Dokument & lagar (8 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:934 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 15 maj Fråga 1999/2000:934 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till socialminister Lars Engqvist om hjälpmedelsbehov Enligt uttalanden av socialministern ska ingen funktionshindrad fråntas eller nekas hjälpmedel som behövs för individuella behov. Detta ska gälla oavsett vilken arbetsgivare den funktionshindrade väljer

Inlämnad: 2000-05-15 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:871 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 28 april Fråga 1999/2000:871 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till socialminister Lars Engqvist om försäljningsförbud mot djurtestad kosmetika inom EU Frågan om ett försäljningsförbud mot djurtestad kosmetika inom EU kommer upp till diskussion inom kommissionen under maj månad. En del tecken tyder på att diskussionen

Inlämnad: 2000-04-28 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:853 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 25 april Fråga 1999/2000:853 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till socialminister Lars Engqvist om nytt aphus vid Smittskyddsinstitutet I juni 1999 fick jag, som svar på en fråga om vilka åtgärder som socialministern avser att vidta för att ett nytt aphus vid Smittskyddsinstitutet SMI omgående byggs, fått veta

Inlämnad: 2000-04-25 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 1999/2000:332 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 3 april Interpellation 1999/2000:332 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till socialminister Lars Engqvist om överklagning av hjälpmedelsbeslut Det har kommit till min kännedom att det finns flera fall där funktionshindrade fråntagits eller nekats hjälpmedel på grund av att de anlitar alternativa arbetsgivare, dvs.

Inlämnad: 2000-04-04 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:656 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 3 mars Fråga 1999/2000:656 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till socialminister Lars Engqvist om Systembolagets diskriminering av funktionshindrade Många funktionshindrade har personlig assistent som givetvis också är med vid inköp av varor. Det har kommit till min kännedom att en funktionshindrad har nekats inköp

Inlämnad: 2000-03-03 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:298 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 29 november Fråga 1999/2000:298 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till socialminister Lars Engqvist om djurtestad kosmetika EU har flera gånger skjutit upp frågan om totalförbud mot försäljning av djurtestad kosmetika. Trots att det finns alternativ används varje år omkring 30 000 djur inom EU för kosmetikatest.

Inlämnad: 1999-11-29 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 1999/2000:85 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 15 november Interpellation 1999/2000:85 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till socialminister Lars Engqvist om funktionshindrades rätt att byta bostad Det finns runtom i Sverige gravt funktionshindrade som bor i anpassade lägenheter som har så höga hyror att det är omöjligt för dem att bo kvar. Ofta är det fråga

Inlämnad: 1999-11-15 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:210 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 15 november Fråga 1999/2000:210 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om lika behandling av friskolor och kommunala skolor Alla kommuner är skyldiga att redovisa hur skolorna klarar av sitt arbete, dvs. i vilken utsträckning eleverna faktiskt lär sig det de ska. Trots att kravet på

Inlämnad: 1999-11-15 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)