Dokument & lagar (6 träffar)

Skriftlig fråga 2015/16:1442 av Mats Pertoft (MP)

Fråga 2015/16:1442 PKU-registret av Mats Pertoft MP till Statsrådet Anders Ygeman S Regeringen beslutade den 26 maj 2016 om ett kommittédirektiv En ändamålsenlig reglering för biobanker Dir. 2016:41 genom vilket en särskild utredare ska göra en översyn av den lagstiftning som reglerar hanteringen av humanbiologiskt material,

Inlämnad: 2016-07-08 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1442 av Mats Pertoft (MP) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:676 av Jan Lindholm (MP)

Fråga 2014/15:676 Kunskapscentrum om patientsäkerhet av Jan Lindholm MP till Statsrådet Gabriel Wikström S I svensk sjukvård drabbas enligt beräkningar som Socialstyrelsen gjort nästan var tionde patient av en vårdskada. I varje sådant fall drabbas den enskilde och eventuella anhöriga samtidigt som tilltron till vården

Inlämnad: 2015-06-16 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:676 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 1997/98:1046 av Larsson, Ewa (mp)

Fråga 1997/98:1046 av Ewa Larsson mp till utbildningsministern om studiestödet den 27 augusti Den av regeringen tillsatta studiestödsutredningen om ett sammanhållet studiestöd har aldrig resulterat i någon proposition från regeringen trots att betänkandet nu varit klart i två år. Miljöpartiet reserverade sig bl.a.

Inlämnad: 1998-08-27 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:952 av Larsson, Ewa (mp)

Fråga 1997/98:952 av Ewa Larsson mp till utbildningsministern om felaktigheter vid intagningen till högskolan den 22 juli Vid antagningen till högskolan inför höstens studier har ca 1 000 sökande med folkhögskolebehörighet slarvats bort. Verket för Högskoleservice VHS uppmanar nu de bortslarvade eleverna att överklaga

Inlämnad: 1998-07-22 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:446 av Lindholm, Jan (mp)

Fråga 1997/98:446 av Jan Lindholm mp till statsministern om de mindre och medelstora högskolornas ökade resursbehov I slutsatserna i Metalls rapport Outsourcing framgår det bl.a. att kompetensförsörjningen är ett av de problem som leder till att underleverantörer kan ha svårt att vara uthålliga vad avser såväl produkt-

Inlämnad: 1998-02-13 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:366 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:366 av Eva Goës mp till socialministern om dövtolkar Det fattas 900 dövtolkar i landet i dag. Vi har alltså ett akut behov av teckenspråksutbildning, men satsningarna är alldeles för otillräckliga. På Mitthögskolan i Härnösand har Kristinaskolans ledning i Härnösand därför gjort en förfrågan med stöd från

Inlämnad: 1998-01-26 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)