Dokument & lagar (6 träffar)

Interpellation 1999/2000:263 av Högström, Tomas (m)

den 24 februari Interpellation 1999/2000:263 av Tomas Högström m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om betyg Skolverkets senaste rapport om situationen i grundskolan visar ett alarmerande besked om tillståndet i skolan. Nästan en av fyra elever lämnar enligt Skolverket undervisningen i grundskolan utan att ha uppnått

Inlämnad: 2000-02-24 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:204 av Högström, Tomas (m)

den 31 januari Interpellation 1999/2000:204 av Tomas Högström m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om skriftliga omdömen Utvecklingssamtal, skriftliga omdömen och betyg är viktiga redskap i arbetet att redovisa elevernas resultat. Det är också ett sätt för både föräldrar och elever att ta del av skolans resultat.

Inlämnad: 2000-01-31 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:95 av Högström, Tomas (m)

den 18 november Interpellation 1999/2000:95 av Tomas Högström m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om skolelevers läskunskaper Det är hög tid att sätta elevernas och lärarnas kunskaper i svenska språket i fokus. Skolverkets senaste rapport Läget i grundskolan 1999 ger en dyster bild av grundskolans förmåga att lära

Inlämnad: 1999-11-18 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 1999/2000:94 av Högström, Tomas (m)

den 18 november Interpellation 1999/2000:94 av Tomas Högström m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om funktionshindrade elevers rätt att välja skola Valmöjligheten för barn med funktionshinder är i dag mycket begränsad. Många barn hindras att välja skola till följd av bristande information, alltför få alternativ och

Inlämnad: 1999-11-18 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:210 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 15 november Fråga 1999/2000:210 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om lika behandling av friskolor och kommunala skolor Alla kommuner är skyldiga att redovisa hur skolorna klarar av sitt arbete, dvs. i vilken utsträckning eleverna faktiskt lär sig det de ska. Trots att kravet på

Inlämnad: 1999-11-15 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:660 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:660 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om jaktundervisning i skolan den 25 maj Enligt uppgift förekommer det på en del håll i landet att Jägarförbundet är ute i grundskolorna och undervisar barnen i hur man bygger fällor, fångar och jagar djur. Man börjar med små djur

Inlämnad: 1999-05-25 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)