Dokument & lagar (71 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1676 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2016/17:1676 Ideella sektorns betydelse inom arbetsmarknadspolitiken av Elisabeth Svantesson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Ett av regeringens prioriterade vallöften var att avskaffa den så kallade sysselsättningsfasen i jobb- och utvecklingsgarantin. I rasande fart har platserna

Inlämnad: 2017-06-22 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1676 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1622 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2016/17:1622 Jobb och egen försörjning för nyanlända av Elisabeth Svantesson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Det dröjer i dag nio år innan hälften av alla nyanlända i Sverige har någon form av arbete. Behovet av reformer på området är akut. Regeringen har dock endast vidtagit ett

Inlämnad: 2017-06-19 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1622 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1621 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2016/17:1621 Nyanlända som deltar i snabbspår av Elisabeth Svantesson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S I maj 2017 kom Arbetsförmedlingen med en rapport som beskriver hur arbetet med regeringens snabbspår för nyanlända förlöper. Av rapporten framgår bland annat att det i nuläget finns

Inlämnad: 2017-06-19 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1621 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2016/17:430 av Elisabeth Svantesson (M)

Interpellation 2016/17:430 Sysselsättningsgapet på svensk arbetsmarknad av Elisabeth Svantesson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Integrationen av de nyanlända är en av politikens viktigaste uppgifter att ta sig an. Fler som kommit till Sverige måste komma in i samhället och kunna försörja

Inlämnad: 2017-04-05 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:430 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1169 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2016/17:1169 Tilläggsdirektiv om Arbetsförmedlingen av Elisabeth Svantesson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Den 16 mars uppmanade riksdagen regeringen i ett tillkännagivande att senast den 31 mars ge den pågående Arbetsmarknadsutredningen ett utökat uppdrag. Riksdagen anser att utredningen

Inlämnad: 2017-03-31 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1169 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:852 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2016/17:852 Ökad arbetslöshet bland förgymnasialt utbildade av Elisabeth Svantesson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Det går bra för de allra flesta på svensk arbetsmarknad. Högkonjunkturen gör att de som står nära arbetsmarknaden och är väl rustade inte har några större svårigheter

Inlämnad: 2017-02-14 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:852 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2016/17:259 av Elisabeth Svantesson (M)

Interpellation 2016/17:259 Jobb för nyanlända efter avslutad etablering av Elisabeth Svantesson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Att det tar för lång tid att integreras och få fäste på svensk arbetsmarknad är något som även arbetsmarknads- och etableringsministern påtalat. Enligt nya siffror

Inlämnad: 2017-01-25 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:259 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Jobb för nyanlända efter avslutad etablering

Skriftlig fråga 2016/17:716 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2016/17:716 Brandmäns arbetsmiljö av Elisabeth Svantesson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Ett tjugotal bilbränder har ägt rum i Örebro sedan nyår. Läget är ansträngt inte minst för polisen i Örebro, liksom det är för polisen i övriga landet. Men även brandmännen, som vi alla räknar

Inlämnad: 2017-01-24 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:716 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2016/17:148 av Gunilla Nordgren (M)

Interpellation 2016/17:148 Migrationsverkets anvisningar av flyktingar till kommunerna av Gunilla Nordgren M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Dagligen debatteras kommunernas svåra situation med att ordna bostäder till flyktingar som Migrationsverket anvisar enligt anvisningslagen. Anvisningslagen

Inlämnad: 2016-11-23 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:148 av Gunilla Nordgren (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Migrationsverkets anvisningar av flyktingar till kommunerna

Skriftlig fråga 2016/17:337 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2016/17:337 Deltagarnas aktivitet inom etableringen av Elisabeth Svantesson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Ett stort antal nyanlända behöver etableras i Sverige och på den svenska arbetsmarknaden. Tidiga och effektiva etableringsinsatser är nödvändiga för att nyanlända personer inte

Inlämnad: 2016-11-16 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:337 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 75 kB)

Interpellation 2016/17:113 av Elisabeth Svantesson (M)

Interpellation 2016/17:113 Bostadsbrist på grund av stort mottagande av Elisabeth Svantesson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Från olika håll i landet beskrivs stora svårigheter att hitta bra boenden till en rimlig kostnad för människor som nu beviljas uppehållstillstånd i Sverige. I till

Inlämnad: 2016-11-11 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:113 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bostadsbrist på grund av stort mottagande

Skriftlig fråga 2016/17:317 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2016/17:317 Att underlätta för erfaren kompetens av Elisabeth Svantesson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S I takt med att vi lever allt längre och är friskare längre upp i åren samtidigt som andelen i arbetsför ålder minskar blir det allt viktigare att möjliggöra för ett längre arbetsliv.

Inlämnad: 2016-11-11 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:317 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:316 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2016/17:316 Krav på kollektivavtalsliknande villkor vid nystartsjobb av Elisabeth Svantesson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Nystartsjobb är det lönestöd som kan sägas fungera bäst på svensk arbetsmarknad. I september fanns drygt 47 000 nystartsjobb registrerade hos Arbetsförmedlingen.

Inlämnad: 2016-11-11 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:316 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:315 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2016/17:315 Sysselsättningsfasen av Elisabeth Svantesson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Sedan regeringen stoppade nya anvisningar till sysselsättningsfasen tidigare fas 3 har antalet deltagare minskat med omkring 20 000 personer. Samtidigt har de extratjänster som varit tänkta att

Inlämnad: 2016-11-11 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:315 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2016/17:27 av Elisabeth Svantesson (M)

Interpellation 2016/17:27 Effekten av arbetsmarknadspolitiska program av Elisabeth Svantesson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Av Riksrevisionens rapport 2016:21 framgår att det finns brister i kunskapen om användningen och effekterna av det arbetsmarknadspolitiska programmet Förberedande

Inlämnad: 2016-09-28 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2016/17:27 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Effekten av arbetsmarknadspolitiska program

Skriftlig fråga 2015/16:1506 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2015/16:1506 Kompetenskartläggning från dag ett av Elisabeth Svantesson M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Vi är i ett fortsatt läge med mycket lång väntan på beslut i asylärenden. Migrationsverket rapporterade nyligen att det kommer dröja till andra halvåret 2017 innan handläggningstiderna

Inlämnad: 2016-08-08 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1506 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2015/16:692 av Elisabeth Svantesson (M)

Interpellation 2015/16:692 Ökande utanförskap av Elisabeth Svantesson M till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Sverige får en alltmer tudelad arbetsmarknad där antalet utrikes födda som är inskrivna på Arbetsförmedlingen ökar och då har ändå inte den stora grupp som kom under 2015 skrivits in. Långtidsinskrivna

Inlämnad: 2016-05-30 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Interpellation 2015/16:692 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ökande utanförskap

Skriftlig fråga 2015/16:1164 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2015/16:1164 Arbetsförmedlingens upphandling av arbetsmarknadsutbildning av Elisabeth Svantesson M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S I en artikel i Dagens Industri den 27 april 2016 framkommer att felaktiga upphandlingar och bristande planering gör att Arbetsförmedlingen skjuter upp arbetsmarknadsutbildningar

Inlämnad: 2016-04-28 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1164 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1034 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2015/16:1034 Tidig kompetenskartläggning av asylsökande av Elisabeth Svantesson M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S År 2015 kom över 163 000 asylsökande till Sverige. Omkring 150 000 asylsökande inväntar nu beslut om uppehållstillstånd, varav drygt 80 000 personer är i arbetsför ålder. Den genomsnittliga

Inlämnad: 2016-03-29 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1034 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:1027 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2015/16:1027 Sysselsättningen bland utrikes födda kvinnor av Elisabeth Svantesson M till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson S Arbetslösheten bland utrikes födda kvinnor är en av de största utmaningarna både ur integrations- och jämställdhetssynpunkt. Förra året jobbade 63 procent av alla utrikes födda kvinnor

Inlämnad: 2016-03-23 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1027 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 78 kB)
Paginering