Dokument & lagar (8 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:1527 av Larsson, Maria (kd)

den 26 juli Fråga 2000/01:1527 av Maria Larsson kd till statsminister Göran Persson om antalet anställda i Regeringskansliet Antalet anställda i Regeringskansliet har ökat avsevärt de senaste åren. Antalet anställda har ökat med över 1 000 personer från 1995. I dag är antalet anställda över 5 000 personer. Jämfört

Inlämnad: 2001-07-26 Besvarare: vice statsminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Interpellation 2000/01:393 av Larsson, Maria (kd)

den 20 april Interpellation 2000/01:393 av Maria Larsson kd till jordbruksminister Margareta Winberg om könsfördelning i bolagsstyrelser I slutbetänkandet från Utredningen om kvinnorepresentation Varannan damernas SOU 1987:19 skriver utredaren att utan en jämn könsfördelning i beslutande församlingar blir såväl demokrati

Inlämnad: 2001-04-20 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1031 av Larsson, Maria (kd)

den 4 april Fråga 2000/01:1031 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om stambanan Antalet resenärer på svenska järnvägar har aldrig varit så stort som under 2000 och även godstrafiken ökade. Efterfrågan fortsätter att öka, både för gods- och persontrafik. I tidtabellen för andra halvåret 2001 har

Inlämnad: 2001-04-06 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:245 av Larsson, Maria (kd)

den 12 februari Interpellation 2000/01:245 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om aktivitetsgarantin Aktivitetsgarantin har nu varit i gång sedan den 1 augusti 2000. Då försöksperioden som föregick införande över hela landet var mycket kort, och knappast hann utvärderas, måste kanske regeringen

Inlämnad: 2001-02-12 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: aktivitetsgarantin

Interpellation 2000/01:213 av Larsson, Maria (kd)

den 17 januari Interpellation 2000/01:213 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om framtiden för IUC Enligt beslut från Regeringskansliet strax före jul så får de IUC-bolag som fick sitt första UPA-uppdrag år 2000 förnyat uppdrag år 2001. Övriga IUC-bolag kommer inte att få förnyat uppdrag. En utredning/utvärdering

Inlämnad: 2001-01-17 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:260 av Larsson, Maria (kd)

den 21 november Fråga 2000/01:260 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om arbetslöshetsförsäkring för småföretagare När regeringens proposition En rättvisare och tydligare arbetslöshetsförsäkring kom på riksdagens bord saknades förslag om den problematik som finns för småföretagare vad beträffar

Inlämnad: 2000-11-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:150 av Larsson, Maria (kd)

den 27 oktober Fråga 2000/01:150 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om efter aktivtetsgarantin Aktivitetsgarantin började användas i hela landet den 1 augusti 2000. Den riktar sig till personer som är eller riskerar att bli långtidsinskrivna på arbetsförmedlingen. Aktiviteten ska ske på heltid.

Inlämnad: 2000-10-30 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2000/01:31 av Larsson, Maria (kd)

den 12 oktober Interpellation 2000/01:31 av Maria Larsson kd till statsrådet Mona Sahlin om IUC:s fortsatta verksamhet Återigen står de 14 bolagen i det nationella IUC-nätverket industriellt utvecklingscentrum utan besked från regeringen om de får förnyat uppdrag eller inte i sitt arbete med att stötta små och medelstora

Inlämnad: 2000-10-12 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)