Dokument & lagar (16 träffar)

Interpellation 2005/06:318 av Stenmark, Rigmor (c)

den 22 mars Interpellation 2005/06:318 av Rigmor Stenmark c till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Äkta respektive oäkta bostadsrätt Det finns i dag en betydande skillnad mellan att ha en bostad i en så kallad oäkta bostadsrättsförening jämfört med att inneha en bostadsrätt i en äkta bostadsrättsförening. Skillnaden

Inlämnad: 2006-03-22 Besvarare: Pär Nuder (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Äkta respektive oäkta bostadsrätt

Interpellation 2005/06:307 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 16 mars Interpellation 2005/06:307 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Pär Nuder s Sverige och reducerad moms Sedan den 1 januari 2000 har medlemsländer, som ansökt om det och fått det godkänt, kunnat få reducera sin moms för högst två av ett antal tjänster. Det rör sig om allt från små reparationstjänster

Inlämnad: 2006-03-16 Besvarare: Pär Nuder (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Sverige och reducerad moms

Interpellation 2005/06:289 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 8 mars Interpellation 2005/06:289 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Slakt i skärgården Många djur stressas med anledning av de nya EU-direktiven som bland annat innebär att endast skadade och sjuka djur får slaktas hemma. Det nya regelverket innebär bland annat att

Inlämnad: 2006-03-08 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Interpellation 2004/05:165 av Andersson, Yvonne (kd)

den 18 november Interpellation 2004/05:165 av Yvonne Andersson kd till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om konsumenträtt för äldre Många av de tjänster som betyder mest för medborgarna, i synnerhet de äldre, är offentligt reglerade. Tyvärr betyder detta att lagar och regler som stiftats för att skydda konsumenterna

Inlämnad: 2004-11-18 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Interpellation 2002/03:256 av Andersson, Yvonne (kd)

den 27 mars Interpellation 2002/03:256 av Yvonne Andersson kd till justitieminister Thomas Bodström om skogsskövlingen Handeln med jord- och skogsbruksfastigheter är i princip fri. För dem som inte bor i en fastighet krävs förvärvstillstånd åtminstone i vissa delar av landet. Tyvärr har bestämmelserna kring förvärvande

Inlämnad: 2003-03-27 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: skogsskövlingen

Interpellation 2001/02:149 av Andersson, Yvonne (kd)

den 19 december Interpellation 2001/02:149 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om högre yrkesutbildning Regeringens ambition är att av dem som slutar gymnasiet ska 50 gå till universitetet före 25 års ålder. För att uppnå målet har regeringen pålagt universiteten att aktivt rekrytera studenter.

Inlämnad: 2001-12-19 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2001/02:145 av Andersson, Yvonne (kd)

den 18 december Interpellation 2001/02:145 av Yvonne Andersson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om utomhuspedagogik Utomhuspedagogik har visats vara av stor betydelse för vissa elever. Framgångsrik forskning och utveckling av denna pedagogik har främst gjorts vid Linköpings universitet. Där bedrivs också kurser

Inlämnad: 2001-12-18 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2001/02:127 av Andersson, Yvonne (kd)

den 5 december Interpellation 2001/02:127 av Yvonne Andersson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om trygghet för barn Familjen är den viktigaste miljön för våra barn. Den karakteriseras av närhet, omsorg och värme där familjemedlemmarna är engagerade i varandra. Barn som tidigt får träna den grundläggande levnadskonst

Inlämnad: 2001-12-05 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2000/01:246 av Andersson, Yvonne (kd)

den 12 februari Interpellation 2000/01:246 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om lärarnas arbetsmiljö I Arbetslivsinstitutets rapport 2001:13 Verktyg för skolans arbetsmiljö kan vi åter se det som är uppenbart läraryrket behöver bli mer attraktivt. Hälsan är för många lärare en avgörande

Inlämnad: 2001-02-12 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2000/01:161 av Andersson, Yvonne (kd)

den 1 december Interpellation 2000/01:161 av Yvonne Andersson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om friskolor för vuxenutbildning Jag väntar med spänning på den proposition om vuxenutbildning som Regeringen aviserat till januari månad år 2001. Ändå vill jag redan nu få vetskap om skolministerns inställning till

Inlämnad: 2000-12-01 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2000/01:159 av Andersson, Yvonne (kd)

den 1 december Interpellation 2000/01:159 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om praktiska moment i grundskolan I framtiden riskerar vi ha en allt större brist på människor med teknisk högskoleutbildning. Forskning visar att barn som praktiskt får arbeta med teknik senare i livet blir mer

Inlämnad: 2000-12-01 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:245 av Andersson, Yvonne (kd)

den 21 februari Interpellation 1999/2000:245 av Yvonne Andersson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om betygssystemet Skolverkets omdiskuterade rapport om skolans resultat måste tas på allvar ur alla perspektiv. Ett som inte uppmärksammats i tillräckling utsträckning är de beräkningar som Skolverkets rapport vilar

Inlämnad: 2000-02-21 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:198 av Andersson, Yvonne (kd)

den 26 januari Interpellation 1999/2000:198 av Yvonne Andersson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om värdegrunden och vuxenutbildningen Drygt 2,1 miljoner personer är årligen heltidssysselsatta inom utbildningssektorn. Dessutom deltar ungefär 4 miljoner personer i kortare utbildningar eller kvällskurser under

Inlämnad: 2000-01-26 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:140 av Andersson, Yvonne (kd)

den 9 december Interpellation 1999/2000:140 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om centrum för handikappvetenskap vid Linköpings universitet Vuxna utvecklingsstörda har en ytterst utsatt situation när det gäller kompetenshöjning. De är funktionshindrade men i de utredningar som arbetat med

Inlämnad: 1999-12-09 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:13 av Andersson, Yvonne (kd)

den 22 september Interpellation 1999/2000:13 av Yvonne Andersson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om kärnämnen i skolan Skolans styrsystem är tydligt. Riksdagen beslutar om riktlinjerna för läroplaner. Regeringen beslutar om innehållet i läroplanen och kursplaner. Därutöver ska varje kommun ha sin skolplan och

Inlämnad: 1999-09-22 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:12 av Andersson, Yvonne (kd)

den 22 september Interpellation 1999/2000:12 av Yvonne Andersson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om praktiska ämnen i skolan Många elever är skoltrötta. Deras föräldrar vittnar om problemet med en alltför teoretiskt inriktad skola. De elever med klara praktiska intressen har ofta störst problem. Meningslöshet,

Inlämnad: 1999-09-22 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)