Dokument & lagar (60 träffar)

Skriftlig fråga 2015/16:1442 av Mats Pertoft (MP)

Fråga 2015/16:1442 PKU-registret av Mats Pertoft MP till Statsrådet Anders Ygeman S Regeringen beslutade den 26 maj 2016 om ett kommittédirektiv En ändamålsenlig reglering för biobanker Dir. 2016:41 genom vilket en särskild utredare ska göra en översyn av den lagstiftning som reglerar hanteringen av humanbiologiskt material,

Inlämnad: 2016-07-08 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1442 av Mats Pertoft (MP) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:676 av Jan Lindholm (MP)

Fråga 2014/15:676 Kunskapscentrum om patientsäkerhet av Jan Lindholm MP till Statsrådet Gabriel Wikström S I svensk sjukvård drabbas enligt beräkningar som Socialstyrelsen gjort nästan var tionde patient av en vårdskada. I varje sådant fall drabbas den enskilde och eventuella anhöriga samtidigt som tilltron till vården

Inlämnad: 2015-06-16 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:676 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2001/02:490 av N Hedström, Lotta (mp)

den 26 april Interpellation 2001/02:490 av Lotta N Hedström mp till jordbruksminister Margareta Winberg om gifter i födan De nyligen presenterade uppgifterna om cancerframkallande halter av akrylamid i vår mat har aktualiserat en viktig fråga, nämligen matens koppling till vår totala hälsa. Ett ad hoc artat förhållningssätt

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1026 av Lindvall, Gudrun (mp)

den 11 april Fråga 2001/02:1026 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksminister Margareta Winberg om kontroll av hästtransporter Många kommuner börjar kontrollera hästtransporter vid tävlingar. Det är väl i och för sig bra, men konsekvenserna för den enskilde kan bli minst sagt märkliga. Vill det sig illa kan man bli

Inlämnad: 2002-04-11 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:392 av Lindvall, Gudrun (mp)

den 10 december Fråga 2001/02:392 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksminister Margareta Winberg om bekämpningsmedelsanvändningen För tio år sedan sprutade en dansk bonde dubbelt så många doser kemiska bekämpningsmedel per hektar som sin svenska kollega. Sedan dess har danskarna halverat besprutningen, medan svenskarna

Inlämnad: 2001-12-10 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:362 av Lindvall, Gudrun (mp)

den 6 december Fråga 2001/02:362 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksminister Margareta Winberg om förslag om minkar I budgetproposition för 2000, som är en samarbetsproposition mellan regeringen, mp och vstår under utgiftsområde 23 Jordbruk mm.Enligt djurskyddslagen skall djur ges möjlighet till att bete sig naturligt.

Inlämnad: 2001-12-06 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2001/02:179 av Lindvall, Gudrun (mp)

den 8 november Fråga 2001/02:179 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksminister Margareta Winberg om jätteräkor För några år sedan försökte miljörörelsen få stopp på handeln med jätteräkor. Anledningen är att värdefulla kustområden skövlas där odlingarna anläggs och att stora mängder kemikalier och antibiotika används

Inlämnad: 2001-11-08 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Interpellation 2001/02:43 av Wetterstrand, Maria (mp)

den 29 oktober Interpellation 2001/02:43 av Maria Wetterstrand mp till jordbruksminister Margareta Winberg om hönsburar I våras förbjöd Storbritannien pälsfarmar. Nu har den tyska förbundsdagen beslutat, på förslag av den gröna konsument- och jordbruksministern, om skärpta krav som i praktiken innebär förbud mot hönsburar.

Inlämnad: 2001-10-29 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1698 av Feltzing, Barbro (mp)

den 17 september Fråga 2000/01:1698 av Barbro Feltzing mp till jordbruksminister Margareta Winberg om löneskillnaderna mellan kvinnor och män Ytterligare ett mål om jämställda löner och därmed lönediskriminering har avgjorts i Arbetsdomstolen till kvinnans nackdel och mot vad JämO anser är rimligt. Jämställdhetslagen

Inlämnad: 2001-09-17 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1586 av Lindvall, Gudrun (mp)

den 16 augusti Fråga 2000/01:1586 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksminister Margareta Winberg om veterinärkostnader för små slakterier I den utredning om djurtransporter, som jag har, ska vi även titta på småskalig slakt. Vid besök på sådana slakterier tas följande alltid upp: Besiktningskostnaderna är i dag betydligt

Inlämnad: 2001-08-16 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1385 av Larsson, Ewa (mp)

den 12 juni Fråga 2000/01:1385 av Ewa Larsson mp till jordbruksminister Margareta Winberg om samverkan mellan kvinnoorganisationer Det finns en samverkansorganisation för alla kvinnoorganisationer som heter SAMS. SAMS bildades efter FN:s kvinnokonferens i Beijing 1994 i syfte att samordna och hjälpa till att utse kvinnoorganisationer,

Inlämnad: 2001-06-12 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1257 av Lindvall, Gudrun (mp)

den 18 maj Fråga 2000/01:1257 av Gudrun Lindvall mp till miljöminister Kjell Larsson om skydd av tumlare i Östersjön Östersjöns tumlare är en unik och hotad art. Den hotas av såväl miljögifter som fiskegarn. Den finns upptagen på EU:s art- och habitatdirektiv som en art som aktivt ska skyddas. I dag dödas enligt beräkningar

Inlämnad: 2001-05-18 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1256 av Lindvall, Gudrun (mp)

den 18 maj Fråga 2000/01:1256 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksminister Margareta Winberg om chinchillor i bur Enligt djurskyddslagen från 1988 får djur hållas för produktion av pälsar endast om de hålls i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras möjlighet att bete sig naturligt 4 DLI tidigare

Inlämnad: 2001-05-18 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:967 av Lindvall, Gudrun (mp)

den 20 mars Fråga 2000/01:967 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksminister Margareta Winberg om märkning av burägg I höstas bestämdes i EU att märkningen av ägg från höns i bur ska bli lika obligatorisk som dagens märkning är för ägg från frigående höns ett efterlängtat besked. En tydlig märkning gör det lättare för

Inlämnad: 2001-03-23 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:642 av Lindvall, Gudrun (mp)

den 7 februari Fråga 2000/01:642 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksminister Margareta Winberg om kycklinguppfödning Äntligen en rejäl översyn av kycklinguppfödningen Rapporten, som just publicerats, visar hur oacceptabel denna produktion är. Under motionstiden i höstas skrev jag en motion med rubrik Kyckling en kortlivad

Inlämnad: 2001-02-07 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Interpellation 2000/01:225 av Lindvall, Gudrun (mp)

den 26 januari Interpellation 2000/01:225 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksminister Margareta Winberg om hästar till slakt utomlands Vid flera tillfällen har TV visat fruktansvärda bilder från hästmarknaden i Anderlecht i Belgien. Utmärglade hästar piskas, faller och slängs upp på transporter. Vi såg skador och

Inlämnad: 2001-01-26 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: hästar till slakt utomlands

Skriftlig fråga 2000/01:579 av Schlaug, Birger (mp)

den 25 januari Fråga 2000/01:579 av Birger Schlaug mp till miljöminister Kjell Larsson om foderfiske Under de senaste åren har en diskussion förts om hur fiskbestånden i Östersjön ska utnyttjas. En viktig princip är att det ska fiskas fisk för mänsklig konsumtion på ett miljövänligt sätt. Denna typ av fiske främjar

Inlämnad: 2001-01-25 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:529 av Schlaug, Birger (mp)

den 12 januari Fråga 2000/01:529 av Birger Schlaug mp till jordbruksminister Margareta Winberg om öppenhet att granska slakterier De senaste dagarna så har flera riksmedier försökt att få komma in på slakterierna för att kunna skildra den hantering som sker. Medierna har, med förskräckande konsekvens, blivit förvägrade

Inlämnad: 2001-01-12 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:242 av Samuelsson, Marianne (mp)

den 16 november Fråga 2000/01:242 av Marianne Samuelsson mp till jordbruksminister Margareta Winberg om förgiftade kor Måndagen den 13 november kunde man i Mariestads Tidning läsa om Everts förgiftade korEn hel besättning kor har mellan åren 19931997 dött. De ramlade omkull och tuggade skum är bondens kommentar. Symtomen

Inlämnad: 2000-11-16 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Skriftlig fråga 2000/01:219 av Lindvall, Gudrun (mp)

den 14 november Fråga 2000/01:219 av Gudrun Lindvall mp till jordbruksminister Margareta Winberg om pälsfarmning I det brittiska parlamentet har nu House of Lords, det brittiska överhuset, slutgiltigt bifallit regeringens förslag om att införa ett förbud mot pälsfarmning. Endast formella stadier i beslutsprocessen

Inlämnad: 2000-11-14 Besvarare: jordbruksminister Margareta Winberg (S)

Paginering