Dokument & lagar (2 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:660 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:660 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om jaktundervisning i skolan den 25 maj Enligt uppgift förekommer det på en del håll i landet att Jägarförbundet är ute i grundskolorna och undervisar barnen i hur man bygger fällor, fångar och jagar djur. Man börjar med små djur

Inlämnad: 1999-05-25 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:331 av Ångström, Yvonne (fp)

Fråga 1998/99:331 av Yvonne Ångström fp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om arbetsmiljölagen den 5 februari Enligt en nyligen redovisad rapport har landets förskolor stora säkerhetsbrister. Barnombudsmannen har i samband härmed anfört att arbetsmiljölagen, som i dag gäller vuxna samt barn från sju år, borde utökas

Inlämnad: 1999-02-05 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)