Dokument & lagar (17 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:841 av Olsson, Lena (v)

den 27 maj Fråga 2009/10:841 Polisens utredning av arbetsmiljöbrott av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Hur bra polisen arbetar med arbetsmiljöbrott varierar över landet. Till exempel finns olika rutiner när det gäller hur lång tid det tar från anmälan till dess att polisen undersöker platsen vid

Inlämnad: 2010-05-27 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:781 av Olsson, Lena (v)

den 6 maj Fråga 2009/10:781 Kompetens hos Säpo av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Det har uppdagats att Säpo har sparat och använt vissa uppgifter under längre tid än vad lagen föreskriver. Den åklagare som har haft hand om fallet har dock valt att lägga ned förundersökningen med hänvisning till

Inlämnad: 2010-05-06 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:765 av Olsson, Lena (v)

den 28 april Fråga 2009/10:765 Sluten ungdomsvård av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Lagen om sluten ungdomsvård var ett viktigt steg för att förbättra påföljdssystemet för unga lagöverträdare. I en nyutkommen rapport från Statens institutionsstyrelse redovisas dock en oroväckande hög återfallsfrekvens

Inlämnad: 2010-04-28 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:694 av Hägg, Carina (s)

den 31 mars Fråga 2009/10:694 Förbud mot stripteaseklubbar av Carina Hägg s till justitieminister Beatrice Ask m Striptease förbjuds i ett av Nordens länder, Island. Det är inte acceptabelt att kvinnor, eller människor i allmänhet, är en produkt som ska säljas, kommenterade Halldorsdottir beslutet. Att kvinnor

Inlämnad: 2010-03-31 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2009/10:304 av Olsson, Lena (v)

den 19 mars Interpellation 2009/10:304 Granskningskommission för förundersökningar i våldtäktsärenden av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Bevissvårigheter är en orsak till att de flesta våldtäktsanmälningar sållas bort redan på ett mycket tidigt stadium under polisutredningen. Ett stort problem

Inlämnad: 2010-03-19 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Granskningskommission för förundersökningar i våldtäktsärenden

Skriftlig fråga 2009/10:462 av Hägg, Carina (s)

den 2 februari Fråga 2009/10:462 Personskyddet och analys av hotbilder av Carina Hägg s till justitieminister Beatrice Ask m Jag har mött tjejer och lokalpolitiker som sagt sig inte våga ge uttryck för sin mening. Och när människor vågat hävda sina eller andras rättigheter har hot framförts. De har dock inte fått

Inlämnad: 2010-02-02 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:394 av Hägg, Carina (s)

den 7 januari Fråga 2009/10:394 Utredare av sexköpslagen av Carina Hägg s till justitieminister Beatrice Ask m Regeringen har utsett Anna Skarhed till justitiekansler. Denne har till uppgift att i likhet med riksdagens ombudsmän utöva tillsyn över myndigheter och deras tjänstemän. Tillsynen har till syfte att kontrollera

Inlämnad: 2010-01-07 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:323 av Hägg, Carina (s)

den 10 december Fråga 2009/10:323 Vräkning av barn av Carina Hägg s till statsrådet Maria Larsson kd Den rådande lågkonjunkturen har gjort tusentals människor arbetslösa, vilket leder till att många familjer hamnar i en ekonomiskt utsatt situation. Enbart i Jönköpings län har antalet mottagare av socialbidrag ökat

Inlämnad: 2009-12-10 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:259 av Hägg, Carina (s)

den 2 december Fråga 2009/10:259 Uppföljningskonferens av kvinnokonventionen Cedaw av Carina Hägg s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Kvinnokonventionen Cedaw är FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor. Den följs upp i FN:s generalförsamling varje år. FN:s

Inlämnad: 2009-12-02 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2009/10:240 av Olsson, Lena (v)

den 25 november Fråga 2009/10:240 Gallringsregler för ungdomspåföljder av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m När det gäller en person mellan 15 och 21 år som döms för brott kan domstolen välja mellan flera olika påföljder. Två av dessa är böter och ungdomstjänst. För att ungdomstjänst ska komma

Inlämnad: 2009-11-25 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Interpellation 2009/10:126 av Olsson, Lena (v)

den 23 november Interpellation 2009/10:126 Insatser för unga lagöverträdare av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Riksrevisionen har granskat hanteringen av unga lagöverträdare och kommer med omfattande kritik. Det handlar bland annat om att de särskilda tidsgränser som finns för handläggning av

Inlämnad: 2009-11-23 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Insatser för unga lagöverträdare

Skriftlig fråga 2009/10:211 av Hägg, Carina (s)

den 18 november Fråga 2009/10:211 Kännedom om ECRI av Carina Hägg s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Kännedom om Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans, ECRI, är starkt begränsad i Sverige. Samtidigt vet vi att främlingsfientlighet och rasism tenderar att växa även om bilden

Inlämnad: 2009-11-18 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2009/10:202 av Hägg, Carina (s)

den 18 november Fråga 2009/10:202 Peking 15 i FN av Carina Hägg s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp FN:s 54:e kvinnokommission planeras äga rum i New York den 112 mars. Commission on the Status of Women, CSW, avser att följa upp Pekingplattformen från Peking. I processen inför Peking 15

Inlämnad: 2009-11-18 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2009/10:159 av Hägg, Carina (s)

den 5 november Fråga 2009/10:159 Equality Summit av Carina Hägg s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Regeringens prioriteringar inom jämställdhetsområdet under ordförandeskapet i EU är vaga. Det är också oklart vad man ska lyfta fram som goda exempel från arbetet i Sverige. Tyvärr är få

Inlämnad: 2009-11-05 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Interpellation 2009/10:32 av Hägg, Carina (s)

den 16 oktober Interpellation 2009/10:32 Ratifikation av konventionen mot trafficking av Carina Hägg s till justitieminister Beatrice Ask m Ojämställdhet och maktstrukturer visar sig också i prostitution och människohandel. Jämställdhet kan inte uppnås så länge män köper, säljer och utnyttjar kvinnor och barn genom

Inlämnad: 2009-10-16 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ratifikation av konventionen mot trafficking

Skriftlig fråga 2009/10:92 av Olsson, Lena (v)

den 14 oktober Fråga 2009/10:92 Återinförande av halvtidsfrigivning av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Enligt Kriminalvårdens beräkningar kommer 874 nya platser att skapas inom kriminalvården det kommande året. Samtidigt innebär den nyligen presenterade budgeten att lika många och ytterligare

Inlämnad: 2009-10-14 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:70 av Olsson, Lena (v)

den 9 oktober Fråga 2009/10:70 Polisens interna utredningar av Lena Olsson v till justitieminister Beatrice Ask m Återigen har Sverige på ett tragiskt sätt blivit varse att systemet med interna utredningar inom polisen inte fungerar och inte är byggt för att skapa ett verkligt förtroende mellan polisen och medborgarna.

Inlämnad: 2009-10-09 Besvarare: Beatrice Ask (M)