Dokument & lagar (12 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1875 av Grönlund Krantz, Anna (fp)

den 26 juni Fråga 2005/06:1875 av Anna Grönlund Krantz fp till näringsminister Thomas Östros s Torg- och marknadshandel Torg- och marknadshandeln är ett vanligt förekommande och uppskattat inslag i Sommar-Sverige. Varje år arrangeras omkring 700 marknader i Sverige. Marknadshandlarna är dock oroade för hur deras framtid

Inlämnad: 2006-06-26 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1766 av Grönlund Krantz, Anna (fp)

den 7 juni Fråga 2005/06:1766 av Anna Grönlund Krantz fp till finansminister Pär Nuder s Besked angående bärnäringen Jag, och andra med mig, har ett antal gånger under den här våren frågat finansministern om han är beredd att agera för att stora delar av den svenska bärnäringen inte ska drabbas av arbetsgivaravgifter

Inlämnad: 2006-06-07 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1669 av Grönlund Krantz, Anna (fp)

den 19 maj Fråga 2005/06:1669 av Anna Grönlund Krantz fp till statsrådet Lena Sommestad s Ny fordonsskatt och direktimporterade bilar Enligt den nya fordonsskattelagen som träder i kraft den 1 oktober 2006 ska personbilar av modellår 2006 eller senare samt för vissa äldre personbilar som uppfyller särskilda miljökrav

Inlämnad: 2006-05-19 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1620 av Grönlund Krantz, Anna (fp)

den 15 maj Fråga 2005/06:1620 av Anna Grönlund Krantz fp till finansminister Pär Nuder s Sänkt moms på skidliftar Idrott i all form är ett viktigt inslag för att öka folkhälsan. För att öka möjligheten för alla medborgare att vara verksamma i olika idrotter försöker vi från riksdag och regering att slipa ned trösklar

Inlämnad: 2006-05-15 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1334 av Grönlund Krantz, Anna (fp)

den 30 mars Fråga 2005/06:1334 av Anna Grönlund Krantz fp till finansminister Pär Nuder s Den svenska bärnäringen Frågor har ställts till finansministern under januari och februari 2006 som gäller den svenska bärnäringen. Bakgrunden är den att Skatteverket under det senaste året, med anledning av en dom i Regeringsrätten,

Inlämnad: 2006-03-30 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:961 av Grönlund Krantz, Anna (fp)

den 8 februari Fråga 2005/06:961 av Anna Grönlund Krantz fp till statsrådet Ulrica Messing s Inbetalning av trängselskatt Införandet av trängselskatten i Stockholm har kommit att påverka människor boende i hela landet. Även vissa norrbottningar som över huvud taget inte satt sin fot eller bil i Stockholm efter det

Inlämnad: 2006-02-08 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:780 av Grönlund Krantz, Anna (fp)

den 12 januari Fråga 2005/06:780 av Anna Grönlund Krantz fp till statsrådet Ulrica Messing s Flygskatten Regeringen har i ett departementsförslag som anlände före jul redogjort för hur den flygskatt som regeringen tidigare har aviserat ska tas ut. Det är glädjande att se att flygresor till och från flygplatser i

Inlämnad: 2006-01-12 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1468 av Grönlund Krantz, Anna (fp)

den 21 april Fråga 2004/05:1468 av Anna Grönlund Krantz fp till finansminister Pär Nuder om narkotika över gränserna Knarket flödar in i Sverige och acceptansen för droger ökar. I Norrbotten har antalet narkotikabrott ökat med 120 sedan 2000. Unga människor lockas in i droganvändandet och alltmer lättillgängliga droger

Inlämnad: 2005-04-21 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:760 av Grönlund Krantz, Anna (fp)

den 21 januari Fråga 2004/05:760 av Anna Grönlund Krantz fp till näringsminister Thomas Östros om kilometerskatt och höjd dieselskatt Den svenska skogsnäringen är viktig för Sveriges och inte minst för Norrbottens utveckling. Om de förslag som presenteras i den statliga utredningen Skatt på väg genomförs riskerar

Inlämnad: 2005-01-21 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2004/05:199 av Grönlund Krantz, Anna (fp)

den 23 november Interpellation 2004/05:199 av Anna Grönlund Krantz fp till finansminister Pär Nuder om hushållsnära tjänster Sänkta skatter för att ge hushållen möjlighet att köpa hushållsnära tjänster såsom tapetsering, golvläggning och städning det är en fråga som har debatterats i snart 15 år i Sverige. Men dessvärre

Inlämnad: 2004-11-23 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:346 av Grönlund Krantz, Anna (fp)

den 12 november Fråga 2004/05:346 av Anna Grönlund Krantz fp till justitieminister Thomas Bodström om skydd för tulltjänstemän Svenska tulltjänstemän utsätts dagligen för hot och våld. Inte minst tydligt är detta i området kring HaparandaTorneå där klimatet hårdnar i takt med att regeringen höjer den svenska dieselskatten.

Inlämnad: 2004-11-12 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2004/05:102 av Grönlund Krantz, Anna (fp)

den 1 november Interpellation 2004/05:102 av Anna Grönlund Krantz fp till finansminister Pär Nuder om hushållsnära tjänster Sänkta skatter för att ge hushållen möjlighet att köpa hushållsnära tjänster såsom tapetsering, golvläggning eller städning är en fråga som har debatterats i snart 15 år i Sverige. Men dessvärre

Inlämnad: 2004-11-01 Besvarare: Pär Nuder (S)