Dokument & lagar (38 träffar)

Skriftlig fråga 2011/12:729 av Hägg, Carina (S)

den 17 augusti Fråga 2011/12:729 Kongo, DRK av Carina Hägg S till utrikesminister Carl Bildt M FN:s säkerhetsråd har åter diskuterat situationen i Kongo, DRK med särskilt fokus riktat mot de östra delarna av landet. Befolkningen är i behov av humanitärt stöd, skydd av civila och rättsäkerhet. Det sexuella våldet

Inlämnad: 2012-08-17 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2011/12:728 av Hägg, Carina (S)

den 17 augusti Fråga 2011/12:728 Missiler i Turkiet av Carina Hägg S till utrikesminister Carl Bildt M Turkiet är beläget i en region med länder som innehar kärnvapen. Det internationella samfundet hyser påtaglig oro för kärnvapenspridning i närområdet. Turkiet är medlem i försvarsunionen Nato som förfogar över

Inlämnad: 2012-08-17 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2011/12:727 av Hägg, Carina (S)

den 17 augusti Fråga 2011/12:727 Sexualiserat våld i konflikter av Carina Hägg S till utrikesminister Carl Bildt M En förlängning utifrån vunna erfarenheter av FN:s särskilda representant med ansvar för att motverka sexualiserat våld i konflikter är angelägen. Rapporten från den 13 januari 2012 om arbetet för att

Inlämnad: 2012-08-17 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2011/12:621 av Hägg, Carina (S)

den 1 juni Fråga 2011/12:621 Turkiets SRHR-politik av Carina Hägg S till utrikesminister Carl Bildt M Turkiets premiärminister Erdogan har vid flera tillfällen uppmanat kvinnor att föda tre barn. Vidare har Erdogan gått till hårt angrepp mot rätten till abort, men i sitt tal vid ICPD-konferensen i Istanbul kritiserade

Inlämnad: 2012-06-01 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2011/12:407 av Hägg, Carina (S)

den 23 februari Fråga 2011/12:407 Utvecklingen i Mali av Carina Hägg S till utrikesminister Carl Bildt M Regeringen förlängde Sveriges landstrategi med Mali till 2011. Nu när vi skriver 2012 saknas även gällande regeringsdirektiv. Landet plågas av svält och såväl internflyttningar som människoströmmar över landgränserna

Inlämnad: 2012-02-23 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2011/12:404 av Hägg, Carina (S)

den 21 februari Fråga 2011/12:404 Senegal av Carina Hägg S till utrikesminister Carl Bildt M Senegal går till val av president under oroligheter. Enligt grundlagen gäller numera högst två mandatperioder för presidenten. Men Abdoulaye Wade, partiledare för Senegals liberala parti, hävdar att lagen inte gäller för

Inlämnad: 2012-02-21 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2011/12:394 av Hägg, Carina (S)

den 17 februari Fråga 2011/12:394 Val i Kongo av Carina Hägg S till utrikesminister Carl Bildt M Valobservatörer, European Union Election Observation Mission-DRC 2011 och stöd för att stärka valmyndigheten, Ceni, och dess oberoende ställning har välkomnats. EU beslutade att bidra med 2 miljoner euro för att säkra

Inlämnad: 2012-02-17 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2011/12:393 av Hägg, Carina (S)

den 17 februari Fråga 2011/12:393 Val i Mauretanien av Carina Hägg S till utrikesminister Carl Bildt M EU uppmanar alla parter i Mauretanien under 2009 att fortsätta stödja den fredliga återgången till den demokratiska process som avbröts genom statskuppen för ett år sedan och på så sätt bana väg för en normalisering

Inlämnad: 2012-02-17 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2011/12:392 av Hägg, Carina (S)

den 17 februari Fråga 2011/12:392 Syrien av Carina Hägg S till utrikesminister Carl Bildt M FN:s resolution ger ett ramverk för att ge uppmärksamhet åt sexuellt våld som ett internationellt säkerhetsproblem. Vidare finns resolution 1820 rörande sexuellt våld i krigs- och konfliktdrabbade länder som redskap för

Inlämnad: 2012-02-17 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2011/12:363 av Hägg, Carina (S)

den 14 februari Fråga 2011/12:363 Könsstympning av Carina Hägg S till socialminister Göran Hägglund KD Uppdraget att vidareutveckla och sprida metoder samt initiera projekt i syfte att förebygga kvinnlig könsstympning med mera avrapporterades 2001. Det följdes av uppdrag att förebygga kvinnlig könsstympning i

Inlämnad: 2012-02-14 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2011/12:338 av Hägg, Carina (S)

den 31 januari Fråga 2011/12:338 Familjehem av Carina Hägg S till statsrådet Ulf Kristersson M I vårt samhälle omhändertas barn som kommer att placeras i familjehem för en kortare eller längre tid. Få barn adopteras. Kommuner söker regelbundet såväl stödfamiljer, jourhem, som familjehem fosterfamilj. Barnets bästa

Inlämnad: 2012-01-31 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2011/12:295 av Hägg, Carina (S)

den 13 januari Fråga 2011/12:295 FN:s tilläggsprotokoll till barnkonventionen av Carina Hägg S till statsrådet Maria Larsson KD FN:s konvention om barnets rättigheter är den konvention om mänskliga rättigheter som Sverige har ratificerat men inte infört i lagstiftningen. Med barnkonventionen följer krav på statsrapporteringsskyldighet.

Inlämnad: 2012-01-13 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2011/12:281 av Hägg, Carina (S)

den 4 januari Fråga 2011/12:281 Barn i riskzonen av Carina Hägg S till statsrådet Maria Larsson KD Problemet med barn i riskzonen är väl känt, men förslag från regeringen uteblir. Hur ska lagstiftningen utformas så att barn som far illa får stöd men också skydd Barnkonventionen bör bli lag, och Europarådets konvention

Inlämnad: 2012-01-04 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2011/12:280 av Hägg, Carina (S)

den 4 januari Fråga 2011/12:280 Insats i Republiken Niger av Carina Hägg S till utrikesminister Carl Bildt M Under 2011 genomförde EU genom kommissionären för utveckling Andris Piebalgs sitt första officiella besök i Republiken Niger. Ett belopp avsatt till stöd för säkerhet och utveckling har aviserats. Men jag

Inlämnad: 2012-01-04 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2011/12:277 av Hägg, Carina (S)

den 3 januari Fråga 2011/12:277 Guinea-Bissau av Carina Hägg S till utrikesminister Carl Bildt M Guinea-Bissau, en före detta portugisisk koloni som kunde utropa sig som självständigt 1973 är ett ungt land och ännu en svag stat. Vi har sett inbördeskrig och politisk turbulens, och nyligen kom uppgifter om ännu en

Inlämnad: 2012-01-03 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2011/12:233 av Hägg, Carina (S)

den 12 december Fråga 2011/12:233 Ekonomiskt bistånd i Jönköpings län av Carina Hägg S till statsrådet Maria Larsson KD Den förda regeringspolitiken har gett resultat som ökat behov av ekonomiskt bistånd sedan 2006. År 2010 utbetalades 11,6 miljarder kronor. Justerat för inflation ökade utbetalningarna med 28 procent

Inlämnad: 2011-12-12 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2011/12:217 av Hägg, Carina (S)

den 6 december Fråga 2011/12:217 Al-Shabab av Carina Hägg S till utrikesminister Carl Bildt M FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon har tidigare fördömt al-Shababs angrepp. Organisationen klassas av flera länder och säkerhetstjänster som en terrororganisation. Anhängare finns även i Sverige men jag efterfrågar här

Inlämnad: 2011-12-06 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2011/12:215 av Hägg, Carina (S)

den 6 december Fråga 2011/12:215 Sahelområdet av Carina Hägg S till utrikesminister Carl Bildt M Alltsedan 2007 har en handlingsplan för EU-kommissionens samverkan i Sahelländerna funnits, Sahel Global Plan. Vid mötet i Luxemburg 2010 diskuterades situationen i Sahel med fokus på att stabilisera regionen, och en

Inlämnad: 2011-12-06 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2011/12:214 av Hägg, Carina (S)

den 6 december Fråga 2011/12:214 Larmnummer 116 000 av Carina Hägg S till statsrådet Maria Larsson KD FN:s barnrättskommitté har åter riktat kritik mot regeringen för brister i lagstiftningen. Sverige har inte ratificerat Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp.

Inlämnad: 2011-12-06 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2011/12:205 av Hägg, Carina (S)

den 5 december Fråga 2011/12:205 Sveriges placering i jämställdhetsrankning av Carina Hägg S till statsrådet Nyamko Sabuni FP World Economic Forum ger årligen ut rapporten Gender Gap Report om jämställdhet. Den visar en generell trend men med avvikelse av några geografiska delar mot ökad jämställdhet mellan kvinnor

Inlämnad: 2011-12-05 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Paginering