungdomar utövar i dag sin sport i andra länder. Kunnande, erfarenhet

Inlämnad: 1997-10-09 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)