Dokument & lagar (15 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:529 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2016/17:529 Hälsans fördelning i samhället av Lotta Finstorp M till Statsrådet Gabriel Wikström S En rapport skriven av Urban Janlert, som är professor i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet, belyser hur arbetslöshet påverkar hälsans fördelning i samhället. Janlerts rapport pekar på att personer med låg utbildningsnivå

Inlämnad: 2016-12-15 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:529 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:175 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2016/17:175 Översyn av lagen om ersättning för fysioterapi av Lotta Finstorp M till Statsrådet Gabriel Wikström S I dag har privata fysioterapeuter som har avtal med ett landsting inte möjlighet att gå ned i tid av privata skäl och låta en annan legitimerad fysioterapeut vikariera. Detta eftersom lagen anger att

Inlämnad: 2016-10-20 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:175 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:172 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2016/17:172 Kullbergska sjukhuset i Katrineholm av Lotta Finstorp M till Statsrådet Gabriel Wikström S Vårdköerna i Sverige är långa. Sverige har i dag bland Europas längsta väntetider i hälso- och sjukvården. På flera av Sveriges akutsjukhus finns det stora brister gällande tillgängligheten. Regeringen och statsrådet

Inlämnad: 2016-10-20 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:172 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 95 kB)

Interpellation 2016/17:19 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:19 Akutsjukhus av Lotta Finstorp M till Statsrådet Gabriel Wikström S Gabriel Wikström har vid ett flertal tillfällen uttalat i medierna att storregioner är nödvändiga för att säkra landets hälso- och sjukvård och att det finns för många akutsjukhus i Sverige. Statsrådet tror också att de nya storregionerna

Inlämnad: 2016-09-23 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2016/17:19 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 63 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Akutsjukhus

Interpellation 2015/16:345 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2015/16:345 Vård och behandling för dem som har psoriasis av Lotta Finstorp M till Statsrådet Gabriel Wikström S Nyligen skrev jag en skriftlig fråga till statsrådet om vad statsrådet avser att göra för att förbättra villkoren för och behandlingen av dem som lider av psoriasis. Svaret jag fick var bland

Inlämnad: 2016-01-28 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2015/16:345 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Vård och behandling för dem som har psoriasis

Interpellation 2015/16:299 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2015/16:299 Brister i valideringen av vårdyrken av Lotta Finstorp M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S I dag är det Socialstyrelsen som ansvarar för valideringen av hälso- och sjukvårdsyrken. Många nyanlända liksom svenskar med utländska examina vittnar om oacceptabelt långa handläggningstider.

Inlämnad: 2016-01-11 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2015/16:299 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Brister i valideringen av vårdyrken

Skriftlig fråga 2015/16:449 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2015/16:449 Vård och behandling för dem som har psoriasis av Lotta Finstorp M till Statsrådet Gabriel Wikström S Psoriasis är en av våra vanligaste kroniska sjukdomar som drabbar 250 000300 000 personer i Sverige, varav 30 00050 000 lider av måttlig eller svår psoriasis. Många av dem är i arbetsför ålder, och drygt

Inlämnad: 2015-12-07 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2015/16:449 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2015/16:39 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2015/16:39 Behovet av underhåll av ridanläggningar av Lotta Finstorp M till Statsrådet Gabriel Wikström S Svensk ridsport är unik i världen, både i omfattning och tillgänglighet och ridklubben är en mötesplats med många möjligheter för kommunens invånare. Inte minst när det gäller folkhälsa. Ridskolan är

Inlämnad: 2015-10-02 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2015/16:39 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Behovet av underhåll av ridanläggningar

Interpellation 2015/16:38 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2015/16:38 Psykisk ohälsa, psykologisk behandling och primärvården av Lotta Finstorp M till Statsrådet Gabriel Wikström S Parallellt med larmrapporter om ökad psykisk ohälsa larmas det alltmer om att få vårdcentraler kan ge rätt vård till dem som drabbas av utmattningssyndrom och andra stressrelaterade

Inlämnad: 2015-10-01 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2015/16:38 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Psykisk ohälsa, psykologisk behandling och primärvården

Interpellation 2015/16:37 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2015/16:37 Utvecklingen av privat sjukförsäkring av Lotta Finstorp M till Statsrådet Gabriel Wikström S Sveriges Radio har nyligen rapporterat att allt fler tecknar egna sjukvårdsförsäkringar. Ökningen är markant, och under de senaste fem åren har antalet personer med en privat eller arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring

Inlämnad: 2015-10-01 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2015/16:37 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utvecklingen av privat sjukförsäkring

Interpellation 2014/15:735 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2014/15:735 Behandling av psykisk ohälsa inom primärvården av Lotta Finstorp M till Statsrådet Gabriel Wikström S Parallellt med larmrapporter om ökad psykisk ohälsa larmas det alltmer om att få vårdcentraler kan ge rätt vård till dem som drabbas av utmattningssyndrom och andra stressrelaterade sjukdomar.

Inlämnad: 2015-07-09 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:735 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:446 av Lotta Finstorp (M)

Fråga 2014/15:446 Utländska examinas värdering i Sverige av Lotta Finstorp M till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Allt fler ungdomar och äldre väljer att studera utomlands, vilket är mycket positivt ur många aspekter. Utöver de kunskaper man får genom utbildningen får man en mängd andra erfarenheter och kunskaper,

Inlämnad: 2015-04-20 Besvarare: Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2014/15:446 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 80 kB)

Interpellation 2014/15:346 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2014/15:346 Patientens rätt att välja av Lotta Finstorp M till Statsrådet Gabriel Wikström S Riksdagen beslutade, i enlighet med proposition 2008/09:74, att landstingen från den 1 januari 2010 skulle utforma vårdval inom primärvården så att alla som är bosatta inom landstinget kan välja utförare. Syftet

Inlämnad: 2015-03-04 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:346 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 104 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Patientens rätt att välja

Interpellation 2014/15:337 av Åsa Coenraads (M)

Interpellation 2014/15:337 Ridsport som friskvård av Åsa Coenraads M till Statsrådet Gabriel Wikström S Kontakten med hästar har dokumenterats ge positiva effekter på vårt välbefinnande och bidrar till både fysisk motion och ett bättre själsliv. Vi lever ett alltmer ohälsosamt liv och rör oss allt mindre. Det är därför

Inlämnad: 2015-02-26 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:337 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ridsport som friskvård

Interpellation 2014/15:267 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2014/15:267 Psykisk ohälsa och sjukskrivningar av Lotta Finstorp M till Statsrådet Gabriel Wikström S Psykisk ohälsa är i dag den vanligaste orsaken till längre sjukfrånvaro. Mer än var tredje ny sjukskrivning har sin grund i en psykisk diagnos, och stressrelaterad ohälsa är i dag en av de vanligaste orsakerna

Inlämnad: 2015-02-05 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Interpellation 2014/15:267 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Psykisk ohälsa och sjukskrivningar