Dokument & lagar (18 858 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:30 Tisdag 2021-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:30 Datum och tid: 2021-01-19 11:00 Plats: RÖ7-08 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Anmälningar 3. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse KU11 Fortsatt beredning Redog. 2020/21:JO1 Föredragande:

2021-01-19 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2020/21:26 Tisdag 2021-01-19 kl. 11:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:26 Datum och tid: 2021-01-19 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Samråd med EU-nämnden under coronapandemin Föredragande: KÖ 4. Granskning av statsrådet Shekarabis uttalande som grund

2021-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:29 Torsdag 2021-01-14 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:29 Datum och tid: 2021-01-14 09:00 Plats: RÖ7-08 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. EU-bevakning 5. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

2021-01-14 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2020/21:25 Torsdag 2021-01-14 kl. 09:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:25 Datum och tid: 2021-01-14 09:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Beredningen av s.k. snabbpropositioner med budget- och lagförslag under coronapandemin Föredragande: ACB 4. Införande

2021-01-14 09:00:00

Yttrande 2020/21:KU5y

Konstitutionsutskottets yttrande 2020/21:KU5y Tillträdesförbud till butik och förstärkt straffrättsligt skydd mot tillgreppsbrottslighet Till justitieutskottet Justitieutskottet beslutade den 17 december 2020 att ge konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2020/21:52 Tillträdesförbud

2021-01-14

Yttrande 2020/21:KU5y (pdf, 100 kB)

Betänkande 2020/21:KU25


Betänkande 2020/21:KU24


Utskottsmöte 2020/21:28 Onsdag 2021-01-06 kl. 10:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:28 Datum och tid: 2021-01-06 10:00 Plats: RÖ7-08 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. En tillfällig covid-19-lag KU6y Justering Prop. 2020/21:79 Föredragande: PN, AW 3. Övriga frågor 4. Nästa sammanträde Bilagor 2. Förslag skickas under

2021-01-06 10:00:00

Yttrande 2020/21:KU6y

Konstitutionsutskottets yttrande 2020/21:KU6y En tillfällig covid-19-lag Till socialutskottet Socialutskottet beslutade den 4 januari 2021 att ge konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2020/21:79 En tillfällig covid-19-lag. Med hänsyn till den korta tidsramen har utskottet valt att

2021-01-06

Yttrande 2020/21:KU6y (pdf, 125 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2020/21:28

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:28 DATUM 2021-01-06 TID 10.0010.18 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Hans Ekström SIda Karkiainen SMarta Obminska MMatheus Enholm

2021-01-06

Konstitutionsutskottets protokoll 2020/21:28 (docx, 43 kB)

Utskottsmöte 2020/21:27 Tisdag 2021-01-05 kl. 17:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:27 Datum och tid: 2021-01-05 17:00 Plats: RÖ7-08 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Covid-19-lag Fråga om yttrande till socialutskottet Ev. proposition och motioner Föredragande: PN, AW 4. Övriga

2021-01-05 17:00:00

Utskottsmöte 2020/21:26 Tisdag 2021-01-05 kl. 08:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:26 Datum och tid: 2021-01-05 08:00 Plats: RÖ7-08 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Covid-19-lag Fråga om yttrande till socialutskottet Ev. proposition och motioner Föredragande: PN, AW 4. Övriga

2021-01-05 08:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2020/21:27

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:27 DATUM 2021-01-05 TID 17.0018.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Hans Ekström SIda Karkiainen SMarta Obminska MMatheus Enholm

2021-01-05

Konstitutionsutskottets protokoll 2020/21:27 (docx, 43 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2020/21:26

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:26 DATUM 2021-01-05 TID 8.009.02 9.079.32 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Hans Ekström SIda Karkiainen SMarta Obminska MMatheus

2021-01-05

Konstitutionsutskottets protokoll 2020/21:26 (docx, 43 kB)

KU-anmälan 2020/21:23 (911-2020/21) av BENGT ELIASSON (L)

BENGT ELIASSON Riksdagsledamot L 2020-12-21 Dnr 911-2020/21 Regeringens åtgärder i samband med presentationen av Coronakommissionens första delbetänkande Det är av yttersta vikt att lärdomarna av coronapandemin tas tillvara brett, och att alla samhällsaktörers agerande granskas utifrån deras respektive ansvar, uppdrag

2020-12-21

KU-anmälan 2020/21:22 (900-2020/21) av ANDREAS CARLSON (KD)

ANDREAS CARLSON Riksdagsledamot KD 2020-12-21 Dnr 900-2020/21 Begäran om granskning av socialminister Lena Hallengrens agerande och hur regeringen förhållit sig till Coronakommissionens självständighet Den 15 december 2020 klockan 15.10 presenterade den så kallade Coronakommissionen Dir. 2020:74 sitt första delbetänkande

2020-12-21

KU-anmälan 2020/21:22 (900-2020/21) av ANDREAS CARLSON (KD) (pdf, 306 kB)

Utskottsmöte 2020/21:25 Torsdag 2020-12-17 kl. 08:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:25 Datum och tid: 2020-12-17 08:00 Plats: Andrakammarsalen Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Granskning av regeringen Lokal: RÖ7-08 3. Justering av protokoll 4. Anmälningar 5. EU-bevakning 6.

2020-12-17 08:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2020/21:24 Torsdag 2020-12-17 kl. 08:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:24 Datum och tid: 2020-12-17 08:00 Plats: Andrakammarsalen 1. Coronakommissionens delbetänkande Information Kommissionens ordförande Mats Melin RÖ7-08 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Beslut om besöksförbud

2020-12-17 08:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2020/21:25

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:25 DATUM 2020-12-17 TID 8.008.00 9.1510.29 10.3910.43 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Ida Karkiainen SMarta Obminska MPer-Arne

2020-12-17

Konstitutionsutskottets protokoll 2020/21:25 (docx, 48 kB)

KU-anmälan 2020/21:20 (870-2020/21) av CHRISTINA HÖJ LARSEN (V)

CHRISTINA HÖJ LARSEN Riksdagsledamot V 2020-12-16 Dnr 870-2020/21 Begäran om granskning av justitie- och migrationsminister Morgan Johanssons försenade svar på skriftlig fråga Den 9 september 2020 tvingades närmare 13 000 asylsökande fly undan lågorna när flyktinglägret Moria på den grekiska ön Lesbos brann ned. Dagen

2020-12-16

KU-anmälan 2020/21:20 (870-2020/21) av CHRISTINA HÖJ LARSEN (V) (pdf, 376 kB)