Dokument & lagar (4 träffar)

Interpellation 2009/10:269 av Frid, Egon (v)

den 26 februari Interpellation 2009/10:269 Teknisk sprit av Egon Frid v till statsrådet Maria Larsson kd I regeringens lagrådsremiss En ny alkohollag berörs frågan om så kallad teknisk sprit. I förslaget föreslår regeringen att reglerna för tekniska alkoholprodukter ska föras in i alkohollagen i stället för att

Inlämnad: 2010-02-26 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Webb-tv interpellationsdebatt: Teknisk sprit

Interpellation 2009/10:186 av Frid, Egon (v)

den 15 januari Interpellation 2009/10:186 Insolvensutredningens förslag av Egon Frid v till justitieminister Beatrice Ask m För över ett år sedan, i september 2008, presenterade 2007 års insolvensutredning sitt delbetänkande Vägen tillbaka för överskuldsatta, SOU 2008:82. Förslagen planerades träda i kraft den

Inlämnad: 2010-01-15 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Insolvensutredningens förslag

Interpellation 2009/10:148 av Frid, Egon (v)

den 30 november Interpellation 2009/10:148 Insolvensutredningens förslag av Egon Frid v till justitieminister Beatrice Ask m För över ett år sedan, i september 2008, presenterade 2007 års insolvensutredning sitt delbetänkande, Vägen tillbaka för överskuldsatta SOU 2008:82Förslagen planerades träda i kraft den 1

Inlämnad: 2009-11-30 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2009/10:32 av Hägg, Carina (s)

den 16 oktober Interpellation 2009/10:32 Ratifikation av konventionen mot trafficking av Carina Hägg s till justitieminister Beatrice Ask m Ojämställdhet och maktstrukturer visar sig också i prostitution och människohandel. Jämställdhet kan inte uppnås så länge män köper, säljer och utnyttjar kvinnor och barn genom

Inlämnad: 2009-10-16 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ratifikation av konventionen mot trafficking