Dokument & lagar (18 träffar)

Interpellation 2005/06:318 av Stenmark, Rigmor (c)

den 22 mars Interpellation 2005/06:318 av Rigmor Stenmark c till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Äkta respektive oäkta bostadsrätt Det finns i dag en betydande skillnad mellan att ha en bostad i en så kallad oäkta bostadsrättsförening jämfört med att inneha en bostadsrätt i en äkta bostadsrättsförening. Skillnaden

Inlämnad: 2006-03-22 Besvarare: Pär Nuder (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Äkta respektive oäkta bostadsrätt

Interpellation 2005/06:307 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 16 mars Interpellation 2005/06:307 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Pär Nuder s Sverige och reducerad moms Sedan den 1 januari 2000 har medlemsländer, som ansökt om det och fått det godkänt, kunnat få reducera sin moms för högst två av ett antal tjänster. Det rör sig om allt från små reparationstjänster

Inlämnad: 2006-03-16 Besvarare: Pär Nuder (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sverige och reducerad moms

Interpellation 2005/06:289 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 8 mars Interpellation 2005/06:289 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Slakt i skärgården Många djur stressas med anledning av de nya EU-direktiven som bland annat innebär att endast skadade och sjuka djur får slaktas hemma. Det nya regelverket innebär bland annat att

Inlämnad: 2006-03-08 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Interpellation 2004/05:66 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 21 oktober Interpellation 2004/05:66 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsminister Göran Persson om upplysningskampanj om kommunismen För några år sedan hölls den första Förintelsekonferensen i Stockholm. Varje gång Förintelsen, det organiserade massmördandet och nationalsocialismen kommer på tal så känner

Inlämnad: 2004-10-21 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2003/04:434 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 19 april Interpellation 2003/04:434 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Mona Sahlin om ROT-avdrag och genus- och jämställdhetsperspektiv ROT-avdrag infördes första gången den 15 februari 1993 och gällde då till den 1 december 1994. Avdragen återinfördes sedan den 15 april 1996 och togs slutligen bort

Inlämnad: 2004-04-20 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2003/04:365 av de Pourbaix-Lundin , Marietta (m)

den 17 mars Interpellation 2003/04:365 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Bosse Ringholm om trängselskatten och det kommunala självstyret Det framgår av en departementspromemoria om trängselskatter exakt vilka avgifter som ska vara gällande när biltullar införs i Stockholm. Maxavgiften per dag sätts

Inlämnad: 2004-03-17 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2003/04:360 av de Pourbaix-Lundin , Marietta (m)

den 17 mars Interpellation 2003/04:360 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till socialminister Lars Engqvist om handikappfordon, funktionshindrade och trängselskatter Det finns i lagförslaget om trängselskatter en möjlighet för rörelsehindrade att ansöka om undantag från trängselskatt. Det framgår dock att något generellt

Inlämnad: 2004-03-17 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2003/04:28 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 10 oktober Interpellation 2003/04:28 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till justitieminister Thomas Bodström om tullen och brottsbekämpningen Tullverkets verksamhet kan delas in i två huvuddelar effektiv handel och brottsbekämpning. Just nu står Tullverket inför stora omstruktureringar och personalnedskärningar.

Inlämnad: 2003-10-10 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2002/03:349 av Tysklind, Lars (fp)

den 9 maj Interpellation 2002/03:349 av Lars Tysklind fp till finansminister Bosse Ringholm om fastighetsskatten Förslagen till nya taxeringsvärden på fastigheter har nu skickats ut. På många platser, bland annat i Bohusläns kustsamhällen, har dessa skapat stor oro på grund av den osäkerhet man känner inför framtiden

Inlämnad: 2003-05-09 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: fastighetsskatten

Interpellation 2002/03:62 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 25 november Interpellation 2002/03:62 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Bosse Ringholm om boendeskatten Med dramatiskt höjda taxeringsvärden blir fastighetsskatten tillsammans med förmögenhetsskatten så stor att många människor inte har råd att bo kvar. Medan detta pågår utreder regeringen fastighetsskatten

Inlämnad: 2002-11-25 Besvarare: Bosse Ringholm (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: boendeskatten

Interpellation 2001/02:252 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 12 februari Interpellation 2001/02:252 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Bosse Ringholm om alkoholskatterna De höga svenska alkoholskatterna medverkar till att en större och större andel av ölet, vinet och spriten som konsumeras i de svenska hemmen inte är inköpt på Systembolaget. Systembolaget

Inlämnad: 2002-02-12 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2000/01:398 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 23 april Interpellation 2000/01:398 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Bosse Ringholm om öl- och vinskatten Sedan min förra interpellation den 9 april har det hänt en del på detta område. Jag skulle därför vilja komplettera interpellationen med följande två frågor och förutsätter att de behandlas

Inlämnad: 2001-04-23 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 2000/01:377 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 9 april Interpellation 2000/01:377 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Bosse Ringholm om öl- och vinskatten I förhandlingarna mellan den socialdemokratiska regeringen och samarbetspartierna har tydligen vinskattesänkningen stoppats. Kravet från EU-kommissionen på att Sverige av konkurrensskäl måste

Inlämnad: 2001-04-09 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: öl- och vinskatten

Interpellation 2000/01:176 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 7 december Interpellation 2000/01:176 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Bosse Ringholm om höjda taxeringsvärden För att försvara höjningen av taxeringsvärdena på småhus, som enligt RSV kan ge en skattechock, säger finansministern att en del får höjd skatt och en del får sänkt skatt och därmed

Inlämnad: 2000-12-08 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: höjda taxeringsvärden

Interpellation 2000/01:101 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 9 november Interpellation 2000/01:101 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Bosse Ringholm om skattetryck och välfärd Enligt OECD:s Revenue Statistics har Sverige det högsta skattetrycket av OECD:s 29 medlemsländer. I en färsk doktorsavhandling med titeln Limits of tax policy visar Åsa Hansson att

Inlämnad: 2000-11-09 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: skattetryck och välfärd

Interpellation 1999/2000:361 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 17 april Interpellation 1999/2000:361 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Bosse Ringholm om fastighets- och förmögenhetsskatten I vårpropositionen skriver regeringen: Enligt nuvarande bedömningar skulle detta innebära ett ökat uttag av fastighetsskatt och förmögenhetsskatt med storleksordningen

Inlämnad: 2000-04-17 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 1999/2000:237 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 14 februari Interpellation 1999/2000:237 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Bosse Ringholm om skatteavdrag för hushållstjänster Nyligen har det på TV visats flera inslag om svartarbete. Det har framkommit att det finns klara kopplingar mellan hög skatt och svartarbete. En skattechef på RSV uttryckte

Inlämnad: 2000-02-16 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 1999/2000:208 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 31 januari Interpellation 1999/2000:208 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Bosse Ringholm om Sveriges undantag från införselregler inom EU Sverige erhöll vid förhandlingarna om medlemskap i EU ett undantag vad avser införsel av alkohol och tobak. Detta undantag går ut den 30 juni 2000, vilket

Inlämnad: 2000-01-31 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)