Dokument & lagar (9 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:2137 av Bargholz, Helena (fp)

den 30 augusti Fråga 2004/05:2137 av Helena Bargholz fp till justitieminister Thomas Bodström om trängselavgifter och integriteten Från och med årsskiftet kommer samtliga bilister som åker in eller ut ur Stockholm att registreras när försöket med trängselavgifter införs. Trängselavgiften är en skatt och därigenom offentlig

Inlämnad: 2005-08-30 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1442 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 19 april Fråga 2004/05:1442 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om teckenspråksbibel Det finns i Sverige mellan 8 000 och 10 000 döva personer. Sverige var det första land i världen att erkänna teckenspråk som dövas första språk. I FN:s standardregler 12:3 står att

Inlämnad: 2005-04-19 Besvarare: Lena Hallengren (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1090 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 1 mars Fråga 2004/05:1090 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om elchocker vid djurförsök För två år sedan skärptes lagen om djurskydd. Elchocker förbjöds. Trots detta har det visat sig att flera universitet har fortsatt att använda elstötar på djur i forskningssyfte. Nu

Inlämnad: 2005-03-01 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:924 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 10 februari Fråga 2004/05:924 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Ylva Johansson om Nationella hjälplinjens framtid Nationella hjälplinjen är en telefonjourverksamhet för människor i kris och deras närstående. Under en treårsperiod har hjälplinjen bedrivits i projektform med medel från Allmänna arvsfonden.

Inlämnad: 2005-02-10 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:895 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 8 februari Fråga 2004/05:895 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om veterinärutbildningen Sveriges enda veterinärutbildning ges vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala. De senaste årens sparkrav har inneburit fler studenter, färre lärare, mindre lokaler och nattstängd

Inlämnad: 2005-02-08 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:695 av Bargholtz, Helena (fp)

den 11 januari Fråga 2004/05:695 av Helena Bargholtz fp till statsrådet Ylva Johansson om läkemedel för rökavvänjning Det är svårt att sluta röka. Folkhälsokommittén betonade i sitt betänkande Hälsa på lika villkor att tobaksbruk inte är följden av en frivillig konsumtionsvana, utan att nikotin är en drog som ger

Inlämnad: 2005-01-11 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:215 av Bargholtz, Helena (fp)

den 26 november Interpellation 2004/05:215 av Helena Bargholtz fp till statsrådet Ylva Johansson om läkemedel för rökavvänjning Ett av de största folkhälsoproblemen är rökningen. Ett fyrtiotal sjukdomar, varav många är dödliga, har direkt samband med rökning. I Sverige beräknas ca 6 400 personer per år dö i förtid

Inlämnad: 2004-11-26 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:660 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:660 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om jaktundervisning i skolan den 25 maj Enligt uppgift förekommer det på en del håll i landet att Jägarförbundet är ute i grundskolorna och undervisar barnen i hur man bygger fällor, fångar och jagar djur. Man börjar med små djur

Inlämnad: 1999-05-25 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:396 av Bargholtz, Helena (fp)

Fråga 1998/99:396 av Helena Bargholtz fp till statsrådet Ingegerd Wärnersson om statsbidrag för teckenspråksutbildning den 24 februari Den 10 januari 1998 trädde förordningen 1997:1158 om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar i kraft. Förordningen innebär att statsbidrag för teckenspråksutbildning

Inlämnad: 1999-02-24 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)