Dokument & lagar (3 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:1090 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 1 mars Fråga 2004/05:1090 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om elchocker vid djurförsök För två år sedan skärptes lagen om djurskydd. Elchocker förbjöds. Trots detta har det visat sig att flera universitet har fortsatt att använda elstötar på djur i forskningssyfte. Nu

Inlämnad: 2005-03-01 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2004/05:924 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 10 februari Fråga 2004/05:924 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Ylva Johansson om Nationella hjälplinjens framtid Nationella hjälplinjen är en telefonjourverksamhet för människor i kris och deras närstående. Under en treårsperiod har hjälplinjen bedrivits i projektform med medel från Allmänna arvsfonden.

Inlämnad: 2005-02-10 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:895 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 8 februari Fråga 2004/05:895 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om veterinärutbildningen Sveriges enda veterinärutbildning ges vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala. De senaste årens sparkrav har inneburit fler studenter, färre lärare, mindre lokaler och nattstängd

Inlämnad: 2005-02-08 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)