Dokument & lagar (6 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:884 av Hjertén, Lars (m)

den 2 maj Fråga 1999/2000:884 av Lars Hjertén m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om gymnasiebetygen När Skolverkets rapport om elevernas slutbetyg i årskurs 9 presenterades tidigare i år visade det sig att färre elever erhöll godkända betyg vårterminen 1999 än året innan. Detta föranledde de borgerliga partierna

Inlämnad: 2000-05-02 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:87 av Hjertén, Lars (m)

den 18 november Interpellation 1999/2000:87 av Lars Hjertén m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om krav på fristående skolor Regeringen beslutade den 7 oktober 1999 att ge Kommittén för uppföljning av resursfördelning till fristående grundskolor U1997:10 i uppdrag att utreda ekonomiska och andra konsekvenser av det

Inlämnad: 1999-11-18 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:210 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 15 november Fråga 1999/2000:210 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om lika behandling av friskolor och kommunala skolor Alla kommuner är skyldiga att redovisa hur skolorna klarar av sitt arbete, dvs. i vilken utsträckning eleverna faktiskt lär sig det de ska. Trots att kravet på

Inlämnad: 1999-11-15 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:206 av Hjertén, Lars (m)

den 12 november Fråga 1999/2000:206 av Lars Hjertén m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om sanktionsmöjligheter mot kommunala skolor Alla kommuner är skyldiga att redovisa hur skolorna på grund- och gymnasienivå klarar sina uppgifter. Dessutom ska kommunerna ange vad de tänker göra åt eventuella brister. Kommunerna

Inlämnad: 1999-11-12 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:172 av Hjertén, Lars (m)

den 8 november Fråga 1999/2000:172 av Lars Hjertén m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om val av skola Bästa sättet att motverka segregering, särbehandling och klasskillnad inom skolan är att öppna fler friskolor, detta enligt Handelns Utredningsinstitut. Tidigare var eleverna hänvisade till den kommunala skolan

Inlämnad: 1999-11-08 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:660 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:660 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om jaktundervisning i skolan den 25 maj Enligt uppgift förekommer det på en del håll i landet att Jägarförbundet är ute i grundskolorna och undervisar barnen i hur man bygger fällor, fångar och jagar djur. Man börjar med små djur

Inlämnad: 1999-05-25 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)