Dokument & lagar (98 träffar)

Yttrande 1992/93:UbU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1992/93:UbU6y Kompletteringspropositionen, m.m. prop. 1992/93:150 bil. 7 1992/93 UbU6y Till finansutskottet Finansutskottet har den 29 april 1993 berett utbildningsutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1992/93:150

1992-12-31

Yttrande 1992/93:UbU6 (pdf, 848 kB)

Yttrande 1992/93:UbU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1992/93:UbU5y Undervisning i svenska för invandrare, m.m. Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har den 9 februari 1993 beslutat bereda utbildningsutskottet tillfålle att yttra sig deb över Riksdagens revisorers

1992-12-31

Yttrande 1992/93:UbU5 (pdf, 298 kB)

Yttrande 1992/93:UbU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1992/93:UbU4y Ny organisation för förvaltning av statens fastigheter och lokaler, m.m. prop. 1992/93:37  1992/93 bil. 1 delvis Uy Till finansutskottet Finansutskottet har den 3 november 1992 beslutat att bereda utbildningsutskottet

1992-12-31

Yttrande 1992/93:UbU4 (pdf, 488 kB)

Yttrande 1992/93:UbU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1992/93:UbU3y Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin prop. 1992/93:50 bil. 7 delvis 1992/93 UbU3y Till finansutskottet TIONDE HUVUDTITELN Finansutskottet har den 3 november 1992 berett utbildningsutskottet tillfålle

1992-12-31

Yttrande 1992/93:UbU3 (pdf, 449 kB)

Yttrande 1992/93:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1992/93:UbU2y Sameskolan prop. 1992/93:32 bil. 1 delvis Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 20 oktober 1992 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1992/93:32

1992-12-31

Yttrande 1992/93:UbU2 (pdf, 65 kB)

Yttrande 1992/93:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1992/93:UbUly Forsknings- och utvecklingssamarbete i EG, m.m. prop. 1991/92:170 bil. 7 1992/93 UbUly Till EES-utskottet EES-utskottet har den 5 juni 1992 beslutat att bereda samtliga övriga utskott tillfålle att yttra sig över

1992-12-31

Yttrande 1992/93:UbU1 (pdf, 328 kB)

Yttrande 1992/93:UU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1992/93:UU7y Regeringens proposition 1992/93:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för  1992/93 budgetåret 1993/94, m.m. y kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har genom beslut den

1992-12-31

Yttrande 1992/93:UU7 (pdf, 266 kB)

Yttrande 1992/93:UU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1992/93:UU6y Yttrande över regeringens proposition 1992/93:179 om åtgärder mot klimatpåverkan m.m. 1992/93 UU6y Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har genom beslut den 1 april 1993 berett ulrikesutskottet tillfålle att

1992-12-31

Yttrande 1992/93:UU6 (pdf, 547 kB)

Yttrande 1992/93:UU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1992/93:UU5y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser 1992/93 UU5y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har genom beslut den 8 december 1992 berett utrikesutskottet tillfålle att i de delar som har samband

1992-12-31

Yttrande 1992/93:UU5 (pdf, 41 kB)

Yttrande 1992/93:UU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1992/93:UU4y Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin 1992/93 UU4y Till finansutskottet Finansutskottet har berett utrikesutskottet tillfålle all yttra sig över proposition 1992/93:50 om åtgärder för att stabilisera

1992-12-31

Yttrande 1992/93:UU4 (pdf, 125 kB)

Yttrande 1992/93:UU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1992/93:UU3y Väpnad styrka för tjänstgöring utomlands Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har med remiss 1992-11-05 berett ulrikesulskotlet tillfålle att avge yttrande över proposition 1992/93:77 om väpnad styrka för tjänstgöring

1992-12-31

Yttrande 1992/93:UU3 (pdf, 124 kB)

Yttrande 1992/93:UU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1992/93:UU2y Regeringens skrivelse 1992/93:13 om FN:s konferens om miljö och utveckling år 1992 UNCED 1992/93 UU2y Till jordbruksutskottet Sammanfattning I yttrandet behandlas regeringens skrivelse 1992/93:13 om FN:s konferens

1992-12-31

Yttrande 1992/93:UU2 (pdf, 290 kB)

Yttrande 1992/93:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1992/93:UUly EES-avtalet Till EES-utskottet EES-utskollet har den 5 juni 1992 berett utrikesutskottet tillfålle all avge yttrande över dels proposition 1991/92:170 jämte de motioner som väckts med anledning av propositionen, dels

1992-12-31

Yttrande 1992/93:UU1 (pdf, 291 kB)

Yttrande 1992/93:TU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1992/93:TU5y Mervärdesskatt på väg- och broavgifter, m.m. Till skatteutskottet Skatteutskottet beslöt den 29 april 1993 att bereda trafikutskottet tillfålle att senast den 13 maj 1993 avge yttrande över proposition 1992/93:190 om

1992-12-31

Yttrande 1992/93:TU5 (pdf, 111 kB)

Yttrande 1992/93:TU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1992/93:TU4y Kompletteringspropositionen inom trafikutskottets område 1992/93 TU4y Till finansutskottet Finansutskottet beslöt den 29 april 1993 att bereda trafikutskottet m.fl. utskott tillfålle att senast den 14 maj 1993 avge

1992-12-31

Yttrande 1992/93:TU4 (pdf, 283 kB)

Yttrande 1992/93:TU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1992/93:TU3y Samerna och samisk kultur m.m. Till bostadsutskottet Bostadsutskottet beslöt den 5 november 1992 att bereda trafikutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1992/93:32 bilagorna 2 och 3 om samerna och samisk

1992-12-31

Yttrande 1992/93:TU3 (pdf, 129 kB)

Yttrande 1992/93:TU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1992/93 TU2y o Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin 1992/93 TU2y Till finansutskottet Finansutskottet beslöt den 3 november 1992 att bereda trafikutskottet tillfålle att senast den 25 november 1992 avge yttrande

1992-12-31

Yttrande 1992/93:TU2 (pdf, 364 kB)

Yttrande 1992/93:TU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1992/93:TUly Trafikutskottets yttrande över EES-propositionen jämte motioner 1992/93 TUly Till EES-utskottet EES-utskottet har den 5 juni 1992 berett samtliga övriga utskott tillfälle att senast den 3 september 1992 avge yttrande

1992-12-31

Yttrande 1992/93:TU1 (pdf, 466 kB)

Yttrande 1992/93:SoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1992/93:SoU3y Dimensioneringen av läkarutbildningen i Umeå Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har berett socialutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens, avsnitt

1992-12-31

Yttrande 1992/93:SoU3 (pdf, 187 kB)

Yttrande 1992/93:SoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1992/93:SoU2y Bostadsanpassningsbidrag m.m. Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har berett socialutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1992/93:58 om bostadsanpassningsbidrag m.m. jämte motioner såvitt propositionen

1992-12-31

Yttrande 1992/93:SoU2 (pdf, 116 kB)