Dokument & lagar (32 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1621 av Oskarsson, Irene (kd)

den 5 september Fråga 2007/08:1621 Exportrestriktioner i Ryssland av Irene Oskarsson kd till statsrådet Ewa Björling m Det forna Sovjetunionen gjorde sig känt för sitt statskontrollerade jordbruk som efter landets kollaps demonterades. Historien upprepar sig nu i takt med att det moderna Ryssland inför exportrestriktioner

Inlämnad: 2008-09-05 Besvarare: Ewa Björling (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1583 av Tingsgård, Tone (s)

den 27 augusti Fråga 2007/08:1583 Ändrade regler för svensk export av krigsmateriel av Tone Tingsgård s till statsrådet Ewa Björling m Krigsmaterielutredningen, även kallad KRUT, som presenterades 2005 rekommenderade på ett antal områden ändringar av det regelverk som finns i dag. Jag vill med anledning av detta

Inlämnad: 2008-08-27 Besvarare: Ewa Björling (M)

Interpellation 2007/08:643 av Johnson, Jacob (v)

den 2 maj Interpellation 2007/08:643 EU och Andinska gemenskapen av Jacob Johnson v till statsrådet Ewa Björling m Under maj månad kommer en konferens att äga rum i Lima i avsikt att få till stånd ett handelsavtal mellan Europeiska unionen och Andinska gemenskapen. EU har tidigare ingått avtal med andra latinamerikanska

Inlämnad: 2008-05-02 Besvarare: Ewa Björling (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: EU och Andinska gemenskapen

Interpellation 2007/08:635 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 28 april Interpellation 2007/08:635 Exporthinder av Carina Adolfsson Elgestam s till statsrådet Ewa Björling m Så gott som varje dag nås vi av nyhetsreportage om stigande matpriser. Priserna på basråvaror ökar alltmer vilket leder till oroligheter i många delar av världen. En anledning till att matpriserna ökar

Inlämnad: 2008-04-28 Besvarare: Ewa Björling (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Exporthinder

Skriftlig fråga 2007/08:1109 av Hultqvist, Peter (s)

den 17 april Fråga 2007/08:1109 Lundin Petroleums verksamhet i Sudan av Peter Hultqvist s till utrikesminister Carl Bildt m Regeringen arbetar via bland annat utrikesminister Carl Bildt för att bidra till en politisk lösning av situationen i Sudan. Det är ett arbete jag har respekt för. Men i en interpellationsdebatt

Inlämnad: 2008-04-17 Besvarare: Ewa Björling (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1059 av Rahm, Lage (mp)

den 9 april Fråga 2007/08:1059 Rätten till mat och de pågående handelsförhandlingarna mellan EU och Centralamerika och den andinska gemenskapen av Lage Rahm mp till statsrådet Ewa Björling m FN:s generalförsamling antog en resolution om rätten till mat den 21 november 2007, Resolution on The Right to Food Document

Inlämnad: 2008-04-09 Besvarare: Ewa Björling (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1018 av Olovsson, Fredrik (s)

den 28 mars Fråga 2007/08:1018 Avskaffande av importtull på aluminium av Fredrik Olovsson s till statsrådet Ewa Björling m Under förra året halverade EU importtullen på obearbetat olegerat aluminium. Det är ett steg i rätt riktning mot frihandel och viktigt för de företag som använder aluminium. Fortfarande tas

Inlämnad: 2008-03-28 Besvarare: Ewa Björling (M)

Interpellation 2007/08:527 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 26 mars Interpellation 2007/08:527 Minskad marknadsföring och färre investeringar av Carina Adolfsson Elgestam s till statsrådet Ewa Björling m Konkurrensen mellan länder och regioner om att attrahera utländska investeringar förklaras främst av att dessa investeringar skapar nya affärsmöjligheter i industrin

Inlämnad: 2008-03-26 Besvarare: Ewa Björling (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Minskad marknadsföring och färre investeringar

Interpellation 2007/08:522 av Andrén, Gunnar (fp)

den 17 mars Interpellation 2007/08:522 Ryska exporttullar av Gunnar Andrén fp till statsrådet Ewa Björling m Få saker har gagnat Sverige mer och bättre än frihandeln, en handel fri från tullar och andra handelshinder. Det är inte för mycket sagt att det svenska välståndet byggt på konkurrenskraftiga, framgångsrika,

Inlämnad: 2008-03-17 Besvarare: Ewa Björling (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ryska exporttullar

Skriftlig fråga 2007/08:970 av Linde, Hans (v)

den 14 mars Fråga 2007/08:970 Stora Enso i Brasilien av Hans Linde v till utrikesminister Carl Bildt m Den 4 mars sårades 50 brasilianska kvinnor allvarligt när de attackerades av militärpolisen i Rio Grande do Sul, Brasilien, på en egendom som ägs av Stora Enso. Samma morgon hade 900 kvinnor från bondeorganisationen

Inlämnad: 2008-03-14 Besvarare: Ewa Björling (M)

Interpellation 2007/08:414 av von Sydow, Björn (s)

den 20 februari Interpellation 2007/08:414 Beredning av betänkande SOU 2007:9 av Björn von Sydow s till statsrådet Ewa Björling m Regeringen bemyndigade den 27 april 2006 chefen för Utrikesdepartementet att tillkalla en särskild utredare för att se över stödet till svenskundervisning i utlandet. Utredningen överlämnade

Inlämnad: 2008-02-20 Besvarare: Ewa Björling (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Beredning av betänkande SOU 2007:9

Skriftlig fråga 2007/08:759 av Sachet, Ameer (s)

den 13 februari Fråga 2007/08:759 Mangroveavverkning och jätteräkor av Ameer Sachet s till statsrådet Ewa Björling m En femtedel av världens mangrove har försvunnit sedan 1980, och särskilt omfattande är minskningen i Asien. Avverkningen påverkar världens klimat och miljö negativt. Huvudorsaken till mangroveskövlingen

Inlämnad: 2008-02-13 Besvarare: Ewa Björling (M)

Skriftlig fråga 2007/08:710 av Ceballos, Bodil (mp)

den 5 februari Fråga 2007/08:710 Svenskt deltagande i världsutställningen i Zaragoza av Bodil Ceballos mp till utrikesminister Carl Bildt m Under 2008 ordnas en världsutställning i Zaragoza, Spanien. Temat är vatten och hållbar utveckling två nyckelfrågor för att komma till rätta med de svåra problem världen står

Inlämnad: 2008-02-05 Besvarare: Ewa Björling (M)

Skriftlig fråga 2007/08:704 av Linde, Hans (v)

den 5 februari Fråga 2007/08:704 Svenska krediter till export av militär utrustning av Hans Linde v till statsrådet Ewa Björling m I 2007 och 2008 års budgetar har regeringen avsatt sammanlagt 2 miljarder för skuldavskrivningar. Bland annat rör det krediter som Exportkreditnämnden, EKN, utfärdade i samband med

Inlämnad: 2008-02-05 Besvarare: Ewa Björling (M)

Skriftlig fråga 2007/08:643 av Rådström, Britta (s)

den 24 januari Fråga 2007/08:643 Kvinnors ställning i Saudiarabien av Britta Rådström s till utrikesminister Carl Bildt m Jag har tidigare ställt en fråga om att utrikesministern borde reagera och agera kring att kvinnor inte tillåts köra bil i Saudiarabien. Saudiarabien har nu beslutat att kvinnor ska få ta in

Inlämnad: 2008-01-24 Besvarare: Ewa Björling (M)

Skriftlig fråga 2007/08:640 av Rådström, Britta (s)

den 24 januari Fråga 2007/08:640 Handel med Saudiarabien av Britta Rådström s till statsrådet Ewa Björling m Saudiarabien är en fundamentalistisk diktatur på samma sätt som Iran. Styrelseskicket är en kunglig diktatur. Demokrati och mänskliga rättigheter undertrycks och särskilt gäller detta kvinnor. Kvinnor har

Inlämnad: 2008-01-24 Besvarare: Ewa Björling (M)

Interpellation 2007/08:319 av Persson, Kent (v)

den 17 januari Interpellation 2007/08:319 EU:s agerande för mer alkohol och tobak i utvecklingsländerna av Kent Persson v till statsrådet Ewa Björling m De stora tobaksbolagen är i dag trängda i västvärlden på grund av minskat tobaksnyttjande. De har därför vänt sina blickar mot utvecklingsländerna för att kunna

Inlämnad: 2008-01-17 Besvarare: Ewa Björling (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: EU:s agerande för mer alkohol och tobak i utvecklingsländerna

Interpellation 2007/08:292 av Linde, Hans (v)

den 20 december Interpellation 2007/08:292 EPA och rättvisa handelsregler av Hans Linde v till statsrådet Ewa Björling m Ska fattigdomen i världen och klyftorna mellan och inom länder minska krävs ökat bistånd, skuldavskrivningar och inte minst rättvisa handelsregler. Tyvärr är det bara att konstatera att utvecklingen

Inlämnad: 2007-12-20 Besvarare: Ewa Björling (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: EPA och rättvisa handelsregler

Skriftlig fråga 2007/08:399 av Linde, Hans (v)

den 30 november Fråga 2007/08:399 Tillgång till läkemedel i fattiga länder av Hans Linde v till statsrådet Ewa Björling m I TRIPS-avtalet fastställs de handelsrelaterade aspekterna av immaterialrätt, med andra ord frågor om patent, copyright med mera. 2001 antogs Dohadeklarationen om TRIPS-avtalet som möjliggör

Inlämnad: 2007-11-30 Besvarare: Ewa Björling (M)

Skriftlig fråga 2007/08:380 av Eriksson, Birgitta (s)

den 30 november Fråga 2007/08:380 Hennes Mauritz och uzbekisk bomull av Birgitta Eriksson s till näringsminister Maud Olofsson c Uzbekistan räknas inte till världens demokratier. Uzbekistan är också en av världens ledande bomullsproducenter. Denna bomull produceras genom barnarbete. Barnarbete förhindrar barns-

Inlämnad: 2007-11-30 Besvarare: Ewa Björling (M)

Paginering