Dokument & lagar (46 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1098 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:1098 av Eva Goës mp till miljöministern om MOX-bränsle den 29 september Vid den nyss avslutade IAEA-konferensen i Wien, framkom det att Belgien håller på att framställa MOX-bränsle, och att en av Belgiens kunder är Sverige. Jag har tidigare ställt frågor med anledning av OKG:s kärnavfall som tyvärr upparbetats

Inlämnad: 1998-09-29 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1095 av Samuelsson, Marianne (mp)

Fråga 1997/98:1095 av Marianne Samuelsson mp till miljöministern om farligt miljöavfall den 23 september Ständigt dyker det upp miljöproblem i form av övergivna dammar, soptippar m.m. Det finns ett sådant problem i Malå kommun, en övergiven sligdamm. Dammen är på 44 ha, och härrör från en tidigare gruvbrytning. Dammen

Inlämnad: 1998-09-23 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1074 av Samuelsson, Marianne (mp)

Fråga 1997/98:1074 av Marianne Samuelsson mp till miljöministern om miljöprövning riksväg 60 den 4 september Boverket har yttrat sig över ett förslag att bygga om riksväg 60 genom Ludvika tätort och framfört mycket stark kritik mot den föreslagna sträckningen. Boverket påpekar bl.a. att den föreslagna vägsträckningen

Inlämnad: 1998-09-04 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1067 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:1067 av Eva Goës mp till miljöministern om radioaktivt skrot som ett hot den 31 augusti För en vecka sedan den 21 augusti besökte jag Avesta Sheffield och frågade då om det kunde hända att radioaktivt skrot kunde komma in i processen vid smältning. Platschefen lugnade den besökande gruppen från Miljöpartiet

Inlämnad: 1998-09-01 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:966 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:966 av Eva Goës mp till miljöministern om Barsebäck 1 den 29 juli Barsebäck Kraft AB, BKAB, är försiktig med siffervärden i sina redovisningar, men det framgår av redovisningen av den 11 juni 1998 att de nya PSA-analyserna kan ge härdskadefrekvenser på 1/10 000 år eller något däröver. Redan i november

Inlämnad: 1998-07-29 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:961 av Lager, Per (mp)

Fråga 1997/98:961 av Per Lager mp till miljöministern om kadmium den 28 juli En rad nya rapporter om kadmium i livsmedel och därav orsakade njurskador visar att situationen är mycket allvarlig. Det är en alldeles för stor mängd kadmium i omlopp vilket medför höga koncentrationer i bl.a. jordbruksmarken. För att komma

Inlämnad: 1998-07-28 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:958 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:958 av Eva Goës mp till miljöministern om säkerheten i kärnkraftverkens datorsystem den 27 juli I våras ställde jag frågan om millennieskiftet och kärnkraften. Då fick jag följande lugnande besked: att senast den 1 april 1998 redovisa till regeringen om de bedömer att det finns allvarliga problem och

Inlämnad: 1998-07-27 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:940 av Larsson, Ewa (mp)

Fråga 1997/98:940 av Ewa Larsson mp till miljöministern om datorer som miljöproblem den 16 juli I Sverige säljs i år ca 800 000 persondatorer. Detta fantastiska kommunikationsmedel har dock en mörk sida, de är svåra att bli av med den dag de inte längre duger. En vanlig PC består till stor del av blandade plaster som

Inlämnad: 1998-07-16 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:913 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:913 av Eva Goës mp till näringsministern om kontroll av radioaktivitet vid nedsmältning av skrot Den 13 juni slogs det larm om förhöjda halter av cesium-137 över Väst- och östeuropa. Ett stålverk med ursprung i Spanien har erkänt att man olyckligtvis smält ned en kapsel som innehöll cesium-137. Hur denna

Inlämnad: 1998-07-06 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:912 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:912 av Eva Goës mp till näringsministern om radioaktivt avfall i Studsvik Studsvik vill öka produktionen från 800 till 10 000 ton radioaktivt skrot. Vi lever i ett kretsloppssamhälle och det betyder återanvändning. Men man kan ju fråga sig hur långt detta skall sträcka sig, när man ser konsekvenserna av

Inlämnad: 1998-07-06 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:905 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:905 av Eva Goës mp till miljöministern om kontrollen av kärnavfallstransporter Svenska regeringen måste omedelbart stoppa alla transporter med kärnavfall som genomförs av Sigyn. Sedan 1985 har 25 av ca 1 000 behållare överskridit gränsvärdet för kontaminering, enligt mätningar gjorda i CLAB. Fakta visar

Inlämnad: 1998-07-01 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:904 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:904 av Eva Goës mp till miljöministern om transporter av kärnavfall Svensk kärnbränslehantering har fått sig en knäck efter avslöjandet att kärnavfallsbehållare som används i Sverige läcker. Att man inte inrapporterat detta till myndigheten SSI, fastän man överskridit gränsvärdet 25 av transporterna och

Inlämnad: 1998-07-01 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:889 av Samuelsson, Marianne (mp)

Fråga 1997/98:889 av Marianne Samuelsson mp till miljöministern om besprutning med Roundup Under våren och sommaren har Banverket återigen besprutat banvallarna runt om i Sverige. Man har använt sig av bekämpningsmedlet Roundup, ett medel som är totalbekämpande, dvs. all växtlighet dör. Kemikalieinspektionen har varnat

Inlämnad: 1998-06-24 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:869 av Samuelsson, Marianne (mp)

Fråga 1997/98:869 av Marianne Samuelsson mp till miljöministern om internationellt miljöansvar Olyckan i Spanien vid svenskägda Bolidengruvan Aznácollar är en miljökatastrof av internationell karaktär. Tonvis med toxiska sopor läckte ut utan att åtgärder sattes in. Miljöproblem känner inte av nationsgränser. Naturreservatet

Inlämnad: 1998-06-11 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:852 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:852 av Eva Goës mp till miljöministern om centrala lagret för använt kärnbränsle I CLAB finns redan sprickor i taket i bergrumslagret, varför uppsamlingsanläggningar som leder bort vattnet som sipprar ur dessa sprickor, anordnats. Detta är ett bevis för att lagret inte klarar de påfrestningar som hanteringen

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:842 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:842 av Eva Goës mp till miljöministern om bakterier i CLAB:s kärnbränslelager Bakterier hotar att på sikt orsaka korrosion på materialet i centrala lagret för använt kärnbränsle, CLAB. För ett år sedan upptäcktes bakterier som satt sig på bassängkanten i lagret där högaktivt kärnbränsle förvaras. Samma

Inlämnad: 1998-06-05 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:810 av Lager, Per (mp)

Fråga 1997/98:810 av Per Lager mp till miljöministern om Västerhavet Tidigare under den här månaden fick vi uppleva en mycket kraftig algblomning i Skagerrak. Den var t.o.m kraftigare än den kända blomningen av mördaralgen Chrysocromulina 1988. Alla blev tagna på sängenI Norge slogs hundratals ton lax ut och utefter

Inlämnad: 1998-05-29 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:778 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:778 av Eva Goës mp till miljöministern om insektsgifter Vid miljöanalys som gjorts på strömming längs Bottenhavet, har man upptäckt det farliga insektsgiftet klordan i prover tagna vid stationen utanför Juniskär, söder om Sundsvall. Klordan är ett klorerat gift som bara används på södra halvklotet, så

Inlämnad: 1998-05-20 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:739 av Ottosson, Roy (mp)

Fråga 1997/98:739 av Roy Ottosson mp till miljöministern om Haverö strömmar Länsstyrelsen i Västernorrland inrättade hösten 1997 ett interremistiskt naturreservat i Kölsillre strömmar i västra Medelpad. De ovan liggande Haverö strömmar är sedan tidigare ett naturreservat och beslutet innebar att ett större sammanhängande

Inlämnad: 1998-05-13 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:723 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:723 av Eva Goës mp till miljöministern om reaktorsavveckling SKI:s redovisning visar att sannolikheten för en härdskada i Oskarshamn 2 är 1 på 1 000 reaktorår. Enligt moderna sannolikhetsberäkningar är osäkerhetsintervallet en faktor på 100. Detta betyder att ett värde som ger en sannolikhet för härdskada

Inlämnad: 1998-05-08 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Paginering