Dokument & lagar (21 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:1181 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 3 juli Fråga 1999/2000:1181 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Bosse Ringholm om anslag till Tullverket Trots att Tullverket hade beskrivit vilka konsekvenserna skulle bli om tullen inte fick det begärda anslaget valde regeringen i vårpropositionen att föreslå ett lägre anslag och dessutom med

Inlämnad: 2000-07-04 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:936 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 15 maj Fråga 1999/2000:936 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Bosse Ringholm om avfallsskattens negativa konsekvenser En majoritet i riksdagen har beslutat om en avfallsskatt fr.o.m. den 1 januari i år. Syftet med att ta ut en avgift på 250 kr/ton avfall som deponeras på större sopanläggningar

Inlämnad: 2000-05-15 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:935 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 15 maj Fråga 1999/2000:935 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Mona Sahlin om hyressättning av fastigheter på Öja Landsort Efter att Sjöfartsverket flyttat i land sin verksamhet på Landsort har numera Fastighetsverket förvaltningsansvaret. Samtliga aktörer, inklusive länsstyrelsen, förordade dock Skärgårdsstiftelsen

Inlämnad: 2000-05-15 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:885 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 2 maj Fråga 1999/2000:885 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Bosse Ringholm om energiskatterna De svenska energiskatterna är generellt för höga för att bl.a. vår elintensiva industri ska kunna konkurrera med andra länder på lika villkor. Därför har vissa branscher lägre energiskatter än andra.

Inlämnad: 2000-05-02 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 1999/2000:361 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 17 april Interpellation 1999/2000:361 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Bosse Ringholm om fastighets- och förmögenhetsskatten I vårpropositionen skriver regeringen: Enligt nuvarande bedömningar skulle detta innebära ett ökat uttag av fastighetsskatt och förmögenhetsskatt med storleksordningen

Inlämnad: 2000-04-17 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:839 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 17 april Fråga 1999/2000:839 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Bosse Ringholm om skatten på råtallolja Skatt på tallolja infördes den 1 januari 1999. Motivet sades vara att garantera den kemiska industrin tillgång på billig råtallolja och underförstått rädda Arizona Chemicals anläggning i Sandarne

Inlämnad: 2000-04-17 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:838 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 17 april Fråga 1999/2000:838 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Bosse Ringholm om 1,2-procentsregeln för kalk- och cementindustrin Efter många turer beslutade riksdagen sent i höstas att fram t.o.m. den 31 december 2000 förlänga den s.k. 1,2-procentsregeln som i första hand berör kalk- och cementindustrin.

Inlämnad: 2000-04-17 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:715 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 20 mars Fråga 1999/2000:715 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Bosse Ringholm om ölskatterna och bryggerinäringen Under sommaren inträffar två händelser som kommer att påverka den svenska bryggerinäringens möjligheter att konkurrera med ölinförsel från andra länder. Öresundsbron öppnar lördagen

Inlämnad: 2000-03-20 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:638 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 28 februari Fråga 1999/2000:638 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Bosse Ringholm om tulldeklarationsblanketterna inom EU Det visar sig att mindre än hälften av de tulldeklarationer som kommer till Tullverket är rätt ifyllda. Detta beror på att blanketterna är mycket krångliga och svårbegripliga.

Inlämnad: 2000-02-28 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:587 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 21 februari Fråga 1999/2000:587 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Bosse Ringholm om dieselskatten Jag har vid ett besök i Västerbotten nyligen fått veta att stölder av dieselbensin ur tankar blir en allt vanligare företeelse. Detta ska enligt uppgift bero på de höga dieselskatterna. Den senaste

Inlämnad: 2000-02-22 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:586 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 21 februari Fråga 1999/2000:586 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Bosse Ringholm om stöldfärgade sedlar För att avskräcka rånare används ofta färgampuller för att göra rånarbytet oanvändbart. Det visar sig dock att infärgade pengar går att använda. Till skillnad från förfalskade sedlar ersätts

Inlämnad: 2000-02-22 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:585 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 21 februari Fråga 1999/2000:585 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Bosse Ringholm om bensinskatten Större delen av bensinpriset utgörs redan i dag av skatt och moms. Av priset på nästan 9:50 kr är drygt 6:30 kr skatt och moms. De senaste prishöjningarna på bensin är mycket kännbara för folk i

Inlämnad: 2000-02-22 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 1999/2000:237 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 14 februari Interpellation 1999/2000:237 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Bosse Ringholm om skatteavdrag för hushållstjänster Nyligen har det på TV visats flera inslag om svartarbete. Det har framkommit att det finns klara kopplingar mellan hög skatt och svartarbete. En skattechef på RSV uttryckte

Inlämnad: 2000-02-16 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Interpellation 1999/2000:208 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 31 januari Interpellation 1999/2000:208 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Bosse Ringholm om Sveriges undantag från införselregler inom EU Sverige erhöll vid förhandlingarna om medlemskap i EU ett undantag vad avser införsel av alkohol och tobak. Detta undantag går ut den 30 juni 2000, vilket

Inlämnad: 2000-01-31 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:425 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 10 januari Fråga 1999/2000:425 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Bosse Ringholm om Tullen och Arlanda År 2001 blir om- och utbyggnaden av Arlanda flygplats klar. Det kommer då att finnas två s.k. tullfilter. För att klara bemanningen av detta behövs det ytterligare ca 60 utbildade tullare. Denna

Inlämnad: 2000-01-10 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:296 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 29 november Fråga 1999/2000:296 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Bosse Ringholm om återställande av dieselskatt och fordonsskatt Bussföretagen drabbas nu av både höjd fordonsskatt och höjd dieselskatt. Regeringen har av vad man kallar miljöskäl gjort dessa höjningar. Många bussbolag har ingått

Inlämnad: 1999-11-29 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:210 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 15 november Fråga 1999/2000:210 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om lika behandling av friskolor och kommunala skolor Alla kommuner är skyldiga att redovisa hur skolorna klarar av sitt arbete, dvs. i vilken utsträckning eleverna faktiskt lär sig det de ska. Trots att kravet på

Inlämnad: 1999-11-15 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:698 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:698 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansministern om koldioxidbeskattningen för cement- och kalkbranschen 1,2 procentsregeln som i dag begränsar cement- och kalkbranschernas koldioxidskatt upphör att gälla i januari 2000. Finansministern har på en tidigare fråga, om förlängning av 1,2 procentsregeln,

Inlämnad: 1999-06-03 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Skriftlig fråga 1998/99:660 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:660 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om jaktundervisning i skolan den 25 maj Enligt uppgift förekommer det på en del håll i landet att Jägarförbundet är ute i grundskolorna och undervisar barnen i hur man bygger fällor, fångar och jagar djur. Man börjar med små djur

Inlämnad: 1999-05-25 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:654 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:654 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansministern om beskattning av torv den 25 maj Torv anses i dag som ett biobränsle och undantas därför från koldioxidskatt. Både producenter och konsumenter önskar långsiktiga förutsättningar och känner en oro inför framtiden då det råder stor osäkerhet om

Inlämnad: 1999-05-25 Besvarare: finansminister Bosse Ringholm (S)

Paginering