Dokument & lagar (2 träffar)

Yttrande 1978/79:UU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1978/79:2 y om Sveriges medlemskap i Interamerikanska utvecklingsbanken IDB Till näringsutskottet Näringsulskottet har den 6 mars 1979 beslulal bereda ulrikesutskoitei lillfälle all avge yttrande över propositionen 1978/79:100,

1978-12-31

Yttrande 1978/79:UU2 (pdf, 351 kB)

Yttrande 1978/79:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1978/79:1 y med anledning av motioner om ett arabvärldsinstitut Till kulturutskottet Genom beslut den 14 mars 1978 har kullurulskoliel hemställt om uirikesulskoiieis yllrande över motionen 1977/78:1122 av Per Gahrton fp och moiionen

1978-12-31

Yttrande 1978/79:UU1 (pdf, 68 kB)