Dokument & lagar (12 594 träffar)

Yttrande 2020/21:SfU5y

Extra ändringsbudget för 2021 Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen Dokumentet är inte

2021-01-19

Betänkande 2020/21:SfU22


Beredning: 2021-03-11 Justering: 2021-04-15

Betänkande 2020/21:SfU21


Beredning: 2021-03-11 Justering: 2021-04-15

Betänkande 2020/21:SfU20


Beredning: 2021-03-02 Justering: 2021-04-06

Rapport från riksdagen 2020/21:RFR6

Digitalt seminarium om uppföljningen av tillämpningen av gymnasiereglerna den 26 november 2020 ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-7915-024-2 Riksdagstryckeriet, Stockholm 2020 2020/21:RFR6 Förord Socialförsäkringsutskottet anordnade den 26 november 2020 ett digitalt seminarium i riksdagen om uppföljningen av hur gymnasiereglerna

2020-12-28

Rapport från riksdagen 2020/21:RFR6 (pdf, 218 kB)

Omröstning 2020/21:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration

Omröstning: betänkande 2020/21:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration, förslagspunkt 1 Utgiftsområde 8 Migration Datum: 2020-12-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 0 11 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26 V 0 0 4 23 KD 0

2020-12-17

Riksdagsskrivelse 2020/21:149

Riksdagsskrivelse 2020/21:149 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2020 Kerstin Lundgren Claes

2020-12-17

Riksdagsskrivelse 2020/21:149 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:149 (pdf, 50 kB)

Proposition 2020/21:71

Regeringens proposition 2020/21:71 Uppenbart ogrundade ansökningar och Prop. fastställande av säkra ursprungsländer 2020/21:71 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 december 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll EU-domstolens


Utskottsberedning: 2020/21:SfU15
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2021-01-22

Proposition 2020/21:71 (pdf, 894 kB)

Betänkande 2020/21:SfU19


Beredning: 2021-03-02 Justering: 2021-04-06

Betänkande 2020/21:SfU18


Beredning: 2021-03-02 Justering: 2021-04-06

Betänkande 2020/21:SfU17


Beredning: 2021-02-25 Justering: 2021-03-11

Betänkande 2020/21:SfU16


Beredning: 2021-02-25 Justering: 2021-03-11

Riksdagsskrivelse 2020/21:148

Riksdagsskrivelse 2020/21:148 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 december 2020 Lotta Johnsson Fornarve Claes

2020-12-16

Riksdagsskrivelse 2020/21:148 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:148 (pdf, 50 kB)

Betänkande 2020/21:SfU15


Beredning: 2021-02-04 Justering: 2021-03-02

Utskottsmöte 2020/21:18 Tisdag 2020-12-15 kl. 08:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2020/21:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:18 Datum och tid: 2020-12-15 08:00 Plats: RÖ 4-43 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Fråga om förslag till utskottsinitiativ 4. Kanslimeddelanden 5. Inkomna skrivelser

2020-12-15 08:00:00

Riksdagsskrivelse 2020/21:140

Riksdagsskrivelse 2020/21:140 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU3 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-15

Riksdagsskrivelse 2020/21:140 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:140 (pdf, 49 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:139

Riksdagsskrivelse 2020/21:139 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU2 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 december 2020 Andreas Norlén Claes

2020-12-15

Riksdagsskrivelse 2020/21:139 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:139 (pdf, 49 kB)

Betänkande 2020/21:SfU4

Cirka 9,3 miljarder kronor i statens budget för 2021 ska gå till utgiftsområdet migration. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om hur pengarna ska fördelas inom utgiftsområdet. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Mest pengar, cirka 4,4 miljarder kronor går till Migrationsverket och drygt 2,8 miljarder kronor går till ersättningar och bostadskostnader. Till domstolsprövning i utlänningsmål går cirka 770 miljoner kronor.

Riksdagen sa samtidigt nej till motioner med alternativa budgetförslag.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutet tog riksdagen den 25 november 2020. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet är steg två i beslutsprocessen.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2020-12-08 Debatt: 2020-12-16 Beslut: 2020-12-17

Betänkande 2020/21:SfU4 (pdf, 314 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 8 Migration

Betänkande 2020/21:SfU1

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att drygt 98 miljarder kronor ur statens budget 2021 går till utgiftsområdet ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning. Mest pengar går till aktivitets- och sjukersättningar, cirka 40,5 miljarder kronor. 37,8 miljarder kronor går till sjukpenning och rehabilitering och Försäkringskassan får cirka 9,2 miljarder kronor. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Riksdagen sa även ja till regeringens förslag på ett bemyndigande om ekonomiska åtaganden och till ändringar i socialförsäkringsbalken. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2021. Riksdagen sa samtidigt nej till cirka 25 alternativa budgetförslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020.

Riksdagen tar beslut om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det gjorde riksdagen den 25 november 2020. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet om fördelning är en del av steg två i beslutsprocessen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2020-12-08 Debatt: 2020-12-16 Beslut: 2020-12-16

Betänkande 2020/21:SfU1 (pdf, 370 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Utskottsmöte 2020/21:17 Torsdag 2020-12-10 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2020/21:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:17 Datum och tid: 2020-12-10 10:30 Plats: RÖ 4-43 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Fråga om förslag till utskottsinitiativ 4. Kanslimeddelanden 5. Övriga frågor 6. Nästa sammanträde Ev. Tisdagen den 15 december 2020 kl. 8.00

2020-12-10 10:30:00