Dokument & lagar (3 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:660 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:660 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om jaktundervisning i skolan den 25 maj Enligt uppgift förekommer det på en del håll i landet att Jägarförbundet är ute i grundskolorna och undervisar barnen i hur man bygger fällor, fångar och jagar djur. Man börjar med små djur

Inlämnad: 1999-05-25 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:212 av Dahlin-Andersson, Camilla (fp)

Fråga 1998/99:212 av Camilla Dahlin-Andersson fp till socialministern om kommunerna och barnomsorgsgarantin den 18 december Kommunernas ansvar för barnomsorgen skärptes den 1 januari 1995 genom en ändring i socialtjänstlagen. Kommunerna har numera skyldighet att erbjuda barnomsorgsplats för barn i åldrarna 1-12 år

Inlämnad: 1998-12-18 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:204 av Dahlin-Andersson, Camilla (fp)

Fråga 1998/99:204 av Camilla Dahlin-Andersson fp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om friskolorna den 17 december Sedan riksdagen beslutat om en lägre ersättningsnivå till landets friskolor har vissa kommuner känt sig nödsakade att komplettera med egna medel för att inte riskera att friskolorna hamnar i ett för dåligt

Inlämnad: 1998-12-17 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)