Dokument & lagar (325 träffar)

Proposition 2005/06:157

Regeringens proposition 2005/06:157 Vissa frågor om förhandsavgörande från EG- Prop. domstolen 2005/06:157 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas frågan om


Utskottsberedning: 2005/06:JuU39
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2005/06:157 (pdf, 243 kB)

Skrivelse 2005/06:151

Regeringens skrivelse 2005/06:151 Kvalitet och samverkan om utbildning för Skr. barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning 2005/06:151 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Ibrahim Baylan Utbildnings- och kulturdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2005/06:UbU23 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2005/06:151 (pdf, 300 kB)

Proposition 2005/06:150

Europakooperativ Regeringens proposition 2005/06:150 Europakooperativ Prop. 2005/06:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I augusti 2006 skall EG:s förordning om europeiska kooperativa


Utskottsberedning: 2005/06:FiU22 2005/06:LU30 2005/06:LU31
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2005/06:150 (pdf, 1524 kB)

Proposition 2005/06:148

Regeringens proposition 2005/06:148 Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m. Prop. 2005/06:148 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Lena Hallengren Utbildnings- och kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redovisas regeringens


Utskottsberedning: 2005/06:UbU22
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2005/06:148 (pdf, 419 kB)

Proposition 2005/06:146

Regeringens proposition 2005/06:146 Fortsatt svenskt bidrag till den EU-ledda militära Prop. krishanteringsinsatsen Althea i Bosnien och 2005/06:146 Hercegovina Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Laila Freivalds Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2005/06:UU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2005/06:146 (pdf, 63 kB)

Proposition 2005/06:144

Regeringens proposition 2005/06:144 Utfärdande av provisoriska pass för barn för direkt Prop. resa till Sverige 2005/06:144 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Morgan Johansson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2005/06:JuU37
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2005/06:144 (pdf, 291 kB)

Proposition 2005/06:136

Regeringens proposition 2005/06:136 Ändrade regler om auktorisation av bevaknings- Prop. företag 2005/06:136 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar


Utskottsberedning: 2005/06:JuU35
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2005/06:136 (pdf, 447 kB)

Proposition 2005/06:129

Regeringens proposition 2005/06:129 Genomförande av EG-direktiven om överföring av Prop. passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier 2005/06:129 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Barbro Holmberg Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2005/06:KU35 2005/06:SfU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2005/06:129 (pdf, 502 kB)

Proposition 2005/06:99

Regeringens proposition 2005/06:99 Nya vårdnadsregler Prop. 2005/06:99 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till ändringar i föräldrabalkens bestämmelser


Utskottsberedning: 2005/06:LU27
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2005/06:99 (pdf, 656 kB)

Skrivelse 2005/06:88

Regeringens skrivelse 2005/06:88 Ekologisk produktion och konsumtion Mål och Skr. inriktning till 2010 2005/06:88 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2006 Göran Persson Ann-Christin Nykvist Jordbruksdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse redovisar


Utskottsberedning: 2005/06:MJU20 Följdmotioner: 4

Skrivelse 2005/06:88 (pdf, 299 kB)

Proposition 2005/06:74

Regeringens proposition 2005/06:74 Kvalificerad yrkesutbildning som uppdragsutbildning Prop. 2005/06:74 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Lena Hallengren Utbildnings- och kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2005/06:UbU20
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2005/06:74 (pdf, 65 kB)

Proposition 2005/06:193

Regeringens proposition 2005/06:193 Förlängd försöksverksamhet med vidgad samordnad Prop. länsförvaltning i Gotlands län 2005/06:193 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Sven-Erik Österberg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Under


Utskottsberedning: 2005/06:KU38
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2005/06:193 (pdf, 119 kB)

Proposition 2005/06:177

Regeringens proposition 2005/06:177 Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga Prop. brott 2005/06:177 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att


Utskottsberedning: 2005/06:JuU30
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2005/06:177 (pdf, 770 kB)

Proposition 2005/06:174

Regeringens proposition 2005/06:174 Förenklade skatteregler med anledning av ny Prop. redovisningslagstiftning 2005/06:174 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Pär Nuder Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag


Utskottsberedning: 2005/06:SkU31
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2005/06:174 (pdf, 256 kB)

Proposition 2005/06:169

Regeringens proposition 2005/06:169 Effektivare skattekontroll m.m. Prop. 2005/06:169 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Pär Nuder Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till en ny lag om särskild skattekontroll


Utskottsberedning: 2005/06:SkU29
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2005/06:169 (pdf, 1606 kB)

Proposition 2005/06:166

Regeringens proposition 2005/06:166 Barn som bevittnat våld Prop. 2005/06:166 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Det finns ett behov av att förstärka stödet och rättigheterna för


Utskottsberedning: 2005/06:JuU19
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2005/06:166 (pdf, 482 kB)

Proposition 2005/06:163

Regeringens proposition 2005/06:163 Ett regionalt förhöjt grundavdrag Prop. 2005/06:163 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Pär Nuder Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en skattelättnad för fysiska personer


Utskottsberedning: 2005/06:SkU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2005/06:163 (pdf, 263 kB)

Proposition 2005/06:152

Regeringens proposition 2005/06:152 Behandling av personuppgifter vid Inspektionen för Prop. arbetslöshetsförsäkringen, m.m. 2005/06:152 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 mars 2006 Göran Persson Hans Karlsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Lag om behandling


Utskottsberedning: 2005/06:AU10
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2005/06:152 (pdf, 1213 kB)

Proposition 2005/06:141

Regeringens proposition 2005/06:141 Genomförande av EG-direktivet om kvalitet och Prop. säkerhet hos blod och blodkomponenter 2005/06:141 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Ylva Johansson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2005/06:SoU29
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2005/06:141 (pdf, 1350 kB)

Skrivelse 2005/06:139

Regeringens skrivelse 2005/06:139 Nationell IT-strategi för vård och omsorg Skr. 2005/06:139 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Ylva Johansson Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Skrivelsen innehåller en redogörelse för en nationell IT-strategi


Utskottsberedning: 2005/06:SoU30 Följdmotioner: 4

Skrivelse 2005/06:139 (pdf, 464 kB)