Dokument & lagar (138 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:1414 av Johansson, Kenneth (c)

den 13 september Fråga 1999/2000:1414 av Kenneth Johansson c till utbildningsminister Thomas Östros om Kunskapsbygget 2000 det livslånga lärandet Kunskapslyftskommitténs slutbetänkande Kunskapsbygget 2000 det livslånga lärandet är en bred genomgång av viktiga vuxenutbildningspolitiska frågeställningar. Slutbetänkandets

Inlämnad: 2000-09-14 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1399 av Söderdahl, Willy (v)

den 5 september Fråga 1999/2000:1399 av Willy Söderdahl v till statsrådet Ingegerd Wärnersson om naturskolor I Sverige finns det i dag ett sjuttiotal naturskolor. Deras syfte är att genom naturupplevelser bidra till att de elever som besöker skolorna får en ökad kunskap om naturen. Positiva upplevelser i naturen är

Inlämnad: 2000-09-05 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1364 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 28 augusti Fråga 1999/2000:1364 av Rolf Gunnarsson m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om de nationella proven i matematik Det har skett en preliminär redovisning då det gäller de nationella proven för grundskolan. Där finns bl.a. en redovisning för resultaten i matematik. Och det är resultat som är illavarslande.

Inlämnad: 2000-08-28 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1351 av Larsson, Kalle (v)

den 24 augusti Fråga 1999/2000:1351 av Kalle Larsson v till statsrådet Ingegerd Wärnersson om redovisning av frånvaro i gymnasiebetyg Stockholms stad har nyligen beslutat att gymnasieelevernas frånvaro ska redovisas i slutbetyget från gymnasieskolan. Beslutet kommer att drabba enskilda elever på ett mycket hårt och

Inlämnad: 2000-08-24 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1324 av Nilsson, Ulf (fp)

den 16 augusti Fråga 1999/2000:1324 av Ulf Nilsson fp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om stöd till grundskoleelever Andelen grundskoleelever som saknar behörighet för att läsa ett nationellt gymnasieprogram har ökat under tre år. År 1998 var siffran 8,6 och år 2000 är siffran 10,5 Dessa elever erbjuds i dag det

Inlämnad: 2000-08-16 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1316 av Fransson, Sonja (s)

den 16 augusti Fråga 1999/2000:1316 av Sonja Fransson s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om alla barns rätt att välja skola I sjätte paragrafen i FN:s standardregler om utbildning står det. Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning ska ha lika möjligheter till utbildning på grundskole-gymnasie- och högskolenivå.Det

Inlämnad: 2000-08-15 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1320 av Schlaug, Birger (mp)

den 15 augusti Fråga 1999/2000:1320 av Birger Schlaug mp till justitieminister Laila Freivalds om sexuella trakasserier Sextrakasserier är enligt svensk lag förbjudet på arbetsplatser. Sålunda har kvinnliga lärare ett visst lagskydd mot sexuella trakasserier från t.ex. manlig personal. Däremot finns inte detta lagskydd

Inlämnad: 2000-08-15 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1309 av Vänerlöv, Ingemar (kd)

den 11 augusti Fråga 1999/2000:1309 av Ingemar Vänerlöv kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om underkända elever i årskurs 9 Antalet elever som går ut grundskolan utan att få godkänt i kärnämnena svenska, matematik och engelska fortsätter att öka enligt nya siffror från Skolverket. Aldrig tidigare har så många elever

Inlämnad: 2000-08-11 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1285 av Wittgren-Ahl, Siw (s)

den 7 augusti Fråga 1999/2000:1285 av Siw Wittgren-Ahl s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om skolans sex- och samlevnadsundervisning I samband med årets upplaga av Stockholm Pride delade RFSL-Stockholm ut sitt s.k. homofobipris till skolministern. Motiveringen var att regeringen genom det skolpolitiska programmet

Inlämnad: 2000-08-07 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1195 av Silfverstrand, Bengt (s)

den 6 juli Fråga 1999/2000:1195 av Bengt Silfverstrand s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om privatskolor Frågan om kvalitet och tillräckliga resurser i skolan har tilldragit sig stor uppmärksamhet under senare tid. Samtidigt som bristerna i den kommunala skolan fortfarande är påtagliga på många håll, kan noteras

Inlämnad: 2000-07-06 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1161 av Hansson, Roy (m)

den 26 juni Fråga 1999/2000:1161 av Roy Hansson m till kulturminister Marita Ulvskog om anslagen till studieförbunden Folkbildningsrådet har aviserat att principerna för fördelning av medel till de olika studieförbunden under de kommande åren kommer att förändras. De förändrade principerna kan innebära att studieförbund

Inlämnad: 2000-06-26 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1125 av Sandlin-Hedman, Lena (s)

den 15 juni Fråga 1999/2000:1125 av Lena Sandlin-Hedman s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om idrott och hälsoundervisningen En ny studie kring idrotten i grundskolan har just presenterats. Slutsatserna i denna färska rapport av Riksidrottsförbundet kring idrotten i grundskolan vid millennieskiftet är alarmerande.

Inlämnad: 2000-06-15 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1004 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 23 maj Fråga 1999/2000:1004 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om kommunernas bidrag till fristående skolor I samband med 1991 års skattereform fick kommuner och landsting rätt att göra avdrag för all ingående mervärdesskatt. Syftet var att utjämna momsens konkurrenssnedvridande effekter

Inlämnad: 2000-05-25 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:998 av Norlander, Göran (s)

den 23 maj Fråga 1999/2000:998 av Göran Norlander s till kulturminister Marita Ulvskog om den kvalificerade förberedande musikutbildningen Från 1960-talet och framåt har Skolöverstyrelsen och därefter Folkbildningsrådet haft ansvar för denna utbildning. Ett antal folkhögskolor tog med hjälp av öronmärkta statliga medel

Inlämnad: 2000-05-24 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:982 av Viklund, Margareta (kd)

den 22 maj Fråga 1999/2000:982 av Margareta Viklund kd till jordbruksminister Margareta Winberg om könsmönster på dagis I den nyligen framlagda avhandlingen Möten som formar påpekar Annika Månsson att även de yngsta barnen på dagis är med och skapar könsmönster. Men hur flickor och pojkar pockar på och får uppmärksamhet

Inlämnad: 2000-05-22 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:975 av Arvidsson, Eva (s)

den 18 maj Fråga 1999/2000:975 av Eva Arvidsson s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om översyn av dispensreglerna för gymnasiet När skolverket inför höstterminen 1998 införde de nya behörighetskraven kunde våra invandrade elever få dispens från kravet på godkänt betyg i engelska. Denna dispens gavs bara under en

Inlämnad: 2000-05-18 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:939 av Sjölund, Anders (m)

den 16 maj Fråga 1999/2000:939 av Anders Sjölund m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om betyg före årskurs 8 Mot bakgrund av interpellationsdebatten den 12 maj om skriftliga omdömen och betyg finns anledning att söka ett förtydligande vad gäller rätten att sätta betyg. Som skolministern påpekade i debatten regleras

Inlämnad: 2000-05-16 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:940 av Frebran, Rose-Marie (kd)

den 15 maj Fråga 1999/2000:940 av tredje vice talman Rose-Marie Frebran kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om rätt betyg utan kostnad Allteftersom det internationella utbytet ökar får gymnasieskolan oftare in förfrågningar om att överföra utländska betyg till svenska betygsdokument. Detta är möjligt om kursplanen

Inlämnad: 2000-05-16 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:938 av Tolgfors, Sten (m)

den 15 maj Fråga 1999/2000:938 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om felaktig placering i särskolan Färsk statistik från Skolverket visar att alltfler elever placeras i särskola. På åtta år har antalet elever där ökat med 52 Särskolan är en skolform för barn som inte bedöms kunna nå grundskolans

Inlämnad: 2000-05-15 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:926 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 12 maj Fråga 1999/2000:926 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om rätt till tjänstgöring 75 för alla med barn under åtta år Sedan flera år har ordinarie befattningshavare rätt till partiell tjänstledighet, 75 när man har barn under åtta år. Detta för att det ska finnas mer tid för barnet.

Inlämnad: 2000-05-12 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)