Dokument & lagar (20 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:1188 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 4 juli Fråga 1999/2000:1188 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till miljöminister Kjell Larsson om Sveriges inställning till valfångst Norge och Japan har länge krävt att IWC The International Whaling Commission/ Internationella Valkommissionen ska upphäva det förbud mot valfångst som infördes 1986. Trots många års

Inlämnad: 2000-07-04 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:938 av Tolgfors, Sten (m)

den 15 maj Fråga 1999/2000:938 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om felaktig placering i särskolan Färsk statistik från Skolverket visar att alltfler elever placeras i särskola. På åtta år har antalet elever där ökat med 52 Särskolan är en skolform för barn som inte bedöms kunna nå grundskolans

Inlämnad: 2000-05-15 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:892 av Tolgfors, Sten (m)

den 4 maj Fråga 1999/2000:892 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om att inrätta ny lärlingsutbildning Det blir allt tydligare att en ny lärlingsutbildning måste inrättas i gymnasieskolan, så att skoltrötta eller praktiskt intresserade elever får ett gott skolalternativ. Enligt färska siffror från

Inlämnad: 2000-05-04 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:569 av Tolgfors, Sten (m)

den 17 februari Fråga 1999/2000:569 av Sten Tolgfors m till statsminister Göran Persson om fördelning av miljöpengar av taktiska skäl I dag redovisar Svenska Dagbladet en granskning som två forskare vid Uppsala universitet gjort. Den går igenom hur regeringen inför valet 1998 använde 2,3 miljarder kronor av skattebetalarnas

Inlämnad: 2000-02-17 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:351 av Tolgfors, Sten (m)

den 8 december Fråga 1999/2000:351 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om skolor på entreprenad Helsingborgs kommun får inte lägga ut en hel skola på entreprenad. Regeringen sade nej till kommunens ansökan. Beslutet var en viktig markering eftersom det var första gången som regeringen tog ställning

Inlämnad: 1999-12-09 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:350 av Tolgfors, Sten (m)

den 8 december Fråga 1999/2000:350 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om skolornas arbete mot mobbning Våra skolor måste bli bättre på att upptäcka och förebygga mobbning. Alltför många skolor gör bara brandkårsutryckningar när problemet väl är ett faktum, konstaterar Skolverket i en rapport som

Inlämnad: 1999-12-09 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:319 av Tolgfors, Sten (m)

den 24 november Fråga 1999/2000:319 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om skrivkunskaperna hos elever i årskurs 9 Under november månad presenterade språkforskaren Birgitta Allard en omfattande undersökning om skrivkunskaperna hos våra niondeklassare. I undersökningen deltog 776 niondeklassare från

Inlämnad: 1999-12-01 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:99 av Tolgfors, Sten (m)

den 18 november Interpellation 1999/2000:99 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om mobbning i skolan Mobbning och våld i skolan är ett av de största hälsoproblemen för barn och ungdomar. 10 av alla skolbarn, motsvarande 100 000 elever, beräknas mer eller mindre löpande vara utsatta för mobbning.

Inlämnad: 1999-11-18 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:210 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 15 november Fråga 1999/2000:210 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om lika behandling av friskolor och kommunala skolor Alla kommuner är skyldiga att redovisa hur skolorna klarar av sitt arbete, dvs. i vilken utsträckning eleverna faktiskt lär sig det de ska. Trots att kravet på

Inlämnad: 1999-11-15 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:84 av Tolgfors, Sten (m)

den 18 oktober Fråga 1999/2000:84 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om barnen som inte finns I interpellationsdebatten om Ekeskolan hävdade skolministern att skolan har 21 elever. Detta hävdade hon trots att 33 barn bevisligen går på Ekeskolan, landets enda specialskola för blinda och multifunktionshindrade

Inlämnad: 1999-10-19 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:14 av Tolgfors, Sten (m)

den 22 september Interpellation 1999/2000:14 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om barn med multifunktionshinder Skolministern har lagt förslag om att lägga ned den statliga Ekeskolan, landets enda specialskola för blinda och synskadade barn med flera handikapp, t.ex. svåra hörselskador. En del

Inlämnad: 1999-09-22 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:901 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:901 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om riksgymnasium för blinda barn med multipelhandikapp den 9 september Jag har flera gånger, bl.a. i en interpellation, frågat skolministern om hon är beredd att utreda möjligheterna att komplettera Ekeskolan i Örebro med en gymnasiedel, så att

Inlämnad: 1999-09-09 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:900 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:900 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om nedläggningen av Ekeskolan den 9 september Skolministerns förslag att lägga ned Ekeskolan har väckt många reaktioner och mycken oro bland alla dem som bryr sig om barnens situation. När skolministern besökte Örebro den 8 september valde hon

Inlämnad: 1999-09-09 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:766 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:766 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om synskadade, multipelfunktionshindrade barns språkmiljö den 24 juni Regeringen vill lägga ned Ekeskolan, men vill behålla specialskolorna för döva barn. Skolministern sade nyligen: Döva kräver ett eget språk, och de behöver också ha tillräckligt

Inlämnad: 1999-06-24 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:759 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:759 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om barn med funktionshinder den 22 juni Skolministern vill lägga ned Ekeskolan, landets specialskola för synskadade barn med multifunktionshinder. Det är orimligt att tro att av landets nära 290 kommuner alla skall kunna nå samma kunskapsnivå

Inlämnad: 1999-06-22 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:660 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:660 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om jaktundervisning i skolan den 25 maj Enligt uppgift förekommer det på en del håll i landet att Jägarförbundet är ute i grundskolorna och undervisar barnen i hur man bygger fällor, fångar och jagar djur. Man börjar med små djur

Inlämnad: 1999-05-25 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:374 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:374 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om tvångsintegrering av barn med funktionshinder den 18 februari Socialdemokratiska EU-parlamentariker och delegater från EU-länder höll nyligen en konferens i handikappfrågor i Örebro. Ekeskolan som FUNKIS-utredningen under Ingegerd Wärnerssons

Inlämnad: 1999-02-18 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:144 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:144 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om svenska grundskolan den 3 december Den svenska grundskolan har trots att den hör till världens dyraste uppenbara brister. Mobbning är alltför vanligt förekommande, möjligheten för eleverna att välja såväl skola som ämnen är begränsad, barn

Inlämnad: 1998-12-03 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:131 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:131 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till miljöministern om kommersiell valfångst den 1 december Sverige spelade under 1970- och 1980-talen en viktig roll för att göra världens hav till en skyddszon mot kommersiell valfångst. Inte minst kom Sveriges pådrivande roll till uttryck vid FN:s miljökonferens

Inlämnad: 1998-12-01 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:65 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:65 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om FUNKIS-utredningen den 12 november I ett betänkande från Socialdepartementet, En lag om socialförsäkringar finns det förslag om att missionärer och biståndsarbetare som haft utlandstjänstgöring i mer än ett år skall mista rätten till a-kassa

Inlämnad: 1998-11-12 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)