Dokument & lagar (36 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:901 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:901 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om riksgymnasium för blinda barn med multipelhandikapp den 9 september Jag har flera gånger, bl.a. i en interpellation, frågat skolministern om hon är beredd att utreda möjligheterna att komplettera Ekeskolan i Örebro med en gymnasiedel, så att

Inlämnad: 1999-09-09 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:900 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:900 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om nedläggningen av Ekeskolan den 9 september Skolministerns förslag att lägga ned Ekeskolan har väckt många reaktioner och mycken oro bland alla dem som bryr sig om barnens situation. När skolministern besökte Örebro den 8 september valde hon

Inlämnad: 1999-09-09 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:861 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

Fråga 1998/99:861 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om kursplan för ämnet religionskunskap den 18 augusti Skolverket har lagt ut ändringsförslaget till kursplan i ämnet religionskunskap på Internet samt gett vissa instanser skriftlig information för att ge möjlighet till synpunkter. Svenska

Inlämnad: 1999-08-18 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:823 av Andersson, Yvonne (kd)

Fråga 1998/99:823 av Yvonne Andersson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om skolans fostrande roll den 3 augusti Skolan har uppgiften att förmedla kunskaper och fostra. Utbildning och fortbildning av lärare har i huvudsak inriktats mot den kunskapsförmedlande uppgiften. Likväl nås vi av rapporter att alltfler elever

Inlämnad: 1999-08-03 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:766 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:766 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om synskadade, multipelfunktionshindrade barns språkmiljö den 24 juni Regeringen vill lägga ned Ekeskolan, men vill behålla specialskolorna för döva barn. Skolministern sade nyligen: Döva kräver ett eget språk, och de behöver också ha tillräckligt

Inlämnad: 1999-06-24 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:759 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:759 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om barn med funktionshinder den 22 juni Skolministern vill lägga ned Ekeskolan, landets specialskola för synskadade barn med multifunktionshinder. Det är orimligt att tro att av landets nära 290 kommuner alla skall kunna nå samma kunskapsnivå

Inlämnad: 1999-06-22 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:728 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1998/99:728 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om nazistiskt och rasistiskt våld den 9 juni De tragiska polismorden har visat att situationen vad gäller nazistiska och rasisitiska organisationer är både allvarlig och farlig. Arbetsgruppen med uppgift att motverka och förebygga rasistiskt

Inlämnad: 1999-06-09 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:660 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:660 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om jaktundervisning i skolan den 25 maj Enligt uppgift förekommer det på en del håll i landet att Jägarförbundet är ute i grundskolorna och undervisar barnen i hur man bygger fällor, fångar och jagar djur. Man börjar med små djur

Inlämnad: 1999-05-25 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:647 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1998/99:647 av Dan Ericsson kd till jordbruksministern om Västerbyskolan en nationell tillgång den 21 maj I och med att kommunerna blivit huvudmän för naturbruksskolorna har förutsättningarna för fortsatt undervisning i vissa fall förändrats. Detta kan ur undervisningssynpunkt slå fel. Det kan också innebära

Inlämnad: 1999-05-21 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:624 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1998/99:624 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om invandrarelever den 11 maj Nästan hälften av invandrareleverna hoppar av sina gymnasiestudier. 43 av de elever som antingen är födda utomlands eller har två föräldrar som är födda i annat land fullföljer inte gymnasieskolan inom fyra år från

Inlämnad: 1999-05-11 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:601 av S Järrel, Henrik (m)

Fråga 1998/99:601 av Henrik S Järrel m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om kulturskolan Kulturama den 4 maj Kulturama bedriver i dag en unik, samlad undervisningsverksamhet inom kultursektorn med för närvarande 15 utbildningslinjer på olika nivåer och därtill ett stort antal fristående kurser. Utbildningen håller

Inlämnad: 1999-05-04 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:576 av Schlaug, Birger (mp)

Fråga 1998/99:576 av Birger Schlaug mp till jordbruksministern om Kravmärkta skolor den 23 april Det finns bara två Kravmärkta naturbruksgymnasier. Det första som utvecklades var naturbruksgymnasiet Västerbyskolan i Linköpings kommun. Skolan har fungerat mycket bra, trivseln är stor och skolan är helt inriktad på framtidens

Inlämnad: 1999-04-23 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:532 av Ekendahl, Maud (m)

Fråga 1998/99:532 av Maud Ekendahl m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om rättvisa vid utbildning den 14 april Nuvarande antagningsbestämmelser till vuxenutbildningens omvårdnadsprogram vänder sig till arbetslösa personer som ofta har låg utbildning. Till denna utbildning söker även andra unga människor som redan

Inlämnad: 1999-04-14 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:529 av Viklund, Margareta (kd)

Fråga 1998/99:529 av Margareta Viklund kd till socialministern om utnyttjande av barn den 12 april Sexuella övergrepp mot barn har alltmer fokuserats i samhället och behandlats av rättsliga instanser. Om det är för att antalet övergrepp ökat eller om det är för att personal och föräldrar blivit mer uppmärksamma på

Inlämnad: 1999-04-12 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:498 av Fredrik Graf, Carl (m)

Fråga 1998/99:498 av Carl Fredrik Graf m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om körkortsutbildningen den 25 mars Gymnasieskolans transporttekniska gren erbjuder sina elever möjlighet att ta körkort. Kommunerna kan välja att ordna utbildningen helt i egen regi eller att lägga ut den på entreprenad. I det senare fallet

Inlämnad: 1999-03-25 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:479 av Skånberg, Tuve (kd)

Fråga 1998/99:479 av Tuve Skånberg kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om tätare betygssteg den 22 mars Förändringen av betygen från de fem betygsstegen 1-5, till de tre betygsstegen Godkänd GVäl godkänd VG och Mycket väl godkänd MVG har inneburit en försämring för eleverna såväl i betygens funktion av positiv återföring,

Inlämnad: 1999-03-22 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:396 av Bargholtz, Helena (fp)

Fråga 1998/99:396 av Helena Bargholtz fp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om statsbidrag för teckenspråksutbildning den 24 februari Den 10 januari 1998 trädde förordningen 1997:1158 om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar i kraft. Förordningen innebär att statsbidrag för teckenspråksutbildning

Inlämnad: 1999-02-24 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:374 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:374 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om tvångsintegrering av barn med funktionshinder den 18 februari Socialdemokratiska EU-parlamentariker och delegater från EU-länder höll nyligen en konferens i handikappfrågor i Örebro. Ekeskolan som FUNKIS-utredningen under Ingegerd Wärnerssons

Inlämnad: 1999-02-18 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:361 av Gunnarsson, Rolf (m)

Fråga 1998/99:361 av Rolf Gunnarsson m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om skolans ordningsregler den 12 februari I mitt hemlän Dalarna, pågår just nu en diskussion om vissa skolors pedagogikDet gäller vad som skulle kunna kallas ordningsregler för elever och hur lektionerna utformas. Bl.a. finns en skola i Mockfjärd

Inlämnad: 1999-02-12 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:334 av Arvidsson, Eva (s)

Fråga 1998/99:334 av Eva Arvidsson s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om emotionell intelligens den 5 februari Det kommer hela tiden nya rapporter från skolan och den senaste rapporten handlar om att barns IQ ökar medan deras EQ minskar. Amerikanska forskningsrapporter och svenska studier visar på samma tendens.

Inlämnad: 1999-02-05 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Paginering