Dokument & lagar (23 träffar)

Skriftlig fråga 2015/16:1442 av Mats Pertoft (MP)

Fråga 2015/16:1442 PKU-registret av Mats Pertoft MP till Statsrådet Anders Ygeman S Regeringen beslutade den 26 maj 2016 om ett kommittédirektiv En ändamålsenlig reglering för biobanker Dir. 2016:41 genom vilket en särskild utredare ska göra en översyn av den lagstiftning som reglerar hanteringen av humanbiologiskt material,

Inlämnad: 2016-07-08 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1442 av Mats Pertoft (MP) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:676 av Jan Lindholm (MP)

Fråga 2014/15:676 Kunskapscentrum om patientsäkerhet av Jan Lindholm MP till Statsrådet Gabriel Wikström S I svensk sjukvård drabbas enligt beräkningar som Socialstyrelsen gjort nästan var tionde patient av en vårdskada. I varje sådant fall drabbas den enskilde och eventuella anhöriga samtidigt som tilltron till vården

Inlämnad: 2015-06-16 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:676 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2001/02:51 av Stalin, Kerstin-Maria (mp)

den 1 november Interpellation 2001/02:51 av Kerstin-Maria Stalin mp till statsrådet Maj-Inger Klingvall om Sveriges avvisningar av flyktingar till Ghana Ugandiern Peter Ekwiri avvisades 1995 till Ghana av svensk polis och har blivit kvar sedan dess, merparten av tiden i fängelse. Hans fall har uppmärksammats av SVT:s

Inlämnad: 2001-11-01 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1417 av Hammarström, Matz (mp)

den 15 juni Fråga 2000/01:1417 av Matz Hammarström mp till statsrådet Maj-Inger Klingvall om kritik mot Sveriges asylpolitik Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter och inrikes frågor behandlar under juni månad ett yttrande angående Sveriges sätt att hantera den amerikanska medborgaren Richard

Inlämnad: 2001-06-15 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Interpellation 2000/01:332 av Stalin, Kerstin-Maria (mp)

den 21 mars Interpellation 2000/01:332 av Kerstin-Maria Stalin mp till statsrådet Maj-Inger Klingvall om humanitärt visum Den flyktingpolitik som nu växer fram i EU, bl.a. genom Schengenavtalet, kan resultera i kränkningar av folkrätten på flera punkter. Det hävdar forskaren Gregor Noll, vid Lunds universitet, i sin

Inlämnad: 2001-03-21 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: humanitärt visum

Interpellation 2000/01:299 av Stalin, Kerstin-Maria (mp)

den 7 mars Interpellation 2000/01:299 av Kerstin-Maria Stalin mp till statsrådet Maj-Inger Klingvall om kvinnor som söker asyl Det borde vara självklart att kvinnor som fruktar för sitt liv, därför att de förföljs på grund av sitt kön, ska ha rätt till asyl. Men statsvetaren Maria Bexelius visar i rapporten Kvinnor

Inlämnad: 2001-03-07 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: kvinnor som söker asyl

Skriftlig fråga 2000/01:800 av Lager, Per (mp)

den 26 februari Fråga 2000/01:800 av Per Lager mp till statsrådet Maj-Inger Klingvall om avvisning av kosovoalbaner När moratoriet för avvisning av kosovoalbaner upphör i slutet av mars, kommer de återstående ca 2 500 personerna, varav många barn, att börja återsändas till Kosovo. Hur ser situationen ut för dessa återvändande

Inlämnad: 2001-02-26 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Interpellation 2000/01:277 av Stalin, Kerstin-Maria (mp)

den 21 februari Interpellation 2000/01:277 av Kerstin-Maria Stalin mp till statsrådet Maj-Inger Klingvall om fokus på asylrätten EU-kommissionen har meddelat att deras ambition är att under det svenska ordförandeskapet lägga fram alla förslag som krävs för att harmonisera asyl- och migrationspolitiken. Anledningen

Inlämnad: 2001-02-21 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Interpellation 2000/01:237 av Ångström, Lars (mp)

den 6 februari Interpellation 2000/01:237 av Lars Ångström mp till statsrådet Maj-Inger Klingvall om svenskt bistånd Miljöpartiet de gröna har sedan länge påpekat att klimatförändringar, i kombination med växande fattigdom, kommer att ställa ökade krav på det svenska biståndet, både på dess innehåll och på dess nivå.

Inlämnad: 2001-02-06 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:538 av Samuelsson, Marianne (mp)

den 17 januari Fråga 2000/01:538 av Marianne Samuelsson mp till statsrådet Maj-Inger Klingvall om uranvapen och civilbefolkning Natos uranvapen och dess konsekvenser är en av de stora frågorna i Europa nu. Soldaterna och deras anhöriga känner oro för att det utarmade uranet kan orsaka cancer och andra sjukdomar. De

Inlämnad: 2001-01-17 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:450 av Schlaug, Birger (mp)

den 14 december Fråga 2000/01:450 av Birger Schlaug mp till statsrådet Maj-Inger Klingvall om likhet inför lagen Rätt att bli prövad av Migrationsverket och Utlänningsnämnden torde föreligga alla oavsett vilket land som man flyr från, även om man flyr från s.k. säkra länder. Att få sin ansökan prövad är en demokratisk

Inlämnad: 2000-12-14 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:421 av Larsson, Ewa (mp)

den 11 december Fråga 2000/01:421 av Ewa Larsson mp till justitieminister Thomas Bodström om skydd för kvinnor I samband med det svenska ordförandeskapet i EU kommer Sverige bl.a. att ta upp frågan om rätt till asyl för flickor och kvinnor som kommit eller tvingats till EU-länder som sexslavar. Det kan även finnas

Inlämnad: 2000-12-11 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:167 av Stalin, Kerstin-Maria (mp)

den 2 november Fråga 2000/01:167 av Kerstin-Maria Stalin mp till statsrådet Maj-Inger Klingvall om kosovoalbanerna En nyligen presenterad FN-rapport pekar på det orimliga i att kosovoalbanerna inför vintern ska åka tillbaka. Det är inte humant att skicka tillbaka människor till Kosovo. Det saknas ordentliga bostäder,

Inlämnad: 2000-11-02 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 2000/01:108 av Stalin, Kerstin-Maria (mp)

den 20 oktober Fråga 2000/01:108 av Kerstin-Maria Stalin mp till statsrådet Maj-Inger Klingvall om läkarintyg för flyktingar Återvändandet av kosovoalbaner fortsätter, under det gångna året har ca 2 600 personer återvänt. Många av de som nu är kvar i Sverige söker uppehållstillstånd. Dock anses många inte ha tillräckliga

Inlämnad: 2000-10-20 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1357 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 24 augusti Fråga 1999/2000:1357 av Ingegerd Saarinen mp till statsrådet Maj-Inger Klingvall om viss arbetskraftsinvandring Sverige skulle må bra av viss arbetskraftsinvandring och vi borde ta vara på invandrarnas kompetens bättre. I vissa fall flyr människor till Sverige, som vid prövning inte visar sig ha tillräckliga

Inlämnad: 2000-08-25 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:1070 av Stalin, Kerstin-Maria (mp)

den 31 maj Fråga 1999/2000:1070 av Kerstin-Maria Stalin mp till statsrådet Maj-Inger Klingvall om kön som skäl för asyl Efter lagändringen den 1 januari 1997 tillkom en ny lydelse i utlänningslagen om skyddsbehövande i övrigtSkyddsbehövande i övrigt är t.ex. den som på grund av sitt kön eller homosexualitet känner

Inlämnad: 2000-05-31 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:847 av Stalin, Kerstin-Maria (mp)

den 19 april Fråga 1999/2000:847 av Kerstin-Maria Stalin mp till statsrådet Maj-Inger Klingvall om kosovoalbanernas säkerhet Fram emot sommaren löper de tillfälliga uppehållstillstånden ut för flertalet av de kosovoalbaner som sökt skydd här i Sverige. Oron är stor och frågan måste ställas om det verkligen är riskfritt

Inlämnad: 2000-04-19 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:834 av Samuelsson, Marianne (mp)

den 14 april Fråga 1999/2000:834 av Marianne Samuelsson mp till statsrådet Maj-Inger Klingvall om hjälpinsats till Etiopien Under en längre tid har vi kunnat följa hur situationen i Etiopien vad gäller torkan och därmed missväxt utvecklat sig till en ny katastrofsituation som kräver snabba åtgärder. Hjälporganisationerna

Inlämnad: 2000-04-14 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:731 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 21 mars Fråga 1999/2000:731 av Yvonne Ruwaida mp till socialminister Lars Engqvist om diskriminering av asylsökande barn Asylsökande barn diskrimineras inom skolhälsovården. Även om barn som inte fyllt 18 år har rätt till hälso- och sjukvård enligt samma principer som alla andra barn bosatta i landet. Ibland kan

Inlämnad: 2000-03-22 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Skriftlig fråga 1999/2000:415 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 22 december Fråga 1999/2000:415 av Ingegerd Saarinen mp till statsrådet Maj-Inger Klingvall om kartläggning av samarbetsländernas behov I budgetpropositionen för år 2000 utg.omr. 7 s. 14 under de internationella utvecklingsmålen talas det om att Partnerskapets princip är allmänt erkänd. Mycket återstår för att

Inlämnad: 1999-12-22 Besvarare: statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)

Paginering