Dokument & lagar (161 träffar)

Skriftlig fråga 2011/12:199 av Carlson, Andreas (KD)

den 2 december Fråga 2011/12:199 Bidrag till ungdomsorganisationer av Andreas Carlson KD till statsrådet Nyamko Sabuni FP Regeringen fördelar via Ungdomsstyrelsen pengar till olika ungdomsorganisationer. I början av 2011 delades det ut ungefär 200 miljoner kronor till olika ungdomsorganisationer, vilket var en

Inlämnad: 2011-12-02 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:670 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 16 februari Fråga 2006/07:670 Statsbidrag till ungdomsorganisationer av Gunilla Tjernberg kd till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Ungdomsstyrelsen fördelar statsbidrag till ungdomsorganisationer. För att kunna söka bidrag måste ungdomsorganisationerna leva upp till målsättningarna för

Inlämnad: 2007-02-16 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:585 av Sacrédeus, Lennart (kd)

den 31 januari Fråga 2006/07:585 Likabehandling och förutsägbarhet i myndighetsutövning av Lennart Sacrédeus kd till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Enligt de riktlinjer Ungdomsstyrelsen har att ta hänsyn till när den fördelar medel till landets ungdomsorganisationer ska organisationerna

Inlämnad: 2007-01-31 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:431 av Pethrus Engström, Désirée (kd)

den 22 december Fråga 2006/07:431 Myndigheters kartläggning av våld i nära relationer av Désirée Pethrus Engström kd till justitieminister Beatrice Ask m Socialstyrelsen har nyligen kommit med en rapport som beräknar samhällets kostnad för våld mot kvinnor i nära relationer. Kostnaderna beräknas årligen uppgå till

Inlämnad: 2006-12-22 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:409 av Enochson, Annelie (kd)

den 22 december Fråga 2006/07:409 Indraget medborgarskap av Annelie Enochson kd till justitieminister Beatrice Ask m I utredningen om omprövning av medborgarskap konstaterades att flera länder i Europa under senare år har infört nya regler som innebär möjlighet att återkalla medborgarskapsbeslut som fattats på

Inlämnad: 2006-12-22 Besvarare: Nyamko Sabuni (FP)

Skriftlig fråga 2005/06:2107 av Gustafsson, Holger (kd)

den 6 september Fråga 2005/06:2107 av Holger Gustafsson kd till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Bortregnad skörd i Skaraborg Med anledning av den senaste tidens regnande har många lantbrukare i Skaraborg fått se stora delar av sin skörd förstöras. I flera fall har halva skörden regnat bort och därmed har

Inlämnad: 2006-09-06 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2005/06:2070 av Larsson, Maria (kd)

den 28 augusti Fråga 2005/06:2070 av Maria Larsson kd till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Den nya livsmedelslagens krav i förhållande till tillfällig hantering av livsmedel I år har vi fått en ny livsmedelslag som är utformad efter gemensamma EU-bestämmelser. Syftet med lagen är att säkerställa en god

Inlämnad: 2006-08-28 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1826 av Larsson, Maria (kd)

den 14 juni Fråga 2005/06:1826 av Maria Larsson kd till finansminister Pär Nuder s Nya skatteregler för ideella sektorn Idrottsskattekommittén tillsattes för att se över nya skatteregler för idrotten. Trots att utredningens uppdrag enbart har avsett idrotten har man även lagt förslag om att vissa förändringar ska

Inlämnad: 2006-06-14 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1798 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 13 juni Fråga 2005/06:1798 av Gunilla Tjernberg kd till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Dyr administration inom de gröna näringarna Nutek har genomfört en studie av svenska företags administrativa kostnader med anledning av svensk jordbruksskogs- och fiskelagstiftning. Undersökningen visar att bara

Inlämnad: 2006-06-13 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1743 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 2 juni Fråga 2005/06:1743 av Ulrik Lindgren kd till näringsminister Thomas Östros s Den svenska bärplockarnäringen Skogsbärsbranschen i Sverige har en god utvecklingspotential med stor regionalpolitisk betydelse. Verksamheten bidrar direkt och indirekt till tusentals människors försörjning, ofta i glesbygd.

Inlämnad: 2006-06-02 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1469 av Wälivaara, Erling (kd)

den 24 april Fråga 2005/06:1469 av Erling Wälivaara kd till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Stopp för nätfiske vid Norrbottenskusten Nätfisket under vår och höst är hotat längs hela kusten menar flera kustfiskare. Orsaken är ett förslag om förändring av Fiskeriverkets föreskrifter avseende fisket i Östersjön,

Inlämnad: 2006-04-24 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1468 av Gustafsson, Holger (kd)

den 24 april Fråga 2005/06:1468 av Holger Gustafsson kd till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Fritidsfisket i Vättern Regeringen vill stoppa utplanteringen av lax i Vättern. Detta kommer att innebära ett stort avbräck för fisketurismen i området. Laxen är mycket eftertraktad av fritids- och sportfiskare och

Inlämnad: 2006-04-24 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1445 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 21 april Fråga 2005/06:1445 av Mikael Oscarsson kd till finansminister Pär Nuder s Gränsen mellan foster och barn i svensk lagstiftning Ett stort antal länder har i dag anammat den ca 15 år gamla WHO-rekommendation som säger att gränsen mellan foster och barn ska gå vid 22:a graviditetsveckan eller, om graviditetslängden

Inlämnad: 2006-04-21 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1403 av Gustafsson, Holger (kd)

den 10 april Fråga 2005/06:1403 av Holger Gustafsson kd till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Tillsynen av giftormar En ihjälfrusen kobra har hittats i en park i Falköping. Enligt polisen har ormen troligtvis tillhört någon som saknat tillstånd för att inneha giftormar. För att få importera ormar krävs

Inlämnad: 2006-04-10 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1401 av Tjernberg, Gunilla (kd)

den 10 april Fråga 2005/06:1401 av Gunilla Tjernberg kd till finansminister Pär Nuder s Förändrade regler för reseavdrag Redan efter valet 2002 enades den socialdemokratiska regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet om att lägga fram en ny form av reseavdrag under mandatperioden, ett system som baserades på avståndet

Inlämnad: 2006-04-10 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1320 av Persson, Sven Gunnar (kd)

den 29 mars Fråga 2005/06:1320 av Sven Gunnar Persson kd till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Konsekvenser för konsumenter av EU-förslag om ekologiska livsmedel Det har kommit ett nytt förslag från EU-kommissionen till förordning om ekologiska livsmedel EEG nr 2092/91Det är bra att EU utvecklar regelverket

Inlämnad: 2006-03-29 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1235 av Persson, Sven Gunnar (kd)

den 20 mars Fråga 2005/06:1235 av Sven Gunnar Persson kd till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Utökad rätt att skydda hägnat vilt Den ändring av jaktförordningens 28 som regeringen genomfört är ett steg i rätt riktning. Det är bra att regeringen vill tillåta skyddsjakt på rovdjur som kommit in i inhägnade

Inlämnad: 2006-03-20 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1212 av Wälivaara, Erling (kd)

den 15 mars Fråga 2005/06:1212 av Erling Wälivaara kd till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist s Avgiftssättningen för veterinära besiktningar År 2002 gav regeringen Livsmedelsverket i uppdrag att se över avgiftssättningen för veterinära besiktningar och kontroller vid tamboskapsslakterier, detta med anledning

Inlämnad: 2006-03-15 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1177 av Davidson, Inger (kd)

den 10 mars Fråga 2005/06:1177 av Inger Davidson kd till finansminister Pär Nuder s Lika skatteregler för hela den ideella sektorn Idrottsskattekommittén har presenterat förslag till förenklade och tydligare skatteregler för idrottsföreningar. Men kommitténs uppfattning är att de föreslagna förändringarna efter

Inlämnad: 2006-03-10 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1158 av Enochson, Annelie (kd)

den 8 mars Fråga 2005/06:1158 av Annelie Enochson kd till finansminister Pär Nuder s Tonnageskatt Utredningen om tonnageskatt är nu äntligen inlämnad till regeringen. Det är av stor vikt att denna utredning behandlas skyndsamt eftersom risk finns att utflaggning kommer att ske av svenska fartyg. Utredningen föreslår

Inlämnad: 2006-03-08 Besvarare: Pär Nuder (S)