Dokument & lagar (31 träffar)

Skriftlig fråga 2015/16:1442 av Mats Pertoft (MP)

Fråga 2015/16:1442 PKU-registret av Mats Pertoft MP till Statsrådet Anders Ygeman S Regeringen beslutade den 26 maj 2016 om ett kommittédirektiv En ändamålsenlig reglering för biobanker Dir. 2016:41 genom vilket en särskild utredare ska göra en översyn av den lagstiftning som reglerar hanteringen av humanbiologiskt material,

Inlämnad: 2016-07-08 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1442 av Mats Pertoft (MP) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:676 av Jan Lindholm (MP)

Fråga 2014/15:676 Kunskapscentrum om patientsäkerhet av Jan Lindholm MP till Statsrådet Gabriel Wikström S I svensk sjukvård drabbas enligt beräkningar som Socialstyrelsen gjort nästan var tionde patient av en vårdskada. I varje sådant fall drabbas den enskilde och eventuella anhöriga samtidigt som tilltron till vården

Inlämnad: 2015-06-16 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:676 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 1998/99:588 av Schlaug, Birger (mp)

Fråga 1998/99:588 av Birger Schlaug mp till statsrådet Pierre Schori om utgiftstakets effekter för biståndet den 28 april Orkanen Mitch i Centralamerika förde för ett halvår sedan med sig att 26 000 människor dog eller försvann. Effekterna blev långsiktiga: miljoner människor fick sina hus förstörda, broar sveptes

Inlämnad: 1999-04-28 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:473 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1998/99:473 av Yvonne Ruwaida mp till justitieministern om uppehållstillstånd för misshandlade kvinnor vid skilsmässa den 19 mars I dag misshandlas, förnedras och våldtas hundratals utländska kvinnor av sina män. För att de skall få stanna i Sverige måste plågan, dvs äktenskapet, pågå i mer än två år, annars

Inlämnad: 1999-03-19 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:472 av Stalin, Kerstin-Maria (mp)

Fråga 1998/99:472 av Kerstin-Maria Stalin mp till statsrådet Pierre Schori om asylärenden och kvinnomisshandel den 19 mars I dag misshandlas, förnedras och våldtas hundratals utländska kvinnor av sina män. För att de skall få stanna i Sverige måste plågan, dvs. äktenskapet, pågå i mer än två år, annars åker de ut.

Inlämnad: 1999-03-19 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:279 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1998/99:279 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Pierre Schori om visum den 25 januari Varje åtgärd inom viseringspolitiken medför konsekvenser inom en rad områden. Restriktivitet vid meddelande av visering för att minska invandringstrycket innebär också att släktkontakter och kommersiella förbindelser försvåras.

Inlämnad: 1999-01-25 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:10 av Larsson, Ewa (mp)

Fråga 1998/99:10 av Ewa Larsson mp till statsrådet Pierre Schori om abortmotståndares lobbyverksamhet med EU:s biståndsmedel den 13 oktober Det finns starka misstankar om att EU-stöd avsett för humant arbete i utvecklingsländer också används till propaganda mot abort och familjeplanering. Vid seminarium anordnat av

Inlämnad: 1998-10-13 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:980 av Pohanka, Ragnhild (mp)

Fråga 1997/98:980 av Ragnhild Pohanka mp till statsrådet Pierre Schori om etnisk rensning den 3 augusti Allt pekar på att Krajina i Kroatien är det område där nödhjälpen fungerar bäst. Det är ju det område där president Tudjman lyckats bäst med utrensningen av serber. Det betyder att avvisade bosnienkroater som ej

Inlämnad: 1998-08-03 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:979 av Pohanka, Ragnhild (mp)

Fråga 1997/98:979 av Ragnhild Pohanka mp till statsrådet Pierre Schori om återvändande bosniers situation den 3 augusti De ca 600 i Sverige kvarvarande bosnierna med kroatiska pass består mest av äldre par, ensamma unga kvinnor eller unga män som deserterat från armén. Ingen har något hem att återvända till. De kommer

Inlämnad: 1998-08-03 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:978 av Pohanka, Ragnhild (mp)

Fråga 1997/98:978 av Ragnhild Pohanka mp till statsrådet Pierre Schori om avvisning av bosnienkroater den 3 augusti Statsrådet Pierre Schori sade i Ekot i radion i början av juli, att bosnienkroater skall få egna nya hus i Kroatien, när de avvisas dit. De har aldrig tidigare bott i Kroatien och har alltså ingen adress

Inlämnad: 1998-08-03 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:947 av Pohanka, Ragnhild (mp)

Fråga 1997/98:947 av Ragnhild Pohanka mp till statsrådet Pierre Schori om Utlänningsnämnden den 20 juli Utlänningsnämnden har sedan den 1 juli 1997 inte längre jour under helger vilket kan medföra oönskade effekter för rättssäkerheten. T.ex. så avvisades söndagen den 19 juli 1998 en svårt psykiskt sjuk och starkt självmordsbenägen

Inlämnad: 1998-07-20 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:853 av Pohanka, Ragnhild (mp)

Fråga 1997/98:853 av Ragnhild Pohanka mp till statsrådet Pierre Schori om indirekt Kosovoavvisning Det har kommit till min kännedom att två kosovoalbanska makar splittrats efter att ha kommit som asylsökande till Sverige. Kvinnan är gravid och är kvar i landet. Till Danmark avvisas kosovoalbaner därför att Sverige inte

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:851 av Pohanka, Ragnhild (mp)

Fråga 1997/98:851 av Ragnhild Pohanka mp till statsrådet Pierre Schori om bosnienkroater i Sverige Det finns enbart ca 500 bosnienkroater kvar i Sverige. De är bosnier med kroatiska pass. Man kan säga att Kroatien avlastades genom att de utfärdade kroatiska pass, för att de skulle kunna lämna Kroatien, som då redan

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:850 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1997/98:850 av Yvonne Ruwaida mp till statsrådet Pierre Schori om överläggningar i Somalia Under de senaste månaderna hörs rapporter om att representanter för Invandrarverket och Utrikesdepartementet har varit i Somalia för överläggningar med de s.k. krigsherrarna för att övertyga dessa att ta emot de somalier

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:835 av Pohanka, Ragnhild (mp)

Fråga 1997/98:835 av Ragnhild Pohanka mp till statsrådet Pierre Schori om medborgerliga rättigheter för bosnienkroater Om den ena av två avvisade bosnienkroater är kroatisk medborgare har den andre maken/makan ingen möjlighet att bli medborgare om maken/makan inte har bostad eller arbete, dvs. ett Moment 22. Passen

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:834 av Pohanka, Ragnhild (mp)

Fråga 1997/98:834 av Ragnhild Pohanka mp till statsrådet Pierre Schori om hjälp till avvisade bosnienkroater Det finns en kvinna på Sveriges ambassad i Zagreb som har till arbetsuppgift att hjälpa dem som avvisas från Sverige till rätta i Kroatien. Vilken uppgift och bakgrund har denna kvinna och vilken skyldighet har

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:646 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:646 av Eva Goës mp till statsrådet Pierre Schori om svenskt bistånd till Östtimor Sida har nyligen gett bistånd på 6 miljoner kronor till Unicef för att finansiera mödravård i Östtimor. Detta är i och för sig lovvärt och välbehövligt. Problemet är bara att mödravården skall ske på indonesiska sjukhus.

Inlämnad: 1998-04-14 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:626 av Francke Ohlsson, Bodil (mp)

Fråga 1997/98:626 av Bodil Francke Ohlsson mp till statsrådet Pierre Schori om mänskliga rättigheter och demokrati i Kina Den kinesiske dissidenten Wei Jiangshin har i en intervju med svensk press anklagat Sverige för att stödja inhumana och odemokratiska metoder i kinesiska fängelser. Detta sker via svenska biståndspengar

Inlämnad: 1998-04-02 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:496 av Pohanka, Ragnhild (mp)

Fråga 1997/98:496 av Ragnhild Pohanka mp till statsrådet Pierre Schori om offentliga biträden i asylärenden När det gäller uppdrag såsom offentligt biträde i asylansökningar så är det ofta så att de går till personer som inte själva är specialiserade på flyktingfrågor. Jag har varit i kontakt med ett antal advokater

Inlämnad: 1998-02-27 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:476 av Lindholm, Jan (mp)

Fråga 1997/98:476 av Jan Lindholm mp till statsrådet Pierre Schori om strukturval vid bistånd Några timmars läsljus kan förändra livet för kvinnor i Afrikas mörker. Med enkel och billig solcellsteknik billigt där det saknas infrastruktur kan alternativ till aktiviteter i nattmörkret även bidra till minskat barnafödande.

Inlämnad: 1998-02-20 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Paginering