Dokument & lagar (5 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:231 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 18 november Fråga 1999/2000:231 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till kulturminister Marita Ulvskog om bokklubb för punktskriftsläsare Det är viktigt att blinda personer ges möjlighet att använda och utveckla sin förmåga att läsa punktskrift. Att trycka böcker i punktskrift är betydligt dyrare än att trycka andra

Inlämnad: 1999-11-18 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:210 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 15 november Fråga 1999/2000:210 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om lika behandling av friskolor och kommunala skolor Alla kommuner är skyldiga att redovisa hur skolorna klarar av sitt arbete, dvs. i vilken utsträckning eleverna faktiskt lär sig det de ska. Trots att kravet på

Inlämnad: 1999-11-15 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:779 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:779 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till kulturministern om SVT och användande av djur i underhållningssyfte den 30 juni Deltagare i underhållningsprogrammet Robinson skall enligt uppgift snara varaner och apor för att sedan äta dem. Det kan inte vara meningen att djur skall behöva sätta livet till i

Inlämnad: 1999-06-30 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)

Skriftlig fråga 1998/99:660 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:660 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om jaktundervisning i skolan den 25 maj Enligt uppgift förekommer det på en del håll i landet att Jägarförbundet är ute i grundskolorna och undervisar barnen i hur man bygger fällor, fångar och jagar djur. Man börjar med små djur

Inlämnad: 1999-05-25 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:72 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:72 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till kulturministern om synskadades möjlighet att ta del av SVT-sändningar den 17 november Synskadade kan inte läsa textremsan i TV, vilket gör att de missar inslag som t.ex. intervjuer på främmande språk samt utländska program. Det räcker med att blunda nästa gång

Inlämnad: 1998-11-17 Besvarare: kulturminister Marita Ulvskog (S)