Dokument & lagar (114 träffar)

Omröstning 2013/14:JuU36p5 Kortare handläggningstider i vapenärenden

Votering: betänkande 2013/14:JuU36 Skärpningar i vapenlagstiftningen, förslagspunkt 5 Kortare handläggningstider i vapenärenden Datum: 2014-06-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 9 M 100 0 0 7 MP 22 0 0 3 FP 24 0 0 0

2014-06-25

Omröstning 2013/14:JuU36p4 Bättre förutsättningar att stoppa införseln av illegala vapen

Votering: betänkande 2013/14:JuU36 Skärpningar i vapenlagstiftningen, förslagspunkt 4 Bättre förutsättningar att stoppa införseln av illegala vapen Datum: 2014-06-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S, SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 103 0 9 M 100 0 0 7 MP 22 0

2014-06-25

Omröstning 2013/14:JuU36p3 Auktorisation och tillstånd att inneha skjutvapen

Votering: betänkande 2013/14:JuU36 Skärpningar i vapenlagstiftningen, förslagspunkt 3 Auktorisation och tillstånd att inneha skjutvapen Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i vapenlagen 1996:672. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen 2009:400Datum: 2014-06-25 Omröstning i sakfrågan

2014-06-25

Omröstning 2013/14:JuU36p2 Hemlig avlyssning vid grovt vapenbrott

Votering: betänkande 2013/14:JuU36 Skärpningar i vapenlagstiftningen, förslagspunkt 2 Hemlig avlyssning vid grovt vapenbrott Datum: 2014-06-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 103 0 9 M 100 0 0 7 MP 22 0 0 3 FP 24 0 0 0

2014-06-25

Omröstning 2013/14:JuU32p3 Nämndemännens ersättning

Votering: betänkande 2013/14:JuU32 Nämndemannauppdraget stärkt förtroende och högre krav, förslagspunkt 3 Nämndemännens ersättning Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ju16 yrkande 1 och 2013/14:Ju17 yrkande 7. Datum: 2014-06-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående

2014-06-25

Omröstning 2013/14:JuU39p1 Sveriges tillträde till protokollet till konventionen för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet

Votering: betänkande 2013/14:JuU39 Sveriges tillträde till överenskommelser inom FN om bekämpande av terrorism, förslagspunkt 1 Sveriges tillträde till protokollet till konventionen för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet Riksdagen a godkänner Förenta nationernas protokoll från den 14 oktober 2005 till konventionen

2014-06-04

Omröstning 2013/14:JuU30p5 24-årsregel för familjeåterförening

Votering: betänkande 2013/14:JuU30 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor, förslagspunkt 5 24-årsregel för familjeåterförening Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju24 av Richard Jomshof SDDatum: 2014-05-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2014-05-27

Omröstning 2013/14:JuU30p4 Utvärdering

Votering: betänkande 2013/14:JuU30 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor, förslagspunkt 4 Utvärdering Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ju25 av Marianne Berg m.fl. V yrkande 2 och 2013/14:Ju26 av Morgan Johansson m.fl. SDatum: 2014-05-27

2014-05-27

Omröstning 2013/14:JuU30p1 Erkännande av utländska barnäktenskap, tvångsäktenskap och fullmaktsäktenskap begränsas

Votering: betänkande 2013/14:JuU30 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor, förslagspunkt 1 Erkännande av utländska barnäktenskap, tvångsäktenskap och fullmaktsäktenskap begränsas Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen

2014-05-27

Omröstning 2013/14:JuU23p6 Uppföljning och utvärdering

Votering: betänkande 2013/14:JuU23 En ny organisation för polisen, förslagspunkt 6 Uppföljning och utvärdering Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ju22 av Lena Olsson m.fl. V yrkande 3 och 2013/14:Ju23 av Maria Ferm m.fl. MP yrkande 4. Datum: 2014-05-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 S,

2014-05-27

Omröstning 2013/14:JuU23p2 Fristående myndighet för hantering av brottsmisstankar mot poliser

Votering: betänkande 2013/14:JuU23 En ny organisation för polisen, förslagspunkt 2 Fristående myndighet för hantering av brottsmisstankar mot poliser Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ju22 av Lena Olsson m.fl. V yrkande 1 och 2013/14:Ju23 av Maria Ferm m.fl. MP yrkande 1. Datum: 2014-05-27 Omröstning i sakfrågan

2014-05-27

Omröstning 2013/14:JuU10p7 Ett särskilt straffstadgande om tortyr

Votering: betänkande 2013/14:JuU10 Straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser, förslagspunkt 7 Ett särskilt straffstadgande om tortyr Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju217, 2011/12:Ju244, 2011/12:Ju322, 2011/12:Ju359 yrkande 71, 2012/13:Ju373 yrkande 85, 2012/13:Sf391 yrkande 2, 2013/14:Ju203

2014-05-27

Omröstning 2013/14:JuU10p5 Rekrytering av barn till väpnade styrkor m.m.

Votering: betänkande 2013/14:JuU10 Straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser, förslagspunkt 5 Rekrytering av barn till väpnade styrkor m.m. Riksdagen antar 4 förslaget till lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:146

2014-05-27

Omröstning 2013/14:JuU10p3 Inledande bestämmelser

Votering: betänkande 2013/14:JuU10 Straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser, förslagspunkt 3 Inledande bestämmelser Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju15 yrkande 1 i denna del. Datum: 2014-05-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 MP, V Parti Ja Nej Avstående

2014-05-27

Omröstning 2013/14:JuU10p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2013/14:JuU10 Straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju14. Datum: 2014-05-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0

2014-05-27

Omröstning 2013/14:JuU38p2 Skadeståndsnivåer

Votering: betänkande 2013/14:JuU38 En ny brottsskadelag, förslagspunkt 2 Skadeståndsnivåer Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju18 av Richard Jomshof SD yrkande 2. Datum: 2014-05-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 88 0 0 24 M 88 0 0 19

2014-05-08

Omröstning 2013/14:JuU38p1 Brottsskadeersättningens roll och funktion

Votering: betänkande 2013/14:JuU38 En ny brottsskadelag, förslagspunkt 1 Brottsskadeersättningens roll och funktion Riksdagen antar 10 regeringens förslag till brottsskadelag. Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:94 punkt 1 i denna del och avslår motion 2013/14:Ju18 av Richard Jomshof SD yrkande 1. Datum: 2014-05-08

2014-05-08

Omröstning 2013/14:JuU27p2 Förmildrande omständigheter

Votering: betänkande 2013/14:JuU27 Skärpt straff för dataintrång, förslagspunkt 2 Förmildrande omständigheter Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju13 av Maria Ferm m.fl. MPDatum: 2014-05-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP, SD, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 88 0 0 24 M

2014-05-08

Omröstning 2013/14:JuU28p3 Ytterligare åtgärder för att skärpa straffet för mord

Votering: betänkande 2013/14:JuU28 Skärpt straff för mord, förslagspunkt 3 Ytterligare åtgärder för att skärpa straffet för mord Riksdagen avslår motion 2013/14:Ju19 yrkandena 1-3. Datum: 2014-04-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 14

2014-04-29

Omröstning 2013/14:JuU28p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2013/14:JuU28 Skärpt straff för mord, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motionerna 2013/14:Ju20 yrkande 1 och 2013/14:Ju21. Datum: 2014-04-29 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 98 0 0 14 M 99 0

2014-04-29