Dokument & lagar (7 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:840 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 17 april Fråga 1999/2000:840 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsminister Göran Persson om flygplats på Södertörn Frågan om ytterligare en flygplats i Stockholmsområdet har varit och är fortfarande föremål för omfattande utredningar. Just nu är ett förslag från Luftfartsverket ute på en bred remissrunda.

Inlämnad: 2000-04-17 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:606 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 23 februari Fråga 1999/2000:606 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsminister Björn Rosengren om förändring av farledsspråk Sjöfartsverket föreslår förändringar i farledsspråket. I lotsreglementet 28 står det att farledsspråket i svenska vatten ska vara svenska och engelskaFörslaget innebär att svenska

Inlämnad: 2000-02-23 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:210 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 15 november Fråga 1999/2000:210 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om lika behandling av friskolor och kommunala skolor Alla kommuner är skyldiga att redovisa hur skolorna klarar av sitt arbete, dvs. i vilken utsträckning eleverna faktiskt lär sig det de ska. Trots att kravet på

Inlämnad: 1999-11-15 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:782 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:782 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsministern om näringsklimatet för cement- och kalkbranschen den 30 juni Den 1 januari 2000 upphör den s.k. 1,2-procentsregeln för beskattning av koldioxid, vilken i första hand avsett cement- och kalkbranscherna. All verksamhet behöver framförhållning för

Inlämnad: 1999-06-30 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:660 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:660 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om jaktundervisning i skolan den 25 maj Enligt uppgift förekommer det på en del håll i landet att Jägarförbundet är ute i grundskolorna och undervisar barnen i hur man bygger fällor, fångar och jagar djur. Man börjar med små djur

Inlämnad: 1999-05-25 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:259 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:259 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsministern om förnyelse av körkort den 20 januari Jag har i ett frågesvar daterat den 9 december, på en fråga om särbehandling av funktionshindrade vid förnyelse av körkort, fått till svar att de funktionshindrade har ingen som helst skyldighet att köra

Inlämnad: 1999-01-20 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 1998/99:136 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:136 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsministern om förnyelse av körkort för funktionshindrade den 2 december Fr.o.m. den 1 juli 1996 började det nya EU-körkortet att gälla. Ett antal nya regler trädde då i kraft, bl.a. vid förnyelse av körkort. För funktionshindrade som innehar den gamla körkortstypen

Inlämnad: 1998-12-02 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)