Dokument & lagar (6 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:782 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:782 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsministern om näringsklimatet för cement- och kalkbranschen den 30 juni Den 1 januari 2000 upphör den s.k. 1,2-procentsregeln för beskattning av koldioxid, vilken i första hand avsett cement- och kalkbranscherna. All verksamhet behöver framförhållning för

Inlämnad: 1999-06-30 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:660 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:660 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om jaktundervisning i skolan den 25 maj Enligt uppgift förekommer det på en del håll i landet att Jägarförbundet är ute i grundskolorna och undervisar barnen i hur man bygger fällor, fångar och jagar djur. Man börjar med små djur

Inlämnad: 1999-05-25 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:396 av Bargholtz, Helena (fp)

Fråga 1998/99:396 av Helena Bargholtz fp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om statsbidrag för teckenspråksutbildning den 24 februari Den 10 januari 1998 trädde förordningen 1997:1158 om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar i kraft. Förordningen innebär att statsbidrag för teckenspråksutbildning

Inlämnad: 1999-02-24 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:259 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:259 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsministern om förnyelse av körkort den 20 januari Jag har i ett frågesvar daterat den 9 december, på en fråga om särbehandling av funktionshindrade vid förnyelse av körkort, fått till svar att de funktionshindrade har ingen som helst skyldighet att köra

Inlämnad: 1999-01-20 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:228 av Bargholtz, Helena (fp)

Fråga 1998/99:228 av Helena Bargholtz fp till näringsministern om brandsäkerhet i bilar den 11 januari Torsdagen den 7 januari var två bilar inblandade i en av de värsta bilolyckorna på svenska vägar någonsin med åtta döda, varav sex barn. Vid krocken fattade de båda bilarna genast våldsam eld och var helt utbrända

Inlämnad: 1999-01-11 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:136 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:136 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsministern om förnyelse av körkort för funktionshindrade den 2 december Fr.o.m. den 1 juli 1996 började det nya EU-körkortet att gälla. Ett antal nya regler trädde då i kraft, bl.a. vid förnyelse av körkort. För funktionshindrade som innehar den gamla körkortstypen

Inlämnad: 1998-12-02 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)