Dokument & lagar (3 träffar)

Interpellation 2002/03:224 av Ångström, Lars (mp)

den 10 mars Interpellation 2002/03:224 av Lars Ångström mp till utrikesminister Anna Lindh om gemensamma operationer och tolkningen av Ottawakonventionen Svenskt samarbete med minstater Ottawakonventionen förbjuder parterna till konventionen att använda, utveckla, tillverka, på annat sätt förvärva, lagra, bibehålla

Inlämnad: 2003-03-10 Besvarare: Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2001/02:619 av Ångström, Lars (mp)

den 28 januari Fråga 2001/02:619 av Lars Ångström mp till utrikesminister Anna Lindh om Ottawakonventionen Jag har tidigare frågat utrikesministern om det är hennes bedömning att deltagande i en gemensam militär operation med en icke-part till Ottawakonventionen som använder personminor strider mot andan i konventionen.

Inlämnad: 2002-01-28 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 2001/02:535 av Ångström, Lars (mp)

den 18 januari Fråga 2001/02:535 av Lars Ångström mp till utrikesminister Anna Lindh om Ottawakonventionen Ottawakonventionen förbjuder användning av personminor. 142 länder har skrivit under konventionen. En ouppklarad fråga vad gäller tolkningen av konventionen handlar om deltagande i gemensamma militära operationer.

Inlämnad: 2002-01-18 Besvarare: utrikesminister Anna Lindh (S)