Dokument & lagar (330 träffar)

Skriftlig fråga 2014/15:352 av Catharina Bråkenhielm (S)

Fråga 2014/15:352 Bankernas kontanthantering av Catharina Bråkenhielm S till Statsrådet Per Bolund MP Bankernas ovilja att ta emot och lämna ut kontanter har aktualiserats på senare tid i en serie tidningsartiklar och debatter. Många människor, framför allt våra äldre, har stora svårigheter att klara sin vardag utan kontanter,

Inlämnad: 2015-03-26 Besvarare: Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:352 av Catharina Bråkenhielm (S) (pdf, 65 kB)

Interpellation 2014/15:425 av Lotta Johnsson Fornarve (V)

Interpellation 2014/15:425 Barnkonsekvensanalys vid överskuldsättning av Lotta Johnsson Fornarve V till Statsrådet Per Bolund MP Antalet personer i Sverige som sitter fast i skuldfällan och inte kommer ur den blir allt fler. Över 100 000 personer har funnits i kronofogdens register i 20 år eller mer och tvingas leva på

Inlämnad: 2015-03-20 Besvarare: Per Bolund (MP)

Interpellation 2014/15:425 av Lotta Johnsson Fornarve (V) (pdf, 92 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Barnkonsekvensanalys vid överskuldsättning

Skriftlig fråga 2014/15:336 av Ulla Andersson (V)

Fråga 2014/15:336 Styrning av AP-fondernas innehav i fossila och förnybara energikällor av Ulla Andersson V till Statsrådet Per Bolund MP Enligt Världsnaturfonden ökar AP-fondernas innehav i kol-olje- och gasbolag tvärtemot vad klimatet kräver. Första, Tredje och Sjunde AP-fonden har ökat sina kolinnehav under de senaste

Inlämnad: 2015-03-20 Besvarare: Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:336 av Ulla Andersson (V) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:335 av Ulla Andersson (V)

Fråga 2014/15:335 Krav på AP-fonderna att redovisa utsläpp av växthusgaser av Ulla Andersson V till Statsrådet Per Bolund MP Enligt Världsnaturfonden ökar AP-fondernas innehav i kol-olje- och gasbolag tvärtemot vad klimatet kräver. Första, Tredje och Sjunde AP-fonden har ökat sina kolinnehav under de senaste 18 månaderna

Inlämnad: 2015-03-20 Besvarare: Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:335 av Ulla Andersson (V) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:330 av Sofia Arkelsten (M)

Fråga 2014/15:330 Regeringens politik kring deinvesteringar av Sofia Arkelsten M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Diskussionen om hållbarhet inom olika sektorer pågår. Det är bra och välbehövligt. Mycket händer också inom området. Statligt ägande ska hanteras ansvarsfullt och i enlighet med de regleringar

Inlämnad: 2015-03-19 Besvarare: Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:330 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:324 av Per Åsling (C)

Fråga 2014/15:324 Effektiv gemensam beredning av Solvens II av Per Åsling C till Statsrådet Per Bolund MP Inom kort ska det viktiga Solvens II-direktivet implementeras i Sverige. Det kommer att innebära en omfattande reglering av företagsstyrningen i försäkringsbolag. Sedan något år finns det en motsvarande omfattande

Inlämnad: 2015-03-18 Besvarare: Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:324 av Per Åsling (C) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:321 av Ulla Andersson (V)

Fråga 2014/15:321 Bankdelningslag av Ulla Andersson V till Statsrådet Per Bolund MP Regeringen har tyvärr meddelat att den inte är intresserad av en bankdelningslag på EU-nivå, detta trots de fördelar en sådan lag skulle innebära både för den finansiella stabiliteten och för att skattebetalarna inte på samma sätt som

Inlämnad: 2015-03-18 Besvarare: Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:321 av Ulla Andersson (V) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:277 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2014/15:277 Avkastningskrav för Fortifikationsverket av Hans Wallmark M till Statsrådet Per Bolund MP Fortifikationsverket är den myndighet som har ansvar för att tillhandahålla och hyra ut ändamålsenliga lokaler till Försvarsmakten. Fortifikationsverket har som andra fastighetsförvaltande myndigheter ett avkastningskrav.

Inlämnad: 2015-03-06 Besvarare: Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:277 av Hans Wallmark (M) (pdf, 67 kB)

Interpellation 2014/15:374 av Per Åsling (C)

Interpellation 2014/15:374 Kontanthantering i hela landet av Per Åsling C till Statsrådet Per Bolund MP Kontanterna håller på att försvinna i snabb takt. Ny teknik, med större möjligheter att sköta bankärenden hemifrån och nya digitala betalningslösningar, innebär stora möjligheter. I många fall är detta en välkommen

Inlämnad: 2015-03-11 Besvarare: Per Bolund (MP)

Interpellation 2014/15:374 av Per Åsling (C) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kontanthantering i hela landet

Interpellation 2014/15:336 av Lotta Johnsson Fornarve (V)

Interpellation 2014/15:336 Barnkonsekvensanalys vid överskuldsättning av Lotta Johnsson Fornarve V till Statsrådet Per Bolund MP Antalet personer i Sverige som sitter fast i skuldfällan och inte kommer ur den blir allt större. Över 100 000 personer har funnits i kronofogdens register i 20 år eller mer och tvingas leva

Inlämnad: 2015-02-26 Besvarare: Per Bolund (MP)

Interpellation 2014/15:336 av Lotta Johnsson Fornarve (V) (pdf, 93 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:247 av Ulla Andersson (V)

Fråga 2014/15:247 Bankernas kontanthantering av Ulla Andersson V till Statsrådet Per Bolund MP Vi kan gång på gång ta del av hur företag och föreningar men även privatpersoner har svårt att lämna kontanter eller ta ut kontanter på banken. Antalet bankkontor som slutat med kontanthantering har ökat drastiskt under senare

Inlämnad: 2015-02-19 Besvarare: Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:247 av Ulla Andersson (V) (pdf, 74 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:223 av Krister Örnfjäder (S)

Fråga 2014/15:223 Valutaköp av Krister Örnfjäder S till Statsrådet Per Bolund MP I Sverige har vi flera statliga verksamheter och organ som sysslar med valutaköp. Enligt uppgift sker detta inte alltid på ett kostnadseffektivt sätt. Det kan ha olika orsaker, men för att minimera riskerna och öka möjligheterna till en bättre

Inlämnad: 2015-02-12 Besvarare: Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:223 av Krister Örnfjäder (S) (pdf, 64 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:211 av Ewa Thalén Finné (M)

Fråga 2014/15:211 Paketreselagen av Ewa Thalén Finné M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Paketreselagen är en lag som finns till för att skydda oss konsumenter när vi åker på en paketresa. Lagen innebär bland annat skydd mot ändringar i resan som arrangören gör före eller under själva resan. Lagen

Inlämnad: 2015-02-11 Besvarare: Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:211 av Ewa Thalén Finné (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:183 av Maria Malmer Stenergard (M)

Fråga 2014/15:183 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling av Maria Malmer Stenergard M till Statsrådet Per Bolund MP Alliansregeringen föreslog sommaren 2014 i promemorian Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling ändringar i lagen om försäkringsförmedling försäkringsförmedlingslagenSyftet med förslagen

Inlämnad: 2015-01-29 Besvarare: Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:183 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 93 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:179 av Ulla Andersson (V)

Fråga 2014/15:179 Åtgärder mot bankernas övervinster av Ulla Andersson V till Statsrådet Per Bolund MP De svenska hushållens skuldsättning riskerar stabiliteten i ekonomin. Framför allt är det bolånen som ökat som andel av bankernas utlåning. De står i dag för nästan hälften av bankernas utlåning och utgör därmed också

Inlämnad: 2015-01-28 Besvarare: Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:179 av Ulla Andersson (V) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:177 av Jessika Roswall (M)

Fråga 2014/15:177 Åtgärder mot överskuldsättning av Jessika Roswall M till Statsrådet Per Bolund MP Problemet med överskuldsättning blir bara större och större och antalet överskuldsatta svenskar är i dag fler än någonsin tidigare. De så kallade evighetsgäldenärerna som är fast i kronofogdens register sedan över 20 år

Inlämnad: 2015-01-27 Besvarare: Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:177 av Jessika Roswall (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2014/15:124 av Ulla Andersson (V)

Fråga 2014/15:124 Betaltjänster för alla i hela landet av Ulla Andersson V till Statsrådet Per Bolund MP Tillgången till grundläggande betaltjänster rapporteras återigen minska. Antalet bankomater har sjunkit med 15 procent de senaste tre åren och antalet bankkontor har minskat med 40 procent. Samtidigt fungerar inte

Inlämnad: 2014-12-09 Besvarare: Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:124 av Ulla Andersson (V) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2014/15:153 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2014/15:153 Amorteringskrav på bostadslån av Fredrik Schulte M till Finansminister Magdalena Andersson S Finansinspektionen har utöver kravet på en 15-procentig kontantinsats vid tecknande av nya bostadslån beslutat att införa ett amorteringskrav. Förslaget innebär att bolånen successivt måste amorteras

Inlämnad: 2014-11-20 Besvarare: Per Bolund (MP)

Interpellation 2014/15:153 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Amorteringskrav på bostadslån

Skriftlig fråga 2014/15:73 av Hans Linde (V)

Fråga 2014/15:73 Insatser mot penningtvätt av Hans Linde V till Statsrådet Per Bolund MP Kapital- och skatteflykt är ett av de stora globala hindren för utveckling, jämlikhet och välfärd. Utvecklingsländerna förlorar varje år långt mer än vad man får i bistånd genom kapitalflykt. Men även i Sverige är kapitalflykten ett

Inlämnad: 2014-11-13 Besvarare: Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2014/15:73 av Hans Linde (V) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2014/15:114 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2014/15:114 Avskaffandet av anslaget till finansmarknadsforskning av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Statsrådet Per Bolund MP Regeringen har i budgetpropositionen för 2015 prop. 2014/15:1 under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning föreslagit att anslaget 1:16 Finansmarknadsforskning ska

Inlämnad: 2014-11-11 Besvarare: Per Bolund (MP)

Interpellation 2014/15:114 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Avskaffandet av anslaget till finansmarknadsforskning