Dokument & lagar (2 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:660 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:660 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om jaktundervisning i skolan den 25 maj Enligt uppgift förekommer det på en del håll i landet att Jägarförbundet är ute i grundskolorna och undervisar barnen i hur man bygger fällor, fångar och jagar djur. Man börjar med små djur

Inlämnad: 1999-05-25 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:479 av Skånberg, Tuve (kd)

Fråga 1998/99:479 av Tuve Skånberg kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om tätare betygssteg den 22 mars Förändringen av betygen från de fem betygsstegen 1-5, till de tre betygsstegen Godkänd GVäl godkänd VG och Mycket väl godkänd MVG har inneburit en försämring för eleverna såväl i betygens funktion av positiv återföring,

Inlämnad: 1999-03-22 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)