Dokument & lagar (138 träffar)

Skriftlig fråga 2015/16:1442 av Mats Pertoft (MP)

Fråga 2015/16:1442 PKU-registret av Mats Pertoft MP till Statsrådet Anders Ygeman S Regeringen beslutade den 26 maj 2016 om ett kommittédirektiv En ändamålsenlig reglering för biobanker Dir. 2016:41 genom vilket en särskild utredare ska göra en översyn av den lagstiftning som reglerar hanteringen av humanbiologiskt material,

Inlämnad: 2016-07-08 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:1442 av Mats Pertoft (MP) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:676 av Jan Lindholm (MP)

Fråga 2014/15:676 Kunskapscentrum om patientsäkerhet av Jan Lindholm MP till Statsrådet Gabriel Wikström S I svensk sjukvård drabbas enligt beräkningar som Socialstyrelsen gjort nästan var tionde patient av en vårdskada. I varje sådant fall drabbas den enskilde och eventuella anhöriga samtidigt som tilltron till vården

Inlämnad: 2015-06-16 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:676 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2005/06:2055 av Hillar Rosenqvist, Helena (mp)

den 24 augusti Fråga 2005/06:2055 av Helena Hillar Rosenqvist mp till statsrådet Lena Sommestad s Flygövningar över Komosse Både människor och miljö lider av flygningarna som Såtenäs flygflottilj genomför så gott som dagligen över land. Komosse har varit naturreservat sedan 1949 och torde vara värd ett bättre skydd

Inlämnad: 2006-08-24 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1750 av Fridolin, Gustav (mp)

den 2 juni Fråga 2005/06:1750 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Ylva Johansson s Utländska kvinnors rätt till abort i Sverige Den 7 november förra året överlämnades utredningen om utländska aborter SOU 2005:90 till socialministern. Utredningen föreslog att abortlagen skulle ändras så att en utländsk kvinna ska

Inlämnad: 2006-06-02 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1736 av Holm, Ulf (mp)

den 1 juni Fråga 2005/06:1736 av Ulf Holm mp till försvarsminister Leni Björklund s Homosexuellas situation inom amerikanska försvarsmakten I USA är homosexualitet i princip förbjudet inom försvarsmakten. Den uppmärksammade så kallade dont ask, dont tell lagstiftningen har också en internationell dimension då

Inlämnad: 2006-06-01 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2005/06:292 av Ångström, Lars (mp)

den 8 mars Interpellation 2005/06:292 av Lars Ångström mp till försvarsminister Leni Björklund s Miljöskydd vid EU:s militära insatser Miljöskador till följd av krig och konflikter får alltid stor uppmärksamhet efter det att de inträffat men mycket litet har gjorts och görs för att förebygga och nedbringa dem. Miljövårdsberedningen

Inlämnad: 2006-03-08 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2005/06:291 av Ångström, Lars (mp)

den 8 mars Interpellation 2005/06:291 av Lars Ångström mp till försvarsminister Leni Björklund s Försvarsmiljö, svensk nisch i det europeiska samarbetet Efter att Miljöpartiet lyfte fram frågan om Försvarsmaktens ansvar för sin egen miljöförstöring har mycket hänt. FMV:s miljöarbete är främst inriktat på att miljöanpassa

Inlämnad: 2006-03-08 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2005/06:290 av Ångström, Lars (mp)

den 8 mars Interpellation 2005/06:290 av Lars Ångström mp till försvarsminister Leni Björklund s Miljöarbetet inom försvaret Riksdagen fattade år 1988 ett beslut som innebär att sektorsansvaret för miljöfrågor fick stor tyngd. I beslutet betonades att alla sektorer i samhället har ett miljöansvar inom sitt verksamhetsområde

Inlämnad: 2006-03-08 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2005/06:197 av Fridolin, Gustav (mp)

den 13 januari Interpellation 2005/06:197 av Gustav Fridolin mp till försvarsminister Leni Björklund s Vapensamarbete mellan Sverige och Israel Utvecklingen har gjort att vi inte har något intensifierat militärt samarbete med Israelsade försvarsminister Leni Björklund i riksdagen den 9 juni 2005 som en sammanfattning

Inlämnad: 2006-01-13 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2005/06:687 av Jönsson, Mona (mp)

den 20 december Fråga 2005/06:687 av Mona Jönsson mp till statsrådet Morgan Johansson s Självmord och antidepressiva läkemedel I Sverige begås fler självmord än det dödas personer i trafiken varje år. Många unga drabbas av depressioner och får antidepressiv medicinering. I England och i flera andra länder skrivs

Inlämnad: 2005-12-20 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:336 av Lindholm, Jan (mp)

den 11 november Fråga 2005/06:336 av Jan Lindholm mp till statsrådet Ylva Johansson s Läkemedelsverket och Ritalina Den 15 juni i år godkände Läkemedelsverket försäljning i Sverige av amfetaminpreparatet Ritalina, som ges till barn med adhd. Detta trots att verket kände till katastrofala följder vid användning av

Inlämnad: 2005-11-11 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2160 av Holm, Ulf (mp)

den 2 september Fråga 2004/05:2160 av Ulf Holm mp till försvarsminister Leni Björklund om Neuronprojektet Regeringen har planer på att stödja Saabs projekt att bygga ett förarlöst och radarskyddat flygplan, Neuron, med 750 miljoner. I detta projekt ingår ett flertal företag från flera länder. Den största samarbetspartnern,

Inlämnad: 2005-09-02 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1837 av Jönsson, Mona (mp)

den 9 juni Fråga 2004/05:1837 av Mona Jönsson mp till försvarsminister Leni Björklund om hänsyn vid övningsverksamhet Försvarsmakten genomför just nu en marin slutövning på västkusten. Övningsområdet är Västerhavet från Göteborg till Lysekilsområdet med koncentration till Göteborg och Lysekil. Enligt Försvarsmakten

Inlämnad: 2005-06-09 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1809 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 3 juni Fråga 2004/05:1809 av Yvonne Ruwaida mp till försvarsminister Leni Björklund om militärt samarbete mellan EU och Israel Trots att regeringen fördömer den israeliska ockupationen, bosättningspolitiken och murbygget så pågår det militära samarbetet med Israel för fullt. Mellan 1995 och 2001 köpte Sverige vapen

Inlämnad: 2005-06-03 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1808 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 3 juni Fråga 2004/05:1808 av Yvonne Ruwaida mp till försvarsminister Leni Björklund om svensk vapenhandel med Israel Trots att regeringen fördömer den israeliska ockupationen, bosättningspolitiken och murbygget så pågår det militära samarbetet med Israel för fullt. Mellan 1995 och 2001 köpte Sverige vapen och ammunition

Inlämnad: 2005-06-03 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1807 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 3 juni Fråga 2004/05:1807 av Yvonne Ruwaida mp till försvarsminister Leni Björklund om militärt samarbete med Israel Trots att regeringen fördömer den israeliska ockupationen, bosättningspolitiken och murbygget så pågår det militära samarbetet med Israel för fullt. Mellan 1995 och 2001 köpte Sverige vapen och ammunition

Inlämnad: 2005-06-03 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1806 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 3 juni Fråga 2004/05:1806 av Yvonne Ruwaida mp till utrikesminister Laila Freivalds om vapenembargo mot Israel Trots att regeringen fördömer den israeliska ockupationen, bosättningspolitiken och murbygget så pågår det militära samarbetet med Israel för fullt. När EU köper krigsmateriel från Israel stöttar man den

Inlämnad: 2005-06-03 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1804 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 3 juni Fråga 2004/05:1804 av Yvonne Ruwaida mp till utrikesminister Laila Freivalds om svensk militärattaché i Israel Trots att regeringen fördömer den israeliska ockupationen, bosättningspolitiken och murbygget så pågår det militära samarbetet med Israel för fullt. Mellan 1995 och 2001 köpte Sverige vapen och

Inlämnad: 2005-06-03 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1803 av Ruwaida, Yvonne (mp)

den 3 juni Fråga 2004/05:1803 av Yvonne Ruwaida mp till utrikesminister Laila Freivalds om militärt samarbete med Israel Trots att regeringen fördömer den israeliska ockupationen, bosättningspolitiken och murbygget så pågår det militära samarbetet med Israel för fullt. När EU köper krigsmateriel från Israel stöttar

Inlämnad: 2005-06-03 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2004/05:581 av Ångström, Lars (mp)

den 11 maj Interpellation 2004/05:581 av Lars Ångström mp till försvarsminister Leni Björklund om riksdagens inflytande och UCAV-projektet Försvarsutskottet har vid flera tillfällen bet. 1994/95:FöU4, bet. 1996/97:FöU4, bet. 2001/02:FöU11, bet. 2003/04:FöU6, bet. 2004/05:FöU4 framhållit att riksdagen bör ha ett större

Inlämnad: 2005-05-11 Besvarare: Leni Björklund (S)