Dokument & lagar (7 träffar)

Skriftlig fråga 1999/2000:1324 av Nilsson, Ulf (fp)

den 16 augusti Fråga 1999/2000:1324 av Ulf Nilsson fp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om stöd till grundskoleelever Andelen grundskoleelever som saknar behörighet för att läsa ett nationellt gymnasieprogram har ökat under tre år. År 1998 var siffran 8,6 och år 2000 är siffran 10,5 Dessa elever erbjuds i dag det

Inlämnad: 2000-08-16 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:396 av Nilsson, Ulf (fp)

den 28 april Interpellation 1999/2000:396 av Ulf Nilsson fp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om speciallärare i skolan Många uppgifter tyder på att elever med särskilt behov av stöd inte får det stöd de är berättigade till. De många misslyckandena i gymnasieskolan tyder på att grundskolan inte fyller sin uppgift.

Inlämnad: 2000-04-28 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:185 av Nilsson, Ulf (fp)

den 10 januari Interpellation 1999/2000:185 av Ulf Nilsson fp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om information till föräldrar om elevers prestation I Stockholm har möjligheten getts till föräldrar att erhålla regelbunden skriftlig information om hur det går för deras barn i olika ämnen i skolan. Denna information

Inlämnad: 2000-01-11 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:169 av Nilsson, Ulf (fp)

den 22 december Interpellation 1999/2000:169 av Ulf Nilsson fp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om skolornas resurser De nya friskolorna har inneburit ökade möjligheter för föräldrar och elever att välja skola. Valfriheten är dock begränsad för de elever som har särskilt behov av stöd i skolan. I dagens gymnasieskola

Inlämnad: 1999-12-22 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:142 av Nilsson, Ulf (fp)

den 8 december Interpellation 1999/2000:142 av Ulf Nilsson fp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om elevers och lärares möjligheter att påverka sin arbetssituation Skolverket redovisar i rapporten Läroplanerna i praktiken resultatet av en utvärdering av skolan 1998 avseende läroplanernas mål. Utvärderingen är inriktad

Inlämnad: 1999-12-09 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:210 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 15 november Fråga 1999/2000:210 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om lika behandling av friskolor och kommunala skolor Alla kommuner är skyldiga att redovisa hur skolorna klarar av sitt arbete, dvs. i vilken utsträckning eleverna faktiskt lär sig det de ska. Trots att kravet på

Inlämnad: 1999-11-15 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:660 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:660 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om jaktundervisning i skolan den 25 maj Enligt uppgift förekommer det på en del håll i landet att Jägarförbundet är ute i grundskolorna och undervisar barnen i hur man bygger fällor, fångar och jagar djur. Man börjar med små djur

Inlämnad: 1999-05-25 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)