Dokument & lagar (5 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:781 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:781 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksministern om djurförsök den 30 juni I februari i år blev jordbruksministern uppvaktad angående KI:s Karolinska Institutets mycket uppmärksammade försök på kattungar och illrar. Samme forskare, som under 25 års tid gjort liknande försök i Schweiz och numera

Inlämnad: 1999-06-30 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1998/99:780 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:780 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksministern om djurförsöksetiska nämnderna den 30 juni Det finns sju djurförsöksetiska nämnder i Sverige. Nämnderna består av forskare, företrädare för politiska partier samt representanter för djurskyddsorganisationer. Forskarna kan överklaga om ett beslut

Inlämnad: 1999-06-30 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1998/99:660 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:660 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om jaktundervisning i skolan den 25 maj Enligt uppgift förekommer det på en del håll i landet att Jägarförbundet är ute i grundskolorna och undervisar barnen i hur man bygger fällor, fångar och jagar djur. Man börjar med små djur

Inlämnad: 1999-05-25 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:485 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:485 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksministern om undersökning av strömmingsbeståndet den 22 mars Många oroas av att strömmingsbeståndet i Östersjön har minskat. Det råder oenighet om så är fallet och vilken orsaken/vilka orsakerna till denna eventuella minskning är. Ett sätt att få klarhet

Inlämnad: 1999-03-23 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 1998/99:308 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:308 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksministern om trålfiske nära kusten den 1 februari Länsstyrelsen i Stockholms län har tillskrivit Fiskeriverket och påtalat att industrifiske från stora trålare från västkusten och Danmark förstör strömmingsstammen i Stockholms skärgård. Yrkesfiskare på

Inlämnad: 1999-02-01 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)